Referencja

BURY Sp. Z o.o.

Pan Paweł Staworzyński reprezentujący firmę DPG Staworzyński przeprowadził dla firmy BURY Sp. z o.o. szkolenia w praktyce:


1. Optymalizacja montażu i balansowanie pracy z wykorzystaniem narzędzi MTM i diagramów.

W ramach tego szkolenia przeprowadzono optymalizację pracy na jednej z linii montażowych w wyniku czego nastąpił znaczy wzrost wydajności pracowników przy jednoczesnej poprawie ergonomii stanowisk pracy. Dzięki zastosowaniu analiz MTM i wprowadzeniu zasady „ekonomiki ruchów elementarnych” zostały wyeliminowane zbędne czynności. Ponad to wiedza praktyczna pozwoliła na dalszą samodzielną kontynuację ww. działań przez zespół naszych pracowników.

2. Optymalizacja wewnątrzzakładowego przepływu materiału.

Przeprowadzono szkolenie i praktyczne ćwiczenia w efekcie których został zoptymalizowany przepływ materiału, wdrożono metodę przepływu „milk-run” oraz przy zastosowaniu metod analizy ruchów elementarnych transportu wewnętrznego wyeliminowano zbędne czynności. Dzięki opracowaniu nowej metody sukcesywnie obniżany jest poziom zapasu materiałów w toku produkcyjnym oraz skracany jest czas przepływu.

Niniejszym polecam Pana Pawła Staworzyńskiego i jego firmę jako rzetelnego partnera do współpracy w zakresie optymalizacji funkcjonowania kluczowych procesów przedsiębiorstwa (logistyka, produkcja, planowanie, zarządzanie przez cele).

Mielec, 11,12.2012

Z poważaniem

Robert Kowalczyk, kierownik departamentu produkcji

Dane kontrahenta

BURY Sp. Z o.o.
Wojska Polskiego 4
39-300 Mielec
[elementor-template id="594"]

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!