Studium przypadku

Przeprowadzenie analizy pod kątem opłacalności i możliwości wdrożenia wstępnie wybranej metodyki na jednym, a najlepiej kilku konkretnych przypadkach z wybranego przedsiębiorstwa. Pozwala to na podjęcie obiektywnej decyzji o akceptacji dalszych kroków. Przygotowanie studium pozwala na bardziej systemowe i obiektywne podejście do planowanych działań usprawniających przedsiębiorstwo. 

Propozycje działań zarząd firmy może poddać obiektywnej ocenie, opierając się na wynikach analizy, które niejednokrotnie mogą zostać wdrożone w celu weryfikacji prawidłowości założeń przyjętych w przygotowanym studium. Decyzja jest podejmowana wtedy w sposób obiektywny przez kierownictwo firmy. 


wróc do listy wpisów

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!