Referencja

BURY Sp. Z o.o.

Pan Paweł Staworzyński reprezentujący firmę DPG Staworzyński przeprowadził dla firmy BURY Sp. z o.o. szkolenia w praktyce:

1.Optymalizacja montażu i balansowanie pracy z wykorzystaniem narzędzi MTM i diagramów

W ramach tego szkolenia przeprowadzono optymalizację pracy na jednej z linii montażowych w wyniku czego nastąpił znaczy wzrost wydajności pracowników przy jednoczesnej poprawie ergonomii stanowisk pracy. Dzięki zastosowaniu analiz MTM i wprowadzeniu zasady „ekonomiki ruchów elementarnych” zostały wyeliminowane zbędne czynności. Ponad to wiedza praktyczna pozwoliła na dalszą samodzielną kontynuację w/w działań przez zespół naszych pracowników.

2.Optymalizacja wewnątrzzakładowego przepływu materiału.

Przeprowadzono szkolenie i praktyczne ćwiczenia których efektem został zoptymalizowany przepływ materiału, wdrożono metodę przepływu „milk-run” oraz przy zastosowaniu metod analizy ruchów elementarnych transportu wewnętrznego wyeliminowano zbędne czynności. Dzięki opracowaniu nowej metody sukcesywnie obniżany jest poziom zapasu materiałów w toku produkcyjnym oraz skracany jest czas przepływu.

Niniejszym polecam Pana Pawła Staworzyńskiego i jego firmę jako rzetelnego partnera do współpracy w zakresie optymalizacji funkcjonowania kluczowych procesów przedsiębiorstwa (logistyka, produkcja, planowanie, zarządzanie przez cele).

Mielec, 11,12.2012

Z poważaniem

Robert Kowalczyk, kierownik departamentu produkcji

Dane kontrahenta

BURY Sp. Z o.o.
Wojska Polskiego 4
39-300 Mielec

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!