Referencja

Profim Sp. z o.o.

W roku 2018 firma Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze Paweł Staworzyński rozpoczęła w naszej firmie projekt optymalizacji produkcji i logistyki wewnątrzzakładowej. W ramach zakończonego już Etapu I zostały przeprowadzone następujące działania:

  1. Ekspercka weryfikacja przepływów głównych strumieni transportowych wewnątrzzakładowych.
  2. Oszacowanie częstotliwości przepływów na głównych strumieniach transportowych.
  3. Sporządzenie tabeli transportowej zawierającej ww. przepływy.
  4. Analiza możliwości optymalizacji.
  5. Opracowanie propozycji usprawnień, naniesienie wstępnych zmian (wersja robocza) na layout – (logistyka, materiał+stanowiska produkcyjne).
  6. Wspólne omówienie i weryfikacja podczas jednodniowej burzy mózgów. Naniesienie ewentualnych poprawek.
  7. Przekazanie poprawionego layoutu wraz z listą szacowanych korzyści i ostateczna weryfikacja.
  8. Przekazanie ostatecznej wersji layoutu do wdrożenia.

Na podstawie zebranych informacji i wniosków opracowane zostały wdrożone zmiany usprawniające obejmujące kompleksowo logistykę wewnątrzzakładową. Dodatkowo zostały nam wskazane kierunki możliwych usprawnień krótkoterminowych oraz długoterminowych.

Obecnie prowadzony jest etap II i III ww. projektu, podczas którego wypracowane są dalsze usprawnienia.

Zespół projektowy pod kierownictwem Pana Pawła Staworzyńskiego wykazał się dużą wiedzą, profesjonalizmem oraz znajomością zagadnień związanych z szeroko pojętą optymalizacją procesów przedsiębiorstwa oraz tematyką Lean Management.

                                                                                                                z poważaniem

Paweł Chmiela

Dyrektor ds. Technologii i Innowacji

Dane kontrahenta

Profim Sp. z o.o.
Górnicza 8
62-700 Turek
[elementor-template id="594"]

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!