Referencja

Onninen Sp. z o.o.

 

Współpracując z firmą DPG Staworzyński w 2013 roku przeprowadziliśmy w głównym centrum logistycznym firmy Onninen szkolenia oraz projekt z zakresu optymalizacji i normowania czasochłonności obsługi kluczowych procesów ww. centrum. Głównymi celami współpracy było:
1) Opracowanie optymalnego modelu funkcjonowania transportu wewnętrznego i przepływu materiału w obszarze zakładu Zleceniodawcy.
2) Zbudowanie narzędzia do kalkulacji (tabela transportowa) zapotrzebowania na personel i środki transportu.
3) Obliczenie za pomocą stworzonej tabeli transportowej zapotrzebowania na personel i środki transportu dla opracowanego optymalnego modelu.
4) Przetransferowanie „know-how” w zakresie metodyki realizacji projektów optymalizacji i standaryzacji procesów transportu wewnętrznego.
5) Usprawnienie funkcjonowania transportu wewnętrznego w zakresie poprawy jakości, terminowości i efektywnego wykorzystania zasobów (pracownicy, środki transportu i powierzchnia) z wykorzystaniem narzędzi do analiz ruchów elementarnych MTM (MTM dane logistyczne).
6) Weryfikacja wskaźników efektywności pracy pracowników magazynu.
7) Przeprowadzenie serii szkoleń z zakresu zastosowania technik normowania czasów pracy w logistyce i magazynach połączonych z zagadnieniami poprawy motywacji pracowników.

8) Stworzenie i wdrożenie aplikacji dedykowanej służącej do zarządzania:

  • Kluczowymi wskaźnikami, w tym m.in. efektywnością czasu pracy.
  • Naliczania i rozliczania premii w oparciu o stosowane wskaźniki efektywności i jakości.
  • Zmianami w standardach przepływu materiału (tabele transportowe i tabele czasochłonności czynności standardowych).

Dotychczasowa współpraca przebiegała zgodnie z złożeniami, a wszystkie podejmowane działania przez DPG Staworzyński realizowane były z maksymalną starannością i najwyższym profesjonalizmem. W związku z wysoką jakością usługi współpracujemy nadal oraz planujemy dalszą współpracę z firmą DPG Staworzyński. Niniejszym w pełni polecamy do współpracy firmę Pana Staworzyńskiego, która skutecznie realizuje swój cel nadrzędny – „zadowolenie klienta przez najwyższą jakość usług”.

              

 Władysław Czuj, Dyrektor Logistyki 

               Danuta Nrichkovskiy, Manager HR

Dane kontrahenta

Onninen Sp. z o.o.
Teolin 18B
92-701 Łódź
[elementor-template id="594"]

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!