+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Tytuł

ERGO lean TPM

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w szkoleniu opartym o najlepsze wieloletnie międzynarodowe praktyki kompleksowego wdrażania zmian ukierunkowanych na wzrost efektywności wykorzystania pracy przy jednoczesnej poprawie warunków i zadowolenia pracowników. W ramach szkolenia trener prowadzący przekazuje w oparciu o praktyczne doświadczenia jak prawidłowo i skutecznie podchodzić do poszczególnych zagadnień kompleksowej optymalizacji.

 1. Cele                                                                                                                                   

Pozyskanie niezbędnej wiedzy w zakresie praktycznego podejścia do:

 • zdrowego odchudzania firmy – poprawy konkurencyjności w otoczeniu etosu pracy,
 • prawidłowego wdrażania zasad TPM,
 • zastosowania zasad ergonomii i humanizacji pracy,
 • skutecznego wdrażania filozofii lean management,
 • minimalizacji oporu przed zmianami i redukcją kosztów,
 • zwiększania wydajności pracy poprzez skuteczną eliminację marnotrawstwa,
 • optymalizacji metod kalkulacji nakładów robocizny usuwania usterek, awarii, napraw, konserwacji i remontów,
 • zarządzania przez cele powiązanego z zarządzaniem, przez wartości i zarządzaniem godnościowym,
 • wdrażania wskaźników efektywności czasów pracy pracowników utrzymania ruchu w elektrowniach.

 

 1. Program i zakres szkolenia                                                                                             

 

Przed rozpoczęciem szkolenia (ok. 2-4 godziny):

Obserwacja wybranych procesów pod kątem optymalizacji

Przed rozpoczęciem szkolenia przeprowadzony zostanie krótki wywiad mający na celu zapoznanie stanu obecnego sposobu realizacji wybranych procesów firmy. Wnioski z wywiadu zostaną wykorzystane w późniejszym szkoleniu.

Program szkolenia (w formie wykładu i dyskusji motywacyjnej – ok. 3-4 godziny).

 1. ERGO Lean – zdrowe vs niezdrowe odchudzanie firmy.

 

 • Człowiek zadowolony -> człowiek wydajny.
 • Kluczowe wartości firmy a zarządzanie godnościowe.
 • Humanizm i budowanie etosu pracy w firmie.
 • Wzrost wydajności przy spadku obciążenia pracą.
 • Powiązanie poprawy warunków pracy pracowników z jednoczesną poprawą jej wydajności.

 

 1. Czynności dodające wartość i  kalkulacja nakładów robocizny w utrzymaniu ruchu.

 

 • Prawidłowe rozumowanie wartości dodanej - problemy i doświadczenia w definiowaniu.
 • Pomiar czasochłonności dodawania wartości.
 • Optymalizacja metod kalkulacji nakładów robocizny – kalkulatory MTM vs KNR’y.

 

 1. Skuteczne systemy motywacyjne i zarządzanie przez cele.

 

 • Połączenie miękkich i twardych metod motywacji.
 • Wskaźnik efektywności czasu pracy - OLE i ECP.
 • Motywacja pracowników do zwiększania efektywności dodawania wartości.
 • Optymalizacja systemu wynagradzania i kalkulacja opłacalności zmian przy wzroście wynagradzania.
 • Wartościowanie pracy, matryce kwalifikacji i podnoszenie kompetencji pracowników.
 • Marnotrawstwo – sztuka rozpoznawania i eliminacji.

 

 • Muda typu 1 i typu 2 – dlaczego i jak dzielić w procesach utrzymania ruchu.
 • Normowanie czasów a zakłócenia i muda w procesie.
 • Przeciążenie i niedociążenie oraz nieregularność pracy.

 

 1. Wdrażanie TPM – jak przygotować firmę.

 

 • Podstawy TPM – główne założenia i prawidłowe podejście do wdrażania.
 • Reakcyjne, prewencyjne i autonomiczne utrzymanie ruchu.
 • Główne filary TPM i źródła marnotrawstwa.
 • Prawidłowe rejestrowanie, badanie i rozwiązywanie kluczowych rodzajów zakłóceń.
 • Wspomaganie systemami IT klasy CMMS, MES.
 • Niezbędne działania przygotowawcze do wdrożenia TPM.

 

 1. Skuteczne rozwiązywanie problemów.

 

 • Analiza przyczynowo skutkowa.
 • Definiowanie kluczowych źródeł problemów.
 • Opracowywanie działań zaradczych.
 • Eliminacja źródeł problemów i zakłóceń.
 • Arkusz A3 w rozwiązywaniu problemów.
 • Opłacalność wdrożenia zmian - wskaźnik ROI.

 

 1. Lean Management - powiązanie z innymi narzędziami.

 

 • Jak dopasować Lean Management do specyfiki firmy?
 • Powiązanie z systemem Zarządzania Przez Cele (ZBC).
 • Balanced Scorecard a Lean Management.
 • Ekonomika ruchów elementarnych – MTM.
 • Zarządzanie przez wartości godnościowe.

 

 1. Ergonomia w procesie ulepszeń.

 

 • Czy wzrost wydajności może być ergonomiczny?
 • Jak ergonomia może wspierać proces ulepszeń? 
 • Poprawa ergonomii w aspekcie w zadowolenia pracowników.
 • Wykorzystanie ergonomii w motywacji pracowników.
 • Angażowanie pracowników w proces ulepszeń.

Powyższe zagadnienia mogą być częściowo zmodyfikowane, pominięte lub część zagadnień omówiona bardziej szczegółowo. Prowadzący dopasowuje zagadnienia do indywidulanych potrzeb grupy.

 

 1. Grupa szkoleniowa i trener prowadzący    

 

Grupa szkoleniowa:

Szkolenie jest dedykowane do osób zarządzających, inżynierów, technologów, osób odpowiedzialnych za organizację pracy, usprawnienia jak i pracowników bezpośrednio produkcyjnych.

 

Trener prowadzący:
Kierownik projektów, specjalista z prawie dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie organizacji pracy, optymalizacji kosztów, zwiększania produktywności i kompleksowej poprawy funkcjonowania przedsiębiorstw. 

 

 

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji o przeprowadzeniu w/w szkolenia prosimy o bezpośredni kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

 

 

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE