Budowanie zespołów projektowych

Budowanie (dla potrzeb przedsiębiorstwa) zespołów projektowych składających się ze specjalistów wybieranych wśród pracowników Zlecającego jak i ze specjalistów zewnętrznych. W doborze zespołów projektowych kładziony jest duży nacisk na umiejętność zastosowania odpowiednich narzędzi jak i na indywidualne cechy osobowościowe, które są niezbędne do realizacji planowanych działań usprawniających.

Na prawidłowy dobór zespołu kładziony jest bardzo duży nacisk, ze względu na ogromny wpływ wybranych osób na powodzenie i dynamikę realizacji działań usprawniających.

W ramach budowania działów odpowiedzialnych za usprawnienia tworzony jest zakres odpowiedzialności i kompetencji niezbędnych do ingerowania w wybrane piony przedsiębiorstwa. Definiowane są główne cele, dynamika realizacji, sposób ich monitorowania i rozliczania przez przełożonych. Budując od podstaw działy zajmujące się usprawnianiem dostosowywany jest poziom ich zaszeregowania w strukturze przedsiębiorstwa do wcześniej zdefiniowanego zakresu działań i poziomu odpowiedzialności.

W niektórych przypadkach dział taki jest podległy bezpośrednio zarządowi (wskazane) a w innych przypadkach w miarę potrzeby pod dyrektorów pionów produkcyjnych lub odpowiedzialnych za rozwój.

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!