szkolenie

Szkolenie Zarządzanie Czasem Pracy: Normowanie czasów pracy – analizy MTM

Jak optymalnie normować czas pracy oraz skutecznie redukować czas i koszty wytwarzania?

26-27 listopad 2019 r.
Miejsce: Łódź

CELE NORMOWANIA:

 • Redukcja kosztów wytwarzania.
 • Skracanie czasów realizacji zleceń.
 • Poprawa efektywnego wykorzystania zasobów.
 • Szczegółowa kalkulacja kosztów wytwarzania.
 • Efektywniejsze planowanie produkcji i analizowanie zdolności produkcyjnych.
 • Możliwość pomiaru i monitoringu efektywności czasu pracy.
 • Planowanie zatrudnienia.
 • Doskonalenie organizacji, metod oraz istniejących standardów wykonywania pracy.
 • Określanie strat czasu w procesach oraz potencjału do ich optymalizacji.

KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY

 • Wprowadzenie realnych wskaźników efektywności czasu pracy (ECP) – będziesz wiedział ile kosztuje praca Twojego zespołu!
 • Zdobycie umiejętności zwiększania efektywności przy jednoczesnym zmniejszaniu tempa pracy – zadowolony pracodawca, zadowolony pracownik!
 • Poznanie najlepszych praktyk w kształtowaniu optymalnych metod pracy z nastawieniem na poprawę ergonomii – poprawa relacji (pracownik – pracodawca).
 • Poznanie metod na wyznaczanie permanentnych czasów pracy z uwzględnieniem potrzeb pracowników – koniec z konfliktami dotyczącymi norm produkcyjnych.
 • Zdobycie umiejętności obserwacji i analizy procesów: produkcyjnych, logistycznych, utrzymania ruchu, administracyjnych pod kątem eliminacji występujących zakłóceń – zminimalizuj koszty!
 • Uzyskanie realnego wpływu na skuteczne podnoszenie produktywności – produkuj więcej bez konieczności zwiększania zasobów ludzkich.
 • Po szkoleniu uczestnicy mają możliwość uniknięcia najczęściej popełnianych błędów w normowaniu czasów pracy i zarządzaniu normami oraz uzyskania możliwość wygenerowania oszczędności poprzez zastosowanie poznanych rozwiązań.
 • Zapoznanie się z podejściem do zagadnień normowania prezentowanym przez uczestników z różnych zakładów produkcyjnych – wymiana cennych doświadczeń.

CELE SZKOLENIA:

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Stosowania podstawowych i zaawansowanych metod normowania czasów pracy (NCP).
 • Stosowania zasad ekonomiki ruchów elementarnych (redukcja zbędnych ruchów, upraszczanie, skracanie odległości, równoczesność ruchów).
 • Ergonomicznego kształtowania stanowisk i metod pracy.
 • Eliminacji negatywnych skutków monotonii pracy.
 • Redukowania czasu operacji z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing.
 • Poszukiwania głównych źródeł marnotrawstwa i opracowywania sposobów ich eliminacji w aspekcie NCP – usprawnienie pracy.
 • Wprowadzania wskaźników efektywności czasów pracy (ECP) w oparciu o normatywne czasy.

Dowody skuteczności – przykład optymalizacji metod pracy i redukcji czasochłonności.

Ty też możesz osiągnąć podobne efekty dzięki zastosowaniu wiedzy pozyskanej na szkoleniu.


GRUPA DOCELOWA

 • Kadra kierownicza (produkcja, ciągłe doskonalenie, logistyka wewnętrzna).
 • Inżynierowie procesu, jakości.
 • Technolodzy.
 • Normiści.
 • Osoby odpowiedzialne za organizację pracy i usprawnienia.
 • Pracownicy bezpośrednio produkcyjni.

TRENER PROWADZĄCY – PAWEŁ STAWORZYŃSKI

Manager, trener i specjalista z 20 letnim doświadczeniem w zakresie organizacji przedsiębiorstw, optymalizacji procesów i poprawy efektywności.

Jeden z najlepszych ekspertów w Polsce w zakresie Lean Management i MTM. Przeprowadził włącznie kilkaset projektów usprawniających, szkoleń, wykładów. Stosuje narzędzia i najlepsze praktyki sprawdzone w znanych na całym świecie przedsiębiorstwach z niemal wszystkich branż gospodarki.

Przetransferował do Polski z krajów wysoko rozwiniętych ponad 60 letnie „know how” w zakresie optymalizacji procesów.

