+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Tytuł

Nadzór korporacyjny

Nadzór korporacyjny (Corporate Governance) - budowanie i wdrażanie relacji pomiędzy osobami zarządzającymi a właścicielami. 

Z perspektywy naszego doświadczenia i realizowanych działań jako nadzór korporacyjny wdrażamy systemowe rozwiązania oparte na wieloletnich praktykach i najlepszych rozwiązaniach przetransferowanych z międzynarodowych koncernów do różnej wielkości firm na rynku polskim. Kluczowe narzędzia nadzoru korporacyjnego gwarantujące łatwy, obiektywny i przejrzysty nadzór jakie wdrażamy to:

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE