Szkolenia

Optymalizacja Planowania Produkcji w integracji z zakupami i sprzedażą

KONKURENCYJNOŚĆ NASZEJ OFERTY

 • Jedyny w swoim rodzaju program warsztatów oparty na praktycznym wieloletnim doświadczeniu managera prowadzącego.
 • Prezentacja najlepszych praktyk i najczęstszych problemów występujących w prawidłowym funkcjonowaniu zintegrowanego planowania.
 • Podczas burzy mózgów uczestnicy razem z managerem prowadzącym opracują optymalny model zintegrowanego planowania oraz niezbędne działania usprawniające funkcjonowanie systemu.
 • Manager prowadzący posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe i przeprowadził w tym czasie kilkaset projektów, szkoleń i wykładów z zakresu optymalizacji procesów w różnych obszarach przedsiębiorstw.
 • Forma realizacji i przekazu „know-how” jest oparty przede wszystkim na bogatym doświadczeniu praktycznym osoby prowadzącej.

Realizujemy również szkolenia Online. Zaoszczędź nawet do 50%, swój czas oraz zdobądź nagrania z warsztatów! O szczegóły zapytaj doradcę.

KORZYŚCI DLA FIRMY

CELE SZKOLENIA

Przed realizacją niniejszego audytu proponujemy wyznaczenie następujących kluczowych celów:

 • Przedstawienie i wyjaśnienie kluczowych procesów i celów funkcjonowania zintegrowanego planowania.
 • Opracowanie optymalnego modelu biznesowego zintegrowanego planowania kluczowych procesów przedsiębiorstwa z maksymalizacją wykorzystania docelowego systemu ERP.
 • Przygotowanie propozycji konkretnych zadań wdrożeniowych opracowanej koncepcji planowania.

Zakres merytoryczny warsztatów

 

1. ZINTEGROWANE PLANOWANIE – podstawy
 • Jak rozumieć zintegrowane planowanie w systemach MRP/ERP i czego oczekiwać od takiego systemu?
 • Co to jest pętla MRPII (MRP i CRP).
 • Definicja typowych praktyk i problemów funkcjonowania działów z perspektywy funkcjonowania systemów ERP/MRP.
 • Podstawowe narzędzia analityczne w optymalizacji zapasów – ABC i XYZ.

2. PRODUKCJA

 • Płynność produkcji a elastyczność wobec zmiennych potrzeb klienta – czy i jak zamrażać plan produkcyjny?
 • Planowanie produkcji – przygotowanie i realizacja planów na podstawie dostępnych zasobów produkcji i materiałów.
 • Planowanie produkcji – krótkoterminowe harmonogramowanie produkcji.

 3. TECHNOLOGIA

 • Technologia – zarządzanie danymi planistycznymi i technologicznymi oraz zmianami w tym zakresie.
 • Konstrukcja – optymalizacji rozwiązań konstrukcyjnych, definicja zamienników materiałów zakupowych.

 4. SPRZEDAŻ

 • Sprzedaż – prognozowanie sprzedaży i zapasów z wykorzystaniem metod statystycznych ABC i XYZ.
 • Cele zastosowania systemów CRM i lejka sprzedaży z perspektywy planowania z wykorzystaniem ERP.
 • Sprzedaż – ustalanie i weryfikacja terminów realizacji zleceń zakupu – pętla MRP i CRP.

 5. ZAKUPY

 • Zakupy – planowanie zapasów bezpieczeństwa i rotujących dla materiałów kupowanych z grupy AX.
 • Zakupy – planowanie zakupów na podstawie prognoz sprzedażowych z wykorzystaniem systemów ERP.
 • Jakość – definiowanie wskaźników jakościowych dla dostawców, procesów wewnętrznych.

 6. ZINTEGROWANE PLANOWANIE – optymalizacja

 • Procedura krytyczna zmiany terminu realizacji zleceń i modyfikacje krótkoterminowych harmonogramów produkcji.
 • Kluczowe wskaźniki i cele jakości, terminowości oraz efektywności funkcjonowania poszczególnych w/w obszarów.
 • Opracowanie optymalnego modelu funkcjonowania zintegrowanego planowania z ERP/MRP
 • Harmonogram wdrożenia zmian usprawniających system zintegrowanego planowania.

Chcesz nauczyć się skuteczniej rozwiązywać problemy związane z produkcją lub rozwiązać jakiś konkretny problem w swojej firmie?

 

Skontaktuj się z nami:

 

Zaufali nam:

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!