Szkolenia

Wdrażanie filozofii 5S – 6S

Świadczymy usługi skutecznego wdrażania 5S/6S w przedsiębiorstwach. Wiele firm podejmując próbę implementacji w wyniku braku odpowiedniego doświadczenia robi to nieskutecznie. Występuje efekt odwrotny od pożądanego w postaci „zakurzonych tablic 5S” z których pracownicy nie chcą korzystać uważając, że nie ułatwia ich pracy a wręcz przeciwnie – utrudnia ją.  Prawidłowe wdrożenie powoduje, iż pracownicy mają bardziej przyjazne stanowisko pracy, co przy obecnym rynku pracownika jest niezwykle ważne.

20 lat doświadczenia nauczyło nas jak do tego podchodzić. Nasze działania dążą do poszukiwania korzyści u pracownika jak i u pracodawcy.  Efekt docelowy to bardziej efektywne wykonywanie zleconych czynności (nawet o 50%) przy jednoczesnym mniejszym wysiłku fizycznym oraz psychicznym. 

Realizujemy również szkolenia Online. Zaoszczędź nawet do 50%, swój czas oraz zdobądź nagrania z warsztatów! O szczegóły zapytaj doradcę.

Trener prowadzący – Paweł Staworzyński

Założyciel i właściciel DPG, manager zarządzający, specjalista z 20-letnim doświadczeniem w zakresie badań obciążenia pracą, poprawy funkcjonowania przedsiębiorstw oraz skutecznej motywacji do doskonalenia.

Grupa docelowa

Warsztaty są dedykowane do osób zarządzających oraz osób odpowiedzialnych za organizację pracy, usprawnienia jak i pracowników bezpośrednio produkcyjnych.
Zakres merytoryczny warsztatów kierowany jest do osób, które:
Nie odbyły jeszcze żadnych szkoleń związanych z tematyką 5S. Przeszły szkolenia w tym zakresie, ale potrzebują uzupełnić swoją wiedzę o całościowe podejście do standaryzacji.

Program szkolenia

Warsztaty zostaną zrealizowane w formie wykładu podpartego wieloma przykładami (również  nagraniami wideo)  przy jednoczesnym włączeniu w aktywny udział uczestników (około 4h). Następnie odbędzie się część praktyczna szkolenia na wybranych stanowiskach produkcyjnych.

Przed szkoleniem i po szkoleniu:

Przed szkoleniem odbędzie się ok. 4-godzinna wizyta na zakładzie, która będzie składała się z przeprowadzenia wywiadów i diagnozy stanu obecnego w zakresie tematyki warsztatów i zagadnień bezpośrednio wpływających na sposób Organizacji pracy w celu późniejszego odniesienia się do przykładów zaobserwowanych w firmie. 

Po szkoleniu przeprowadzona zostanie dyskusja z osobami zarządzającymi i odpowiedzialnymi za wdrażanie Lean Management w firmie. Podczas szkolenia wyciągnięte zostaną wspólnie wnioski i ustalone kolejne działania wdrożeniowe.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Kick-off – Agenda warsztatów, cele, teoria 5S i 6S. Prezentacja – część 1.

 • Agenda i cele warsztatów.
 • Co to jest 5S i jakie są cele zastosowania.
 • 6S jako dodatkowy element 5S – bezpieczeństwo i humanitaryzacja pracy.

2. Lean Management – wprowadzenie – elementy powiązane z 5S

 • ERGOlean Management – zdrowe odchudzanie firmy 
 • Ciągły proces ulepszeń, 
 • TPM – utrzymanie ruchu, 
 • Technologia i normy technologiczne, 
 • Przepływ jednej sztuki (One Piece Flow), 
 • Metoda pracy wzdłuż procesu – zasada Chaku-Chaku, 

3. 5S + 6S

      1S – Selekcja 

 • Oddzielenie zbędnych rzeczy. 
 • Przeprowadzenie akcji czerwonych kartek. 

     2S – Systematyka 

 • Layout stanowisk, tablice cieni,  
 • Opisanie i oznaczanie miejsca dla wszystkich niezbędnych przedmiotów, 
 • Ergonomiczne kształtowanie stanowisk, 
 •  Zastosowanie zasady ekonomiki ruchów elementarnych. 

     3S – Sprzątanie 

 • Codzienne sprzątanie stanowisk, 
 • Autonomiczne utrzymanie ruchu w ramach 5S – czyszczenie i konserwacja (element TPM). 

      4S – Standaryzacja 

 • Tworzenie dokumentacji opisującej standardy. 
 • Standaryzacja metod pracy i arkusze pracy standaryzowanej. 
 • Spis narzędzi i przedmiotów stanowisk. 
 • Opis planu/layoutu stanowiska. 
 • Harmonogram prac porządkowych i czynności konserwacyjnych 
 • Listy kontrolne. 

       5S – Samodyscyplina i samodoskonalenie

 • Działania usprawniające, warsztaty kaizen. 
 • Wdrażanie zmian na stanowiskach w ramach procesu ulepszeń. 
 • Tworzenie formularzy i pytań audytów 5S. 
 • Realizacja audytów 5S. 
 • Wskaźnik 5S, motywacja pracowników i cele 5S.

       6S – Bezpieczeństwo 

 • Działania poprawiające bezpieczeństwo i ergonomię pracy, 
 • Analizy zdarzeń niepożądanych i podejmowanie działań zapobiegawczych, 
 • Monitoring bezwypadkowości. 

4. Powiązanie 5S z innymi zagadnieniami:

 • ERGOlean Management – zdrowe odchudzanie firmy 
 • Ciągły proces ulepszeń, 
 • TPM – utrzymanie ruchu, 
 • Technologia i normy technologiczne, 
 • Przepływ jednej sztuki (One Piece Flow), 
 • Metoda pracy wzdłuż procesu – zasada Chaku-Chaku, 
 • Ekonomika ruchów elementarnych i ergonomia pracy, 
 • Monotonia i jej przeciwdziałanie.

5. Warsztaty praktyczne

Zaufali nam między innymi:

 

Skontaktuj się z nami, jeżeli chcesz poznać skuteczny kierunek rozwoju Twojej firmy!

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!