Szkolenie archiwalne

Szkolenie Zarządzanie Czasem Pracy: Normowanie czasów pracy – analizy MTM

Jak optymalnie normować czas pracy oraz skutecznie redukować czas i koszty wytwarzania?

26-27 listopad 2019 r.
Miejsce: Łódź

CELE NORMOWANIA:

 • Redukcja kosztów wytwarzania.
 • Skracanie czasów realizacji zleceń.
 • Poprawa efektywnego wykorzystania zasobów.
 • Szczegółowa kalkulacja kosztów wytwarzania.
 • Efektywniejsze planowanie produkcji i analizowanie zdolności produkcyjnych.
 • Możliwość pomiaru i monitoringu efektywności czasu pracy.
 • Planowanie zatrudnienia.
 • Doskonalenie organizacji, metod oraz istniejących standardów wykonywania pracy.
 • Określanie strat czasu w procesach oraz potencjału do ich optymalizacji.

KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY

 • Wprowadzenie realnych wskaźników efektywności czasu pracy (ECP) – będziesz wiedział ile kosztuje praca Twojego zespołu!
 • Zdobycie umiejętności zwiększania efektywności przy jednoczesnym zmniejszaniu tempa pracy – zadowolony pracodawca, zadowolony pracownik!
 • Poznanie najlepszych praktyk w kształtowaniu optymalnych metod pracy z nastawieniem na poprawę ergonomii – poprawa relacji (pracownik – pracodawca).
 • Poznanie metod na wyznaczanie permanentnych czasów pracy z uwzględnieniem potrzeb pracowników – koniec z konfliktami dotyczącymi norm produkcyjnych.
 • Zdobycie umiejętności obserwacji i analizy procesów: produkcyjnych, logistycznych, utrzymania ruchu, administracyjnych pod kątem eliminacji występujących zakłóceń – zminimalizuj koszty!
 • Uzyskanie realnego wpływu na skuteczne podnoszenie produktywności – produkuj więcej bez konieczności zwiększania zasobów ludzkich.
 • Po szkoleniu uczestnicy mają możliwość uniknięcia najczęściej popełnianych błędów w normowaniu czasów pracy i zarządzaniu normami oraz uzyskania możliwość wygenerowania oszczędności poprzez zastosowanie poznanych rozwiązań.
 • Zapoznanie się z podejściem do zagadnień normowania prezentowanym przez uczestników z różnych zakładów produkcyjnych – wymiana cennych doświadczeń.

CELE SZKOLENIA:

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Stosowania podstawowych i zaawansowanych metod normowania czasów pracy (NCP).
 • Stosowania zasad ekonomiki ruchów elementarnych (redukcja zbędnych ruchów, upraszczanie, skracanie odległości, równoczesność ruchów).
 • Ergonomicznego kształtowania stanowisk i metod pracy.
 • Eliminacji negatywnych skutków monotonii pracy.
 • Redukowania czasu operacji z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing.
 • Poszukiwania głównych źródeł marnotrawstwa i opracowywania sposobów ich eliminacji w aspekcie NCP – usprawnienie pracy.
 • Wprowadzania wskaźników efektywności czasów pracy (ECP) w oparciu o normatywne czasy.

Dowody skuteczności – przykład optymalizacji metod pracy i redukcji czasochłonności.

Ty też możesz osiągnąć podobne efekty dzięki zastosowaniu wiedzy pozyskanej na szkoleniu.


GRUPA DOCELOWA

 • Kadra kierownicza (produkcja, ciągłe doskonalenie, logistyka wewnętrzna).
 • Inżynierowie procesu, jakości.
 • Technolodzy.
 • Normiści.
 • Osoby odpowiedzialne za organizację pracy i usprawnienia.
 • Pracownicy bezpośrednio produkcyjni.

TRENER PROWADZĄCY – PAWEŁ STAWORZYŃSKI

 

Manager, trener i specjalista z 20 letnim doświadczeniem w zakresie organizacji przedsiębiorstw, optymalizacji procesów i poprawy efektywności.

Jeden z najlepszych ekspertów w Polsce w zakresie Lean Management i MTM. Przeprowadził włącznie kilkaset projektów usprawniających, szkoleń, wykładów. Stosuje narzędzia i najlepsze praktyki sprawdzone w znanych na całym świecie przedsiębiorstwach z niemal wszystkich branż gospodarki.

