Referencja

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Pan Paweł Staworzyński reprezentując firmę DPG Staworzyński przeprowadził szkolenie w czerwcu 2013 r. z zagadnień optymalizacji i etatyzacji pracy procesów administracyjnych. Szkolenie zatytułowane „Lean Office MTM w administracji publicznej” przeprowadzono na zasadzie „treningu w praktyce” obejmując rzeczywisty projekt etatyzacji pracy całego Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki liczącego ponad 100 pracowników obsługujących procesy przygotowywania, weryfikacji wniosków, przyznawania i rozliczania dotacji unijnych. Niniejsze szkolenie objęło następujące zagadnienia:

  •  filozofia Lean Management,
  •  tworzenie wartości dodanej,
  •  definicja i eliminacja głównych źródeł marnotrawstwa,
  •  modelowanie i optymalizacja procesów,
  •  kalkulacja czasochłonności pracy wg metodyki MTM,
  •  normowanie czasów pracy,
  •  tworzenie katalogów czasów czynności standardowych,
  •  obliczanie zmiennego obciążenia pracą,
  •  etatyzacja.

Sposób realizacji szkolenia (teoria przekładana na praktyczne ćwiczenia) w znaczny sposób przyczynił się do zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej osób biorących udział w szkoleniu. Zdobyte umiejętności usprawniły dalsze prace nad projektem etatyzacji w/w departamentu.
Powyższe szkolenie w pełni spełniło nasze oczekiwania, a podejście i wiedza trenera były na wysokim poziomie merytorycznym. Polecam firmę Pana Staworzyńskiego jako sprawdzonego i wiarygodnego partnera w zakresie szkoleń i projektów optymalizacyjnych procesy administracyjne.

Z wyrazami szacunku

Agata Rutkowska

Zastępca Dyrektora
Departament ds. PO Kapitał Ludzki

Dane kontrahenta

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!