Metoda

DBM – zarządzanie przez wartości godnościowe

Zarządzanie godnościowe (skr. ZG; ang. dignity based management skr. DBM).

Zarządzanie przez wartości godnościowe jest to sposób podejścia do zarządzania, który opiera się przede wszystkim na motywowaniu do pracy oraz zarządzaniu procesem pracy w taki sposób, aby zapewnić spełnienie potrzeb godności własnej pracowników oraz osób zarządzających.

Każda osoba aktywna zawodowo wykazuje o wiele większe zaangażowanie i czuje się szczęśliwsza gdy zapewnione jest jej poczucie własnej wartości w organizacji, do której należy.

Zarządzanie przez wartości jest niezwykle pomocne w stworzeniu warunków pracy, które uwzględniają poszanowanie zdrowia oraz kondycji psychofizycznej pracowników, co niezwykle sprzyja poprawie ergonomii oraz zmniejszeniu wydatku energetycznego. Dzięki temu budowanie relacji partnerskich pomiędzy pracodawcą a pracownikiem jest o wiele łatwiejsze niż przy tradycyjnych metodach zarządzania.

Wiele firm wskazuje na problem jakim jest brak wystarczającej motywacji oraz zaangażowania pracowników do doskonalenia sposobu wykonywania pracy oraz po prostu do jej rzetelnego realizowania. Bardzo powszechnym modelem zarządzania jest zarządzanie przez cele (ang. management by objectives skr. MBO), którego głównym narzędziem stanowi najczęściej metoda „kija i marchewki”.

Pracodawca określa cel do zrealizowania oraz wskazuje pracownikowi czynnik motywacyjny, pracownik dostaje wspomnianą wcześniej „marchewkę” (najczęściej korzyści materialne np.: premia, opłacenie wczasów, dodatkowy urlop) lub jest karany „kijem” (konsekwencje np.: utrata premii).

Pracownicy najczęściej przez taki model zarządzania czują ciągłą i silną presję ze strony pracodawcy, przyjmują więc pozycję obronną jaką jest bardzo często: uciekanie od odpowiedzialności, naciąganie faktów, czy też w skrajnych wypadkach oszukiwanie pracodawcy. Chcą ten sposób uchronić się przed konsekwencjami nieosiągnięcia celów. Wprowadza to niepotrzebnie negatywne dla obu stron warunki, które wpływają na obustronne zanikanie zaufania.

Zarządzanie przez wartości (ang. dignity based management skr. DBM).

Efekty wdrożenia:

  • Zbudowanie w pracownikach poczucia własnej wartości w organizacji, które jest jednym z najskuteczniejszych sposobów doprowadzających do tego, że pracownicy autonomicznie angażują się w proces ciągłego doskonalenia metod pracy, zwiększając tym samym efektywność.
  • Zbudowanie relacji partnerskich pracownika z pracodawcą opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
  • Wzrasta zaangażowanie pracowników w rozwój organizacji.
  • Pracownicy czują się bardziej zadowoleni z wykonywania swoich obowiązków.
  • Ograniczenie fluktuacji pracowników (rotacji zatrudnienia).

Nasza firma pomaga we wdrażaniu tej metody zarządzania.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami:

+48222905544

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!