Szkolenie archiwalne

Szkolenie: Planowanie Produkcji i Benchmark Fabryki Porsche w Lipsku

Jak poradzić sobie z „wrzutkami” planistycznymi i jak realizować plan produkcyjny na 100%?

01-02 październik 2019 r.

Miejsce: Fabryka Porsche, Lipsk – Niemcy

KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY:

 • Ukształtowanie optymalnego procesu planowania produkcji – eliminacja ryzyka występowania przestojów produkcyjnych, minimalizacja kosztów wytwarzania oraz pracy personelu.
 • Nauka optymalnych metod korekty planów produkcyjnych.
 • Po szkoleniu uczestnicy mają możliwość uniknięcia najczęściej popełnianych błędów w zarządzaniu planowaniem i uzyskania oszczędności poprzez zastosowanie poznanych rozwiązań.
 • Wzrost kwalifikacji pracowników wpływa na wyższą efektywność, a co za tym idzie wyższe zyski dla firmy.
 • Forma realizacji i przekazu „know-how” jest oparta przede wszystkim na bogatym doświadczeniu praktycznym osoby prowadzącej.
 • Możliwość zapoznania się z podejściem do zagadnień Lean Management prezentowanym przez uczestników z różnych zakładów produkcyjnych – wymiana cennych doświadczeń.
 • Benchmark Fabryki Porsche Lipsk – Niemcy – pod kątem najlepszych rozwiązań w zakresie optymalnego zarządzania procesami.
 • Prezentacja najlepszych praktyk i najczęstszych problemów występujących w prawidłowym funkcjonowaniu zintegrowanego planowania.
 • Transfer najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie wdrażania ERGOlean Management, optymalizacji zintegrowanego planowania i procesów logistycznych.
 • Wymiana doświadczeń w zakresie skutecznej motywacji do doskonalenia procesów.

CELE SZKOLENIA

Uczestnicy szkolenia pozyskają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Opracowywania optymalnego modelu zintegrowanego planowania oraz niezbędnych działań usprawniających funkcjonowanie systemu.
 • Metod planowania produkcji – jak najmniej opóźnień, zlecenia produkcyjne na czas.
 • Efektywnego zarządzania procesem planowania zleceń produkcyjnych – zminimalizowanie kosztów personelu.
 • Niezbędnych funkcji i danych wsadowych jakie powinien zawierać system ERP.
 • Radzenia sobie z „wrzutkami planistycznymi” i zapobieganiu ich powstawaniu – stabilniejsze wytwarzanie i ograniczenie kosztów pracy personelu.
 • Najlepszych praktyk zapobiegania wyśrubowanym terminom realizacji zamówień od Klienta – zamówienia bardziej JUST IN TIME – dokładnie na czas.
 • Zarządzania procesami logistycznymi i zapasami w firmie – ograniczenie kosztów obsługi logistyki wewnętrznej oraz miejsca na magazynie.

GRUPA DOCELOWA

 • Kadra kierownicza z obszaru produkcji, logistyki, planowania.
 • Inżynierowie procesu, jakości.
 • Pracownicy działów planowania, zakupów, sprzedaży i technologii.
 • Normiści.
 • Osoby odpowiedzialne za organizację pracy i usprawnienia.
 • Pracownicy bezpośrednio produkcyjni.

TRENER PROWADZĄCY – PAWEŁ STAWORZYŃSKI

 

Manager, trener i specjalista z 20 letnim doświadczeniem w zakresie organizacji przedsiębiorstw, optymalizacji procesów i poprawy efektywności.

Jeden z najlepszych ekspertów w Polsce w zakresie Lean Management i MTM. Przeprowadził włącznie kilkaset projektów usprawniających, szkoleń, wykładów. Stosuje narzędzia i najlepsze praktyki sprawdzone w znanych na całym świecie przedsiębiorstwach z niemal wszystkich branż gospodarki.

