szkolenie

Optymalizacja Logistyki Wewnątrzzakładowej – Benchmark Airbus Bremen

WARSZTATY LOGISTYCZNE: Jak być bardziej Just In Time i zredukować koszty logistyki wewnętrznej o połowę niską inwestycją? 

5-6.03.2020

Miejsca szkolenia BREMEN

KORZYŚCI DLA FIRMY

 • Nabycie umiejętności zarządzania procesami logistycznymi i zapasami w firmie.
 • Redukcja kosztów i czasu zasilania materiałowego.
 • Redukcja kosztów i czasu obsługi logistyki wewnętrznej.
 • Redukcja kosztów eksploatacji środków transportu.
 • Redukcja kosztów i czasu pracy pracowników.
 • Redukcja powierzchni magazynowej i produkcyjnej.
 • Wzrost kwalifikacji pracowników wpływa na wyższą efektywność, a co za tym idzie wyższe zyski dla firmy.
 • Po szkoleniu uczestnicy mają możliwość uniknięcia najczęściej popełnianych błędów w zarządzaniu logistyką wewnętrzną i uzyskania oszczędności poprzez zastosowanie poznanych rozwiązań.
 • Możliwość zapoznania się z podejściem do zagadnień z logistyki prezentowanym przez uczestników z różnych zakładów produkcyjnych – wymiana cennych doświadczeń.

CELE SZKOLENIA

 • Przetransferowanie „know-how” w zakresie metodyki realizacji projektów optymalizacji i standaryzacji procesów logistyki wewnętrznej.
 • Optymalizacja i standaryzacja obecnych metod pracy poprzez wdrożenie mniej pracochłonnych metod pracy przy obsłudze logistyki wewnątrzzakładowej.
 • Wprowadzenie wskaźników efektywnego wykorzystania zasobów (pracownicy, środki transportu i powierzchnia).
 • Usprawnienie funkcjonowania transportu wewnętrznego w zakresie poprawy jakości, terminowości i efektywnego wykorzystania zasobów (pracownicy, środki transportu i powierzchnia) z wykorzystaniem narzędzi do analiz elementarnych ruchów logistycznych.

GRUPA DOCELOWA

 • Kadra kierownicza produkcji i logistyki.
 • Inżynierowie procesu, jakości.
 • Technolodzy.
 • Normiści.
 • Osoby odpowiedzialne za organizację pracy i usprawnienia.
 • Pracownicy bezpośrednio produkcyjni.

TRENER PROWADZĄCY – PAWEŁ STAWORZYŃSKI

Manager, trener i specjalista z niemal 20 letnim doświadczeniem w zakresie organizacji przedsiębiorstw, optymalizacji procesów i poprawy efektywności.

Jeden z najlepszych ekspertów w Polsce w zakresie Lean Management i MTM. Przeprowadził włącznie kilkaset projektów usprawniających, szkoleń, wykładów. Stosuje narzędzia i najlepsze praktyki sprawdzone w znanych na całym świecie przedsiębiorstwach z niemal wszystkich branż gospodarki.

Przetransferował do Polski z krajów wysoko rozwiniętych ponad 60 letnie „know how” w zakresie optymalizacji procesów.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Zakres tematyczny szkolenia dopasowany każdorazowo do potrzeb uczestników. Przed rozpoczęciem trener prowadzący tworzy listę oczekiwań, do której dopasowuje się poniższy program szkolenia.

Dzień 1

1. Mapowanie ruchów fizycznego transportu materiałów.

 • Tworzenie layout’ów przepływu.
 • Definicja tras i typów transportów.

2. Tabele transportowe.

 • Tworzenie na podstawie mapy ruchów materiałowych.
 • Naniesienie w formacie tabeli specyfiki zakładu.
 • Przygotowanie do wypełnienia danymi ilościowymi.

3. Obliczanie częstotliwości ruchów materiałowych.

 • Na podstawie danych systemowych MRP.
 • Na podstawie wywiadów i pomiarów manualnych.

