Metoda

Teoria ograniczeń w filozofii Lean Management

Zasada ekonomiki ruchów elementarnych.

MTM w praktyce.

Analizy MTM i normowanie czasów pracy.

Standaryzacja pracy wg metod MTM.

MTM w produkcji, logistyce, utrzymaniu ruchu, administracji i zarządzaniu jakością.

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!