Referencja

Hutchinson Poland Sp. z o.o.

Firma DPG Staworzyński w 2011 roku przeprowadziła dla naszej firmy szkolenie w praktyce z zakresu optymalizacji przepływu materiału i logistyki wewnątrzzakładowej.

Podczas szkolenia z powodzeniem przekazano metodykę realizacji projektów logistycznych w oparciu o konkretne przypadki z naszego zakładu. Dzięki w/w wsparciu udało się zrealizować z powodzeniem projekt, którego efektem są następujące korzyści:

– redukcja kosztów i pracochłonności transportu wewnątrzzakładowego,
– obniżenie wielkości zapasów w toku produkcyjnym,
– skuteczne przygotowanie procesu produkcyjnego do wdrożenia systemu przepływu materiału wg zasady „milk-runner”,
– poprawa bezpieczeństwa pracy przez wyeliminowanie na hali produkcyjnej transportu z wykorzystaniem wózków czołowych.

Niniejszym polecamy firmę Pana Staworzyńskiego jako wiarygodnego i sprawdzonego partnera do współpracy w zakresie optymalizacji kluczowych procesów wewnętrznych przedsiębiorstw produkcyjnych.

Z poważaniem
Rafał Trzeciak
Production Manager

Dane kontrahenta

Hutchinson Poland Sp. z o.o.
Kurczaki 130
93-331 Łódź
[elementor-template id="594"]

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!