Referencja

Electropoli-Galwanotechnika Sp. z o.o.

Pan Paweł Staworzyński współpracuje z naszą firmą Electropoli-Galwanotechnika od kilku lat w zakresie optymalizacji kluczowych procesów wewnętrznych naszego przedsiębiorstwa. W ramach naszej dotychczasowej współpracy wspierał nas jako Trener i doradca w zakresie:

1. Kształtowania i optymalizacji przepływu materiału.
Przeprowadzone zostało przez Pana Pawła szkolenie w rzeczywistym projekcie z zastosowania kompleksowej metodyki optymalizacji transportu wewnętrznego (metody MTM, tabele transportowe, normowanie czasów). Dzięki wsparciu Pana Pawła skutecznie wdrożyliśmy przepływ materiału wg zasady „milk-runner’a”, zastosowaliśmy kalkulacje czasochłonności czynności dzięki którym dokładnie zostało obliczone obciążenie poszczególnych pracowników. Działania te przyczyniły się do znacznej optymalizacji kosztów obsługi transportu wewnętrznego (poprawa efektywnego wykorzystania pracowników i redukcja ilości wykorzystywanych środków transportu).

2. Zastosowanie zasad ekonomiki ruchów elementarnych                                        Przekazana została praktyczna wiedza w zakresie analiz i optymalizacji ruchów elementarnych na przykładzie obsługi jednej z linii lakierniczych. Dzięki temu poprawiono ergonomię i wyeliminowano zbędne ruchy elementarne pracowników zawieszających i zdejmujących detale przy ww. linii.

3. Optymalizacja zintegrowanego systemu planowania – rozwój i optymalizacja ERP
Przeprowadzona została analiza stanu obecnego funkcjonalności i wykorzystania naszego systemu ERP. Na podstawie niniejszej analizy wskazane zostały słabe punkty w wykorzystaniu i funkcjonalności naszego systemu i poprzez przeprowadzenie wspólnych warsztatów opracowany został optymalny model zintegrowanego planowania, które zostało zaakceptowane do dalszego wdrożenia (modyfikacje w systemie ERP i nowe metody pracy).
Podsumowując naszą dotychczasową współpracę stwierdzam, że Pan Paweł jest wysokiej klasy specjalistą o szerokim spektrum wiedzy i doświadczenia praktycznego w zakresie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstw. Rzetelność i profesjonalizm przekłada się na owocną współpracę między nami. Polecam Pana Pawła i jego firmę jako sprawdzonego partnera biznesowego w ww. zakresie.

 

Bielsko-Biała, 11,12.2012
Z poważaniem
Krystian Szypka, Dyrektor Generalny, członek Zarządu

Dane kontrahenta

Electropoli-Galwanotechnika Sp. z o.o.
Grażyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała
[elementor-template id="594"]

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!