Obszary usług

Sprzedaż i relacje z klientami

  • standaryzacja i optymalizacja procesów sprzedażowych,
  • tworzenie procedur sprzedażowych opisujących optymalne metody sprzedaży w odniesieniu do zdefiniowanych kluczowych klientów,
  • wsparcie we wdrożeniu systemów CRM do zarządzania relacjami z klientami,
  • wdrażanie kluczowych wskaźników pomiarowych prawidłowość i efektywność procesów sprzedażowych z podziałem na grupy produktowe/usługowe i poszczególnych sprzedawców,
  • normowanie czasu procesów sprzedażowych,
  • weryfikacje i definicje nowych celów ilościowych i wydajnościowych.

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!