Przetransferował do Polski z krajów wysoko rozwiniętych ponad 60 letnie „know how” w zakresie optymalizacji procesów.

PROGRAM SZKOLENIA
Zakres tematyczny szkolenia dopasowany każdorazowo do potrzeb uczestników. Przed rozpoczęciem trener prowadzący tworzy listę oczekiwań, do której dopasowuje się poniższy program szkolenia.
ERGOlean management – najlepsze praktyki wdrażania „szczupłego zarządzania”.
 1. Motywacja i inspiracja do ciągłego doskonalenia.
 • Rozwój własnych talentów w codziennej pracy, wartości godnościowe.
 • Ergonomia w procesie doskonalenia.
 • Jak skutecznie inspirować i motywować do doskonalenia?
 1. Narzędzia lean i powiązane – podstawy.
 • Standaryzacja, 5S, 6S i 7S.
 • Kaizen i reinżyniering procesów.
 • JiT i JiS, Milkrunner, Kanban, Supermarkety.
 • Wskaźniki (KPI) – m.in.: OEE, OLE, ECP, OTIF.
 • Rozwiązywanie problemów, A3, Ishikawa, Pareto, i PDCA.
 1. Skuteczne wdrażanie filozofii Lean Management.
 • Analiza ryzyk i przygotowanie organizacji do pierwszych kroków.
 • Zbudowanie świadomości i silnej motywacji do wdrażania.
 • Wdrożenia pilotażowe wraz ze zmianą kultury organizacyjnej.

Optymalizacja zintegrowanego planowania w integracji ze sprzedażą i zakupami.

 1. Zintegrowane planowanie – podstawy.
 • Podstawowe założenia w systemach ERP, częste praktyki i zagrożenia ich stosowania.
 • Zastosowanie pętli MRPII (MRP i CRP) jako podstawowej funkcjonalności.
 1. Produkcja – planowanie i rozliczanie.
 • Płynność produkcji, a elastyczność – czy zamrażać plan produkcyjny?
 • Planowanie, harmonogramowanie, rejestracja i rozliczanie produkcji – prawidłowość realizacji.
 1. Technologia i konstrukcja.
 • Standaryzacja operacji technologicznych.
 • Struktury materiałowe i receptury.
 • Normowanie czasów technologicznych jednostkowych (tj) i zbrojenia (tpz).
 1. Sprzedaż, zakupy i logistyka.
 • Polityki zamawiania i sprzedażowe – ETO, ATO, MTO, MTS – jak i kiedy zamawiać oraz sprzedawać?
 • Sprzedaż – ustalanie i weryfikacja terminów realizacji zleceń zakupu – pętla MRP i CRP.
 • Prawidłowa rejestracja zamówień, zakupów i wszystkich ruchów materiałowych.
 • Zgodność stanów magazynowych, inwentaryzacje ciągłe.

Uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby.

Cena : 2800 zł netto

Do ceny należy doliczyć koszt noclegu w hotelu na terenie Niemiec.

Pokój jednoosobowy 60 €

Pokój dwuosobowy 90 €

Pierwszy dzień odbędzie się w Polsce : Wrocław hotel **** Q-Plus Wrocław.

Drugi dzień Niemcy: Lipsk. Benchmark fabryki Porsche, Nocleg: Seaside Park Hotel ****.

W pakiecie:

 • Przejazd w obie strony komfortowym autokarem (Wrocław – Lipsk).
 • Wstęp do fabryki Porsche.
 • Komplet materiałów szkoleniowych.
 • Poczęstunek podczas przerw ( kawa, herbata, napoje, ciasteczka).
 • Uroczysty trzydaniowy obiad w dniu 01.10.2019 r.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia.

Sprawdź też możliwość dofinansowania szkolenia dzięki zgłoszeniu przez Bazę Usług Rozwojowych.

 

 

Masz pytania, chcesz poznać szczegóły?

Zadzwoń do nas lub napisz maila!

+48 (22) 290 55 44

info@staworzynski.com

[elementor-template id="594"]

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!