4. Obliczanie czasochłonności wykonywanych zadań.

 • Metodami analiz ruchów elementarnych MTM.
 • Chronometrażem i nagraniami wideo.
 • Metodami szacowania i porównywania.
 • Podstawowe aspekty normowania czasów w transporcie wewnętrznym.

5. Planowanie zapotrzebowania na personel.

 • Tworzenie arkuszy kalkulacji zmiennego zapotrzebowania.
 • Kalkulacje zapotrzebowania netto i brutto z uwzględnieniem absencji.
 • Monitoring prawidłowości kształtowania poziomu zatrudnienia.

Dzień 2

1. Optymalizacja funkcjonowania transportu i magazynów.

 • Eliminacja ilości pokonywanych przebiegów.
 • Wykorzystanie diagramów Sankey do planowania layout’ów zakładu.
 • Redukcja czasochłonności prac manualnych.
 • Standaryzacja pracy i wdrażanie 5s w obszarach transportu i magazynów.
 • Wdrażanie sprawdzonych metod powiązanych z Lean Manufacturing.
 • System ssący Kanban.
 • Supermarkety i „mleczarze” (milk-runner).
 • Zasada chaku-chaku w przepływie matriału.
 • Tablice planistyczne FIFO i Heijunka.
 • Przepływ jednej sztuki w kategoriach skali mikro (stanowisk produkcyjnych) i skali mikro całego zakładu.
 • Dostawy JIT (Just In Time) I JIS (Just In Sequence) w transporcie wewnętrznym i zewnętrznym.

2. Optymalizacja zapasów.

 • Prognozowanie sprzedaży i zapasów z wykorzystaniem metod statystycznych ABC i XYZ.
 • Wykorzystanie analiz statystycznych w optymalizacji zapasów.
 • Podejmowanie działań optymalizacyjnych.
 • Definiowanie polityk zamawiania.
 • Ustalanie optymalnych zapasów bezpieczeństwa i rotacyjnych.
 • Planowanie zapasów bezpieczeństwa i rotujących dla materiałów kupowanych.
 • Planowanie zakupów na podstawie prognoz sprzedażowych z wykorzystaniem systemów ERP.
 • Jakość – definiowanie wskaźników jakościowych dla dostawców, procesów wewnętrznych.

3. Ćwiczenia praktyczne z zakresu zastosowania metodyki projektów logistycznych.

 • Mapowanie ruchów fizycznego transportu materiałów.
 • Tworzenie tabel transportowych.
 • Obliczanie częstotliwości ruchów materiałowych.
 • Obliczanie czasochłonności i obciążenia na poszczególnych trasach.
 • Optymalizacja przepływu i metod pracy.
 • Kalkulacja zapotrzebowania na personel.
 • Kalkulacje zwrotów opłacalności wdrożenia usprawnień.
 • Przygotowanie harmonogramu wdrożenia.

 

CENA 2600 zł netto

W pakiecie:

 • Uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby.
 • Materiały szkoleniowe.
 • Certyfikat uczestnictwa.
 • Poczęstunek podczas przerw ( kawa, herbata, soki, ciasteczka).
 • Obiady.
 • Uroczysta kolacja zapoznawcza.
 • Wstęp do fabryki Airbus.

Cena to tylko 2600 zł netto !!!

Zgłoś się przed końcem roku 2019 a otrzymasz rabat, a cena wyniesie

2300 zł netto !!!

Sprawdź też możliwość dofinansowania szkolenia dzięki zgłoszeniu przez Bazę Usług Rozwojowych.

 • Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, uwzględniamy kolejność zgłoszeń!

Zaufali nam m.in.:

Masz pytania, chcesz poznać szczegóły?

Zadzwoń do nas lub napisz maila!

 

+48 (22) 290 55 44
info@staworzynski.com

Parametry szkolenia

Bremen
2 dni
Typ szkolenia Otwarte

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!

Pliki Cookies

Ta witryna korzysta z plików cookies. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza zgodę z Polityką prywatności.