Metoda

Zarządzanie przez cele (MBO), Strategiczna karta wyników (BSC)

Realizujemy wdrażanie metody Zarządzania przez cele w całych strukturach przedsiębiorstwa od określenia celów na poziomie zarządu przez rozdzielanie i kaskadowanie do stanowisk operacyjnych najniższych w strukturach przedsiębiorstwa.

W ramach wdrażania MBO realizowane jest między innymi:

 • Tworzenie procedur, formularzy, przepływu informacji i podziału kompetencji.
 • Definiowanie i wprowadzanie wskaźników jednowymiarowych i złożonych będących jednym z głównych elementów MBO.
 • Monitoring i rozliczanie z postępów realizacji celów na podstawie mierzonych wskaźników.

Celem wdrożenia MBO jest skoncentrowanie pracowników firmy na dążeniu do realizacji celów, które będą im wyznaczane jako główne priorytety do zrealizowania. Dzięki określeniu tych celów:

 • Priorytety są jednoznaczne i bardziej zrozumiałe.
 • Pracownicy są skoncentrowani na realizacji faktycznie istotnych zadań z punktu widzenia całej firmy, a nie wybranej jednostki.
 • Postęp realizacji celów jest możliwy do łatwej i obiektywnej oceny.
 • Strategia firmy jest realizowana w sposób bardziej zdecydowany i dynamiczny 

Strategiczna karta wyników (SKW/BSC) 

Aby skutecznie wdrożyć MBO należy stworzyć strategiczną kartę wyników (BSC/SKW), która wg założeń, w dużym uproszczeniu, obejmuje wskaźniki mierzące poziom realizacji przyjętej strategii. Jest to znakomite narzędzie do planowania i konsekwentnego realizowania strategii rozwoju. Uwzględnia podstawowy cel istnienia organizacji biznesowych, jakim jest zwiększanie wartości firmy przez krótkoterminowe wyniki oraz działania o charakterze długofalowym. Osiągnięcie tego celu jest możliwe przez zrównoważenie korzyści trzech kluczowych grup dla budowania wartości firmy.

Grupami tymi są:

 • udziałowcy,
 • pracownicy,
 • klienci.

Nikt z nas nie wyobraża sobie firmy, której udziałowcy są nieusatysfakcjonowani, w której potrzeby klientów nie zostają zaspokojone, a pracownicy przychodzą do pracy niezadowoleni.

W ramach wdrażania BSC opracowuje się najczęściej karty wynikowe obejmujące 4 główne płaszczyzny: 

 • klienta,
 • finansów,
 • procesów wewnętrznych,
 • rozwoju.

Wymienione 4 płaszczyzny są podstawą, która też może być dostosowywana do indywidualnych potrzeb. W wyjątkowych sytuacjach można dodać dodatkową płaszczyznę lub zrezygnować z niepotrzebnej. Dzieje się to jednak bardzo rzadko.

Strategiczna karta wyników pozwala na prosty i ciągły monitoring prawidłowości realizacji strategii i głównych celów z nią powiązanych. Elastyczność budowania karty strategicznej pozwala na dodawanie wskaźników, które w konkretnym przypadku przedstawiają prawidłowość funkcjonowania kluczowych elementów firmy. 

Przy wdrażaniu strategicznej karty wyników najistotniejszym założeniem jest przekonanie, że wszystkie najważniejsze obszary czy procesy przedsiębiorstwa można zmierzyć. Przekonanie, że nie da się np. zmierzyć elastyczności firmy wobec klienta jest błędne.

Więcej informacji na temat Strategicznej Karty Wyników (BSC) znajdziesz w naszej Bazie Wiedzy.

Zaufali nam między innymi:

Skontaktuj się z nami, jeżeli chcesz poznać skuteczny kierunek rozwoju Twojej firmy!

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!