Referencja

Winkelmann Sp. z o.o.

W 2017 roku firma Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze Paweł Staworzyński przeprowadziła w naszej firmie projekt optymalizacji logistyki wewnątrzzakładowej.

W ramach realizacji projektu zostały wykonane następujące działania:

 1. Naniesienie tras transportowych na layout.
 2. Sporządzenie tabeli transportowej i wypełnienie o wszystkie występujące trasy.
 3. Przypisanie zdefiniowanych tras do poszczególnych referencji i operacji produkcyjnych.
 4. Przypisanie do poszczególnych referencji rodzajów pojemników/opakowań transportowych.
 5. Przypisanie do poszczególnych referencji optymalne ilości sztuk w opakowaniu pomiędzy poszczególnymi operacjami (dla referencji A z klasyfikacji ABC – dokładnie, dla referencji pozostałych – poprzez szacowanie i porównywanie na zasadzie podobieństw).
 6. Analiza statystyczna w oparciu o dane historyczne i planowanie wielkości produkcji za dostarczone okresy produkcyjne. Sporządzenie klasyfikacji ABC XYZ.
 7. Obliczenie zakładanych ilości kursów na poszczególnych trasach.
 8. Sporządzenie diagramów Blocha-Schmigalii dla 2 wariantów przepływu materiału i optymalnego rozłożenia layoutu.
 9. Opracowanie koncepcji przepływów z wykorzystaniem różnych możliwości organizacji przepływów (m.in. milk runner, kanban, pull, push, supermarkety, JIT/JIS,ABC XYZ).
 10. Przygotowanie 2 różnych wariantów layoutów (blokowe z rozkładem tras i powierzchni na stanowiska) z różnym zastosowaniem ww. metod.
 11. Kalkulacja czasów metodą MTM logistyka – nakładów robocizny potrzebnych na obsługę logistyki.
 12. Przygotowanie propozycji niezbędnych zmian do 2 opracowanych wariantów.
 13. Wyliczenie oszczędności – koszty robocizny obsługi przepływu i zajmowania powierzchni stanu docelowego vs stan obecny.
 14. Przedstawienie propozycji 2 alternatywnych rozwiązań, omówienie, wspólna weryfikacja, naniesienie poprawek w miarę konieczności i ostateczna akceptacja ze strony Zleceniodawcy.
 15. Przekazanie do wdrożenia – zamknięcie etapu przedwdrożeniowego.
 16. Wsparcie wdrożeniowe.

Na podstawie zebranych informacji i wniosków opracowane zostały zmiany usprawniające obejmujące kompleksowo logistykę wewnątrzzakładową. Dodatkowo zostały nam wskazane kierunki możliwych usprawnień krótkoterminowych oraz długoterminowych, co stanowi potencjał do dalszego doskonalenia.

Zespół projektowy pod kierownictwem Pana Pawła Staworzyńskiego wykazał się dużą wiedzą, profesjonalizmem oraz znajomością zagadnień związanych z szeroko pojętą optymalizacją procesów przedsiębiorstwa oraz tematyką Lean Management.

z poważaniem

Artur Kubina

Koordynator ds. przepływów logistycznych i opakowań

Dane kontrahenta

Winkelmann Sp. z o.o.
Jaworzyńska 277
59-220 Legnica
[elementor-template id="594"]

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!