Szkolenia

Analiza ABC XYZ

CELE SZKOLENIA

Przekazanie niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • Poszukiwania strat i poprawy procesów.
 • Uzupełnienie wiedzy opartej na przykładach praktycznych w zakresie metod optymalizacji zapasów materiałowych i wyrobów gotowych.
 • Wskazanie niezbędnych działań do podjęcia w celu uzyskania redukcji zbędnych zapasów.

Realizujemy również szkolenia Online. Zaoszczędź nawet do 50%, swój czas oraz zdobądź nagrania z warsztatów! O szczegóły zapytaj doradcę.

GRUPA DOCELOWA

 • Kadra kierownicza produkcji i logistyki.
 • Inżynierowie procesu, jakości.
 • Technolodzy.
 • Normiści.
 • Osoby odpowiedzialne za organizację pracy i usprawnienia.
 • Pracownicy bezpośrednio produkcyjni.

TRENER PROWADZĄCY – PAWEŁ STAWORZYŃSKI

Manager, trener i specjalista z niemal 20 letnim doświadczeniem w zakresie organizacji przedsiębiorstw, optymalizacji procesów i poprawy efektywności.

Jeden z najlepszych ekspertów w Polsce w zakresie Lean Management i MTM. Przeprowadził włącznie kilkaset projektów usprawniających, szkoleń, wykładów. Stosuje narzędzia i najlepsze praktyki sprawdzone w znanych na całym świecie przedsiębiorstwach z niemal wszystkich branż gospodarki.

Przetransferował do Polski z krajów wysoko rozwiniętych ponad 60 letnie „know how” w zakresie optymalizacji procesów.

Program Szkolenia

Warsztaty odbędą się w oparciu o przeanalizowane wcześniej dane od Klienta, które poddane będą analizie przed warsztatami.

 1. Analiza ABC XYZ w klasyfikacji 9 analitycznych grup zapasów – teoria (w razie potrzeby).
 • Teoria i sposób liczenia analiz ABC XYZ.
 • Analiza wartościowa i ilościowa zapotrzebowania wg danych historycznych i prognozowanych.
 • Wybór długości okresu dla przygotowywanych analiz.
 • Średnie obroty i odchylenie standardowe.
 • Definicja wartości brzegowych współczynnika zmienności dla grup X, Y i Z.
 1. Analiza ABC XYZ w praktyce – ćwiczenia
 • Wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych, systemu MRP i optymalizacja przygotowania analizy.
 • Eksport danych źródłowych – obroty ilościowe, wartości średnie zapasów materiałowych.
 • Przeprowadzenie analizy i interpretacja danych.
 • Weryfikacja brzegowych wartości współczynnika zmienności.
 • Weryfikacja potencjalnych nieprawidłowych danych wynikających z błędów rejestracji ruchów materiałowych.
 • Omówienie wyników.
 1. Rodzaje zapasów i ryzyko ich wyczerpania – ćwiczenia
 • Podział zapasów na rotacyjny, bezpieczeństwa i całkowity.
 • Określanie współczynnika bezpieczeństwa i poziomu obsługi klienta.
 • Częstotliwości dostaw i zmienność zapotrzebowania.
 • Obliczanie zapasów – ćwiczenia.
 1. Wielkości wpływające na planowanie zakupów i zapasów materiałowych – ćwiczenia
 • Określanie poziomów zapasów – rotacyjny, bezpieczeństwa i całkowity.
 • Dane MRP – czas realizacji zamówienia, okres MRP, minimalna wielkość zamawiana, częstotliwość dostaw.
 1. Wielkości wpływające na planowanie zapasów wyrobów gotowych – ćwiczenia
 • Określanie poziomów zapasów – rotacyjny, bezpieczeństwa i całkowity.
 • Dane MRP – czas realizacji zamówienia, okres MRP, minimalna wielkość zamawiana.
 • Dane CRP – planowanie z uwzględnieniem zdolności produkcyjnych.
 • Czasy technologiczne – realizacji zamówienia i przepływu.

Zakres merytoryczny – Analiza ABC XYZ

 1. Weryfikacja i optymalizacja zapasów – ćwiczenia
 • Wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych do grupowej weryfikacji zapasów.
 • Kompleksowa weryfikacja wyników i modyfikacja głównych danych planistycznych.
 • Podejmowanie działań ukierunkowanych na redukcję zapasów.
 • Określanie priorytetów wg klasyfikacji wartościowej ABC.
 • Opracowywanie harmonogramu PDCA działań usprawniających ukierunkowanych na redukcję zbędnych zapasów.
 • Aktualizacja danych planistycznych w systemach MRP.
 1. Prognozowanie popytu, planowanie i harmonogramowanie produkcji – podstawy (w razie potrzeby)
 • Warunki niezbędne w optymalizacji zapasów.
 • Dane systemowe MRP.
 • Pętle MRP i CRP w planowaniu i harmonogramowaniu produkcji.
 • Zmiany kolejki produkcyjnej w krótkiej perspektywie czasowej.
 • Prognozy popytu.
 • Struktury planistyczne.
 • Terminy realizacji zamówień klienta.

 

Skontaktuj się z nami:

ZAUFALI NAM:

 

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!