Szkolenia

Optymalizacja Logistyki Wewnątrzzakładowej

Szkolenie z zakresu Optymalizacji Logistyki Wewnątrzzakładowej

Konkurencyjność naszej oferty

 • Jedyny w swoim rodzaju program warsztatów oparty na praktycznym wieloletnim doświadczeniu managera prowadzącego.
 • Prezentacja najlepszych praktyk i najczęstszych problemów występujących w prawidłowym funkcjonowaniu zintegrowanego planowania.
 • Podczas burzy mózgów uczestnicy razem z managerem prowadzącym opracują optymalny model zintegrowanego planowania oraz niezbędne działania usprawniające funkcjonowanie systemu.
 • Manager prowadzący posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe i przeprowadził w tym czasie kilkaset projektów, szkoleń i wykładów z zakresu optymalizacji procesów w różnych obszarach przedsiębiorstw.
 • Forma realizacji i przekazu „know-how” jest oparty przede wszystkim na bogatym doświadczeniu praktycznym osoby prowadzącej.

Realizujemy również szkolenia Online. Zaoszczędź nawet do 50%, swój czas oraz zdobądź nagrania z warsztatów! O szczegóły zapytaj doradcę.

KORZYŚCI DLA FIRMY

CELE SZKOLENIA

GRUPA DOCELOWA

 • Kadra kierownicza produkcji i logistyki.
 • Inżynierowie procesu, jakości.
 • Technolodzy.
 • Normiści.
 • Osoby odpowiedzialne za organizację pracy i usprawnienia.
 • Pracownicy bezpośrednio produkcyjni.

TRENER PROWADZĄCY – Paweł Staworzyński

Manager, trener i specjalista z niemal 20 letnim doświadczeniem w zakresie organizacji przedsiębiorstw, optymalizacji procesów i poprawy efektywności.

Jeden z najlepszych ekspertów w Polsce w zakresie Lean Management i MTM. Przeprowadził włącznie kilkaset projektów usprawniających, szkoleń, wykładów. Stosuje narzędzia i najlepsze praktyki sprawdzone w znanych na całym świecie przedsiębiorstwach z niemal wszystkich branż gospodarki.

Przetransferował do Polski z krajów wysoko rozwiniętych ponad 60 letnie „know how” w zakresie optymalizacji procesów.

Program szkolenia

Dzień 1. Prezentacja metodyki projektów logistycznych:

 1. Mapowanie ruchów fizycznego transportu materiałów:
 •  Tworzenie layout’ów przepływu.
 • Definicja tras i typów transportów.
 1. Tabele transportowe:
 • Tworzenie na podstawie mapy ruchów materiałowych.
 • Naniesienie w formacie tabeli specyfiki zakładu.
 • Przygotowanie do wypełnienia danymi ilościowymi.
 1. Obliczanie częstotliwości ruchów materiałowych:
 • Na podstawie danych systemowych MRP.
 • Na podstawie wywiadów i pomiarów manualnych.
 1. Obliczanie czasochłonności wykonywanych zadań:
 • Metodami analiz ruchów elementarnych MTM,.
 • Chronometrażem i nagraniami wideo.
 • Metodami szacowania i porównywania, podstawowe aspekty normowania czasów w transporcie wewnętrznym.
 1. Planowanie zapotrzebowania na personel:
 • Monitoring prawidłowości kształtowania poziomu zatrudnienia.
 • Tworzenie arkuszy kalkulacji zmiennego zapotrzebowania.
 • Kalkulacje zapotrzebowania netto i brutto z uwzględnieniem absencji.
 • Monitoring prawidłowości kształtowania poziomu zatrudnienia.

Dzień 2.

 1. Mapowanie ruchów fizycznego transportu materiałów.
 • Wykorzystanie diagramów Sankey do planowania layout’ów zakładu.
 • Redukcja czasochłonności prac manualnych.
 • Standaryzacja pracy i wdrażanie 5s w obszarach transportu i magazynów.
 • Wdrażanie sprawdzonych metod powiązanych z Lean Manufacturing,
 • system ssący Kanban.
 • Supermarkety i „mleczarze” (milk-runner).
 • Zasada chaku-chaku w przepływie matriału.
 • Tablice planistyczne Fifo i Heijunka.
 • Przepływ jednej sztuki w kategoriach skali mikro (stanowisk produkcyjnych) i skali mikro całego zakładu.
 • Dostawy Jit (Just In Time) I Jis (Just In Sequence) w transporcie wewnętrznym i zewnętrznym.
 • Zasada „shop in shop” w optymalizacji przepływu materiału pomiędzy dostawcami zewnętrznymi a klientami.
 • Kształtowanie poziomu zapasów w toku produkcyjnym i podejmowanie działań redukujących.
 1. Ćwiczenia praktyczne z zakresu zastosowania metodyki projektów logistycznych:
 • Tworzenie na podstawie mapy ruchów materiałowych.
 • Naniesienie w formacie tabeli specyfiki zakładu.
 • Przygotowanie do wypełnienia danymi ilościowymi.
 • Mapowanie ruchów fizycznego transportu materiałów.
 • Tworzenie tabel transportowych.
 • Obliczanie częstotliwości ruchów materiałowych.
 • Obliczanie czasochłonności i obciążenia na poszczególnych trasach.
 • Optymalizacja przepływu i metod pracy.
 • Kalkulacja zapotrzebowania na personel,.
 • Kalkulacje zwrotów opłacalności wdrożenia usprawnień.
 • Przygotowanie harmonogramu wdrożenia.

Chcesz nauczyć się skuteczniej rozwiązywać problemy związane z logistyką lub rozwiązać jakiś konkretny problem w swojej firmie?

 

Skontaktuj się z nami:

 

Zaufali nam:

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!