KLAUZULA POUFNOŚCI

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.  

 

 

KLAUZULA RODO

Administratorem danych osobowych jest Paweł Staworzyński prowadzący działalność gospodarczą Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze Paweł Staworzyński ul. Sprzymierzonych 4 58-560 Jelenia Góra NIP 611-211-75-03. Dane osobowe podawane w wiadomości email będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub f) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usług. Dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, firmy kurierskie, program do księgowości. – dane nie będą/będą przekazywane do państw trzecich. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane także dla celów analitycznych i statystycznych, w celu marketingu bezpośredniego lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).