Przetransferował do Polski z krajów wysoko rozwiniętych ponad 60 letnie „know how” w zakresie optymalizacji procesów.

PROGRAM SZKOLENIA

Zakres tematyczny szkolenia dopasowany każdorazowo do potrzeb uczestników. Przed rozpoczęciem trener prowadzący tworzy listę oczekiwań, do której dopasowuje się poniższy program szkolenia.

 

DZIEŃ 1

 1. Pojęcie czasu z perspektywy zarządzania produkcją.
 • Rodzaje czasów w procesach produkcyjnych.
 • Czas dodawania wartości a główne rodzaje marnotrawstwa.
 • Czas czynności niedodających wartość w procesie ulepszeń.
 • Organizacja własnego czasu pracy wśród administracji i kadry zarządzającej.
 1. Normowanie czasów pracy – podstawowe zagadnienia.
 • Cele normowania.
 • Wskaźnik produktywności z zastosowaniem norm czasowych.
 • Zastosowanie w kluczowych obszarach przedsiębiorstwa.
 • Tempo pracy człowieka i poziom wprawy z perspektywy normowania czasów.
 • Struktura czasów.
 • Techniczne jednostki czasu w normowaniu.
 • Budowanie normatywów czasów planowanych.
 • Kalkulatory norm czasowych w oparciu o normatywy elementarne.
 • Zastosowanie w systemach ERP i MRP 2.
 • Pętla MRP i CRP.
 1. Optymalizacja czasochłonności realizacji zadań.
 • Wybrane przykłady redukcji czasochłonności.
 • Zasada ekonomiki ruchów elementarnych.
 • Przepływ jednej sztuki (One Piece Flow).
 • Zasada „Chaku-Chaku” w produkcji i logistyce zakładowej.
 • Poprawa wydajności i produktywności – różnice.
 1. Normowanie czasów pracy wybranymi metodami.
 • Podstawowe zagadnienia, różnice w poszczególnych technikach.
 • Chronometraż.
 • Nagrania wideo.
 • Obserwacja migawkowa.
 • Zapis własny.
 • Porównywanie i szacowanie.
 • Analizy ruchów elementarnych metodami MTM1 (podstawy), UAS, i MTM LOG.
 • Wybór odpowiedniej techniki pomiaru do konkretnego przypadku.

DZIEŃ 2

 1. Porównywanie i szacowanie.
 • Zastosowanie w normowaniu.
 • Ryzyko błędu normowania metodą szacowania.
 • Porównywanie z wykorzystaniem istniejących normatywów.
 1. Analiza ruchów elementarnych metodą MTM1.
 • Ogólne omówienie karty danych.
 • Podział ruchów elementarnych i reguły ich zastosowania.
 • Formularz analizy MTM.
 • Zastosowanie w produkcji masowej.
 • Wybrane przypadki zastosowania w produkcji jednostkowej.
 1. Analiza ruchów elementarnych metodą UAS.
 • Podział ruchów elementarnych i reguły ich zastosowania.
 • Formularz analizy UAS.
 • Zastosowanie w produkcji seryjnej i jednostkowej.
 • Ćwiczenia – analizy wykonania i planowania.
 1. Etatyzacja i optymalizacja zapotrzebowania na główne zasoby firmy.
 • Wykorzystanie norm czasowych.
 • Planowanie zapotrzebowania na personel, maszyny i środki transportu.
 • Kalkulacja zmiennego zapotrzebowania na personel.
 • Wskaźniki obciążenia pracą i efektywnego wykorzystania czasu pracy.
 • Definiowanie celów efektywnego wykorzystania czasu pracy.

CENA

W pakiecie:

 • Uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby.
 • Komplet materiałów szkoleniowych.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia.
 • Poczęstunek podczas przerw (kawa, herbata, soki, ciasteczka).
 • Obiady.
 • Wspólna uroczysta kolacja zapoznawcza w dniu 26.11.2019 r

 

 

Masz pytania, chcesz poznać szczegóły?

Zadzwoń do nas lub napisz maila!

[elementor-template id="594"]

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!