Szkolenia

Warsztaty symulacji Lean Manufacturing

KORZYŚCI DLA FIRMY

Realizujemy również szkolenia Online. Zaoszczędź nawet do 50%, swój czas oraz zdobądź nagrania z warsztatów! O szczegóły zapytaj doradcę.

CELE SZKOLENIA

Przekazanie niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • Możliwości i korzyści płynących ze stosowania metodologii Lean.
  • Narzędzi stosowanych zgodnie z filozofią Lean Manufacturing.
  • Poszukiwania strat i poprawy procesów.

GRUPA DOCELOWA

  • Kadra kierownicza produkcji i logistyki.
  • Inżynierowie procesu, jakości.
  • Technolodzy.
  • Normiści.
  • Osoby odpowiedzialne za organizację pracy i usprawnienia.
  • Pracownicy bezpośrednio produkcyjni.

TRENER PROWADZĄCY – Paweł Staworzyński

Manager, trener i specjalista z niemal 20 letnim doświadczeniem w zakresie organizacji przedsiębiorstw, optymalizacji procesów i poprawy efektywności.

Jeden z najlepszych ekspertów w Polsce w zakresie Lean Management i MTM. Przeprowadził włącznie kilkaset projektów usprawniających, szkoleń, wykładów. Stosuje narzędzia i najlepsze praktyki sprawdzone w znanych na całym świecie przedsiębiorstwach z niemal wszystkich branż gospodarki.

Przetransferował do Polski z krajów wysoko rozwiniętych ponad 60 letnie „know how” w zakresie optymalizacji procesów.

PROGRAM SZKOLENIA

Etap I – przekazanie wiedzy teoretycznej z zakresu:
• TPM,SMED, OEE, Zarządzanie kompleksowe efektywnością maszyn i sprzętu.
• 5S/6S –Standaryzacja pracy, layout’ów stanowisk, samodyscyplina.
• KAIZEN/KVP – Ciągły proces ulepszeń.
• Mapowanie procesów (VSM).
• Sygnalizacja i sterowanie Kanban.
• Przepływ materiału wg zasady Milk-Runner, one piece flow i Chaku-Chaku.
• Heijunka.
• Jidoka.
• Marnotrawstwo – główne źródła, praktyczne metody poszukiwania i eliminacji.
• Balansowanie linii montażowych, taktowanie, tworzenie wykresów Yamazumi.
• Dostawy towarów wg JiT i JiS.
• Skracanie czasu realizacji zleceń i czasu przepływu (Lead Time).
• Burza mózgów – wybór najbardziej problematycznych obszarów do dalszych ćwiczeń praktycznych.

Etap II – ćwiczenia praktyczne.
Trener prowadzący zaprezentuje grupie szereg praktycznych rozwiązań z zakresu Lean Manufacturing.
Wspólnie z uczestnikami zostaną przeprowadzone ćwiczenia z wybranej tematyki.

Etap III – projekty optymalizacyjne w grupach.
Część teoretyczna zostanie przeprowadzona dla całej grupy ok 20 osób, z których w późniejszym etapie zostaną wydzielone
mniejsze zespoły projektowe.

 

Szukasz usprawnień dla produkcji w swojej firmie?

Skontaktuj się z nami:

 

Zaufali nam:

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!