PROGRAM SZKOLENIA

Zakres tematyczny szkolenia dopasowany każdorazowo do potrzeb uczestników. Przed rozpoczęciem trener prowadzący tworzy listę oczekiwań, do której dopasowuje się poniższy program szkolenia.

 

DZIEŃ 1

 1. Pojęcie czasu z perspektywy zarządzania produkcją.
 • Rodzaje czasów w procesach produkcyjnych.
 • Czas dodawania wartości a główne rodzaje marnotrawstwa.
 • Czas czynności niedodających wartość w procesie ulepszeń.
 • Organizacja własnego czasu pracy wśród administracji i kadry zarządzającej.
 1. Normowanie czasów pracy – podstawowe zagadnienia.
 • Cele normowania.
 • Wskaźnik produktywności z zastosowaniem norm czasowych.
 • Zastosowanie w kluczowych obszarach przedsiębiorstwa.
 • Tempo pracy człowieka i poziom wprawy z perspektywy normowania czasów.
 • Struktura czasów.
 • Techniczne jednostki czasu w normowaniu.
 • Budowanie normatywów czasów planowanych.
 • Kalkulatory norm czasowych w oparciu o normatywy elementarne.
 • Zastosowanie w systemach ERP i MRP 2.
 • Pętla MRP i CRP.
 1. Optymalizacja czasochłonności realizacji zadań.
 • Wybrane przykłady redukcji czasochłonności.
 • Zasada ekonomiki ruchów elementarnych.
 • Przepływ jednej sztuki (One Piece Flow).
 • Zasada „Chaku-Chaku” w produkcji i logistyce zakładowej.
 • Poprawa wydajności i produktywności – różnice.
 1. Normowanie czasów pracy wybranymi metodami.
 • Podstawowe zagadnienia, różnice w poszczególnych technikach.
 • Chronometraż.
 • Nagrania wideo.
 • Obserwacja migawkowa.
 • Zapis własny.
 • Porównywanie i szacowanie.
 • Analizy ruchów elementarnych metodami MTM1 (podstawy), UAS, i MTM LOG.
 • Wybór odpowiedniej techniki pomiaru do konkretnego przypadku.

DZIEŃ 2

 1. Porównywanie i szacowanie.
 • Zastosowanie w normowaniu.
 • Ryzyko błędu normowania metodą szacowania.
 • Porównywanie z wykorzystaniem istniejących normatywów.
 1. Analiza ruchów elementarnych metodą MTM1.
 • Ogólne omówienie karty danych.
 • Podział ruchów elementarnych i reguły ich zastosowania.
 • Formularz analizy MTM.
 • Zastosowanie w produkcji masowej.
 • Wybrane przypadki zastosowania w produkcji jednostkowej.
 1. Analiza ruchów elementarnych metodą UAS.
 • Podział ruchów elementarnych i reguły ich zastosowania.
 • Formularz analizy UAS.
 • Zastosowanie w produkcji seryjnej i jednostkowej.
 • Ćwiczenia – analizy wykonania i planowania.
 1. Etatyzacja i optymalizacja zapotrzebowania na główne zasoby firmy.
 • Wykorzystanie norm czasowych.
 • Planowanie zapotrzebowania na personel, maszyny i środki transportu.
 • Kalkulacja zmiennego zapotrzebowania na personel.
 • Wskaźniki obciążenia pracą i efektywnego wykorzystania czasu pracy.
 • Definiowanie celów efektywnego wykorzystania czasu pracy.

CENA

W pakiecie:

 • Uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby.
 • Komplet materiałów szkoleniowych.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia.
 • Poczęstunek podczas przerw (kawa, herbata, soki, ciasteczka).
 • Obiady.
 • Wspólna uroczysta kolacja zapoznawcza w dniu 26.11.2019 r

 

Zgłoś się do 15 sierpnia 2019 r
cena wyniesie wtedy tylko 1600 zł netto !!!

Cena po 19 sierpnia: 1800 zł netto

 

*Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, uwzględniamy kolejność zgłoszeń!

Sprawdź też możliwość dofinansowania szkolenia dzięki zgłoszeniu przez Bazę Usług Rozwojowych.

 


 

 

Masz pytania, chcesz poznać szczegóły?

Zadzwoń do nas lub napisz maila!

Parametry szkolenia

Łódź
2 dni
Typ szkolenia Otwarte

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!

Pliki Cookies

Ta witryna korzysta z plików cookies. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza zgodę z Polityką prywatności.