+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Nazwa

Audyt i skuteczna optymalizajcja logistyki wewnętrznej

Skuteczny audyt i optymalizacja logistyki wewnątrzzakładowej.

Wymiana dobrych praktyk…

 

Cele audytu logistyki wewnętrznej.

 1. Diagnoza stanu obecnego sposobu organizacji pracy i realizacji kluczowych procesów.
 2. Opracowanie propozycji optymalnego modelu biznesowego firmy.
 3. Przedstawienie propozycji wprowadzania kluczowych wskaźników efektywności zasobów i jakości procesów firmy.
 4. Przygotowanie kompleksowego planu realizacji działań usprawniających.

 

Działania audytowe ukierunkowane na poprawę efektywności:

 1. Środków transportu.
 2. Czasu pracy personelu.
 3. Powierzchni.
 4.  Funkcjonowania zintegrowanego planowania w ramach systemów ERP.

 

Metodyka optymalizacji procesów logistyki wewnętrznej:

 1. Analiza obciążeń i efektywnego wykorzystania czasu pracy pracowników magazynów i logistyki wewnątrzzakładowej.
 2.  Wskaźniki efektywności czasu pracy pracowników i środków transportu.
 3. Poprawa efektywności, standaryzacja i skuteczny proces ulepszeń.
 4. Milk runner – jak skutecznie wdrażać.
 5. Kanban i tablice heijunka w kompletacji oraz systemie ciągnionym.
 6.  Tablice analogowe fifo – ciekawa alternatywa na WMS lub jego uzupełnienie. 

 

Optymalizacja zapasów materiałowych:

 1. Wykorzystanie klasyfikacji ABC i XYZ.
 2.  Poziom obsługi klienta i ryzyko wyczerpania zapasów.
 3.  Wskaźniki rotacji zapasów i sposób jego poprawy.
 4. Wykorzystanie MS Excel do definiowania zapasów:
 5. Bezpieczeństwa / minimalnych.
 6.  Rotacyjnego.
 7. Średniego.

 

5.Warunki i sposób wykorzystania systemów ERP w celu skutecznej optymalizacji zapasów. 

 

              

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE