DPG STAWORZYŃSKI

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI KLUCZOWYCH ZASOBÓW FIRMY

Wierzymy że ciągły rozwój jest kluczem do sukcesu każdej firmy. W efekcie wszystkie nasze usługi cechują się kompleksowym podejściem do potrzeb naszych klientów. Sprawdź, jak z naszą pomocą rozpocząć dążenie do doskonałości!

doskonałość

Domeną naszego działania są usługi doradztwa strategicznego, operacyjnego i szkoleń we wszystkich kluczowych procesach przedsiębiorstw, jak i jednostek administracji publicznej. Transfer know-how i najlepsze praktyki w zarządzaniu oraz skuteczna motywacja i inspiracja do doskonalenia na poziomie operacyjnym.

DPG STAWORZYŃSKI
W LICZBACH

40 %
ŚREDNIO UZYSKANE OSZCZĘDNOŚCI
259
wykonane szkolenia
187
wykonane projekty
130
wykonane audyty

o nas

Szkolenia
Doradztwo
icon-onas3
optymalizacje
SYSTEMY ERP

Jesteśmy firmą specjalizującą się w poprawie efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych jak i jednostek budżetowych administracji publicznej.

Specjalizujemy się w zagadnieniach organizacji pracy, optymalizacji kosztów, zwiększania produktywności i kompleksowej poprawy funkcjonowania przedsiębiorstw.

Realizujemy w tym zakresie usługi w formie:

  • Doradztwo
  • Realizacja projektów
  • SZKOLENIA (OTWARTE, ZAMKNIĘTE – WEWNĄTRZZAKŁADOWE) I WARSZTATY PRAKTYCZNE
  • INTERIM MANAGEMENT

ERGOLEAN MANAGEMENT

ERGOlean Management jest wypracowanym przez wieloletnie doświadczenie naszym unikatowym podejściem do skutecznej optymalizacji, zwiększania wydajności pracy i eliminacji kluczowych źródeł marnotrawstwa.

Myślą przewodnią zastosowania filozofii ERGOlean jest ZDROWE ODCHUDZANIE FIRMY, czyli takie wdrażanie działań optymalizacyjnych, w których kładzie się duży nacisk na poszanowanie człowieka i dążenie do poprawy zadowolenia pracownika.

Jest to uwarunkowane tym, że zadowolony pracownik jest bardziej zmotywowany i zaangażowany w rozwój firmy.

„ O ile prawdą jest, że człowiek jest przeznaczony i powołany do pracy, to jednak nade wszystko praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy…“ 

JAN PAWEŁ ii

Otwarte szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z listą aktualnych szkoleń otwartych.

Benchmark Volvo Polska
04.06.19 - 05.06.19
2 dni
Typ szkolenia Warsztaty Logistyczne
WARSZTATY PLANOWANIE PRODUKCJI
22.10.19 - 23.10.19
2 dni
Typ szkolenia WARSZTATY PLANOWANIE PRODUKCJI
SZKOLENIE ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY
26.11.19 - 27.11.19
2 dni
Typ szkolenia SZKOLENIE ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY

Potrzebujesz więcej informacji na temat prowadzonych przez nas szkoleń?

Zaufali nam

Zaufało nam wiele wiodących przedsiębiorstw na rynku, zapraszamy do zapoznania się z ich logotypami oraz szczegółowymi referencjami.

„Firma DPG Staworzyński współpracuje z nami od maja 2013 roku wspierając firmę TMT w zakresie kompleksowego wdrożenia systemu opartego na filozofii Lean Management. Współpraca polega na wsparciu procesu wdrożeniowego w formie szkoleń praktycznych, warsztatów, konsultacji oraz operacyjnego wsparcia w rozwiązywaniu konkretnych przypadków. Proces wdrażania jest realizowany nieustannie i dzięki wspólnemu zaangażowaniu zespołu naszej firmy oraz firmy DPG Staworzyński uzyskaliśmy już znaczące wzrosty poprawy efektywności procesów.”
Marek Szymański Prezes Zarządu TMT Sp. z o.o.
„Firma Doradztwo Przemysłowo Gospodarcze Paweł Staworzyński w okresie 11-12.2012 przeprowadziła audyt efektywności wykorzystania czasu pracy brygad remontowych Przedsiębiorstwa Usługowo - Produkcyjnego TOP Serwis Sp. z o.o.. W wyniku przeprowadzonego audytu wskazany został istotny potencjał poprawy konkurencyjności firmy oraz przedstawione zostały działania usprawniające. Działania te zostały zaakceptowane i przekazane do dalszej realizacji i wdrożenia.Na podstawie w/w współpracy polecam firmę DPG Staworzyński jako rzetelnego partnera biznesowego, posiadającego bogatą wiedzę w tematyce optymalizacji procesów, poprawy efektywności kluczowych zasobów firmy. Wiedza ta bez względnie jest istotnym czynnikiem wspierającym rozwój i poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw.”
Piotr Buśko Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne TOP Serwis Sp. z o.o
„Pan Paweł Staworzyński reprezentując firmę DPG Staworzyński przeprowadził szkolenie w czerwcu 2013 r. z zagadnień optymalizacji i etatyzacji pracy procesów administracyjnych. Szkolenie zatytułowane „Lean Office MTM w administracji publicznej” przeprowadzono na zasadzie „treningu w praktyce” obejmując rzeczywisty projekt etatyzacji pracy całego Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki liczącego ponad 100 pracowników obsługujących procesy przygotowywania, weryfikacji wniosków, przyznawania i rozliczania dotacji unijnych. ”
Agata Rutkowska Zastępca Dyrektora Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
„W okresie październik –listopad 2011 roku, firma DPG Staworzyński  przeprowadziła na zlecenie Voss Automotive Polska Sp. Z.o .o. projekt rekrutacyjny na stanowisko Kierownika Działu Utrzymania Ruchu. Proces rekrutacyjny był przeprowadzony sprawnie, w uzgodnionym zakresie metod rekrutacyjnych jak i przewidywanego zakresu obowiązków. Kandydat spełnił nasze wymagania.Poza oczekiwanym poziomem świadczonych przez firmę DPG Staworzyńki usług, cenimy sobie zaangażowanie i bezkonfliktowość. Skuteczność działania w zakresie procesie rekrutacji sprawia, że możemy polecić usługi firmy DPG Staworzyński wszystkim zainteresowanym.”
Mirosław Suchojad Członek Zarządu Voss Automotive Polska Sp. Z o.o.
„Pan Paweł Staworzyński z ramienia firmy „Doradztwo Przemysłowo Gospodarcze Paweł Staworzyński” przeprowadził dla gminy miejsko-wiejskiej Szydłowiec wspólnie ze specjalistami firmy VULCAN projekt opracowania optymalnego modelu funkcjonowania nowo tworzonej jednostki - „Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty”. Jednostka ZEiFO powstała z połączenia Wydziału Edukacji, który znajdował się w strukturze urzędu gminy i Administracji Oświaty – dotychczasowej jednostki obsługi finansowej oświaty.Opierając się na naszej dotychczasowej współpracy stwierdzamy, że firma „Doradztwo Przemysłowo Gospodarcze Paweł Staworzyński” jest partnerem rzetelnym i godnym polecenia do współpracy. Pan Staworzyński posiada bogatą wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji projektów i szkoleń o szeroko pojętej tematyce modelowania i optymalizacji procesów.”
Mariusz Tobor Menadżer Działu Doradztwa Vulcan sp. z o.o.
„Firma „Wielton S.A.” współpracowała z Firmą DPG Staworzyński w zakresie rekrutacji pracowników na stanowiska: Kierownik Wydziału Produkcyjnego, Kierownik Planowania oraz Inżynier Optymalizacji Produkcji. Do zadań należało znalezienie potencjalnych kandydatów o bardzo ściśle określonym profilu, wstępna selekcja i rekomendacja najlepszych z nich. Rekomendowani przez DPG Staworzyński  kandydaci zostali zatrudnieni w firmie Wielton S.A. i pracują już od kilku do kilkunastu miesięcy, realizując swoje zadania.”
Joanna Cesarz Kierownik Działu Zatrudnienia i Płac Wielton S.A.
„Rekomendujemy Firmę DPG Staworzyński, jako profesjonalnego partnera w zakresie wsparcia w procesach rekrutacji. W/w Firma przeprowadziła dla nas z powodzeniem rekrutację bezpośrednią do dwóch wskazanych doświadczonych specjalistów zajmujących się marketingiem i sprzedażą. Niniejszym polecamy Firmę DPG Staworzyński”
Bartosz Kuffel Euro Konsorcjum Mieszko - Ośrodek Wypoczynkowo - Szkoleniowy
„Firma DPG Staworzyński w 2011 roku przeprowadziła dla naszej firmy szkolenie w praktyce z zakresu optymalizacji przepływu materiału i logistyki wewnątrzzakładowej. Podczas szkolenia z powodzeniem przekazano metodykę realizacji projektów logistycznych w oparciu o konkretne przypadki z naszego zakładu.Niniejszym polecamy firmę Pana Staworzyńskiego jako wiarygodnego i sprawdzonego partnera do współpracy w zakresie optymalizacji kluczowych procesów wewnętrznych przedsiębiorstw produkcyjnych.”
Rafał Trzeciak Production Manager Hutchinson Poland Sp. z o.o.
„Pan Paweł Staworzyński współpracuje z naszą firmą Electropoli-Galwanotechnika od kilku lat w zakresie optymalizacji kluczowych procesów wewnętrznych naszego przedsiębiorstwa. W ramach naszej dotychczasowej współpracy wspierał nas jako Trener i doradca w zakresie: kształtowanie i optymalizacja przepływu materiału,zastosowanie zasad ekonomiki ruchów elementarnych oraz optymalizacja zintegrowanego systemu planowania – rozwój i optymalizacja ERP.Podsumowując naszą dotychczasową współpracę stwierdzam, że Pan Paweł jest wysokiej klasy specjalistą o szerokim spektrum wiedzy i doświadczenia praktycznego w zakresie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstw. ”
Krystyna Szypka Dyrektor Generalny Electropoli-Galwanotechnika Sp. z o.o.
„Rekomendujemy firmę Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze Paweł Staworzyński, jako profesjonalnego partnera biznesowego. Współpracujemy z Panem Pawłem Staworzyńskim w zakresie optymalizacji procesów logistycznych oraz produkcyjnych. Dotychczasowa współpraca daje nam podstawy do stwierdzenia, że Firma ta doskonale poradzi sobie z zagadnieniami w podobnym zakresie , a także na płaszczyźnie związanej z rekrutacją na stanowiska menagerskie. Z poważaniem Adam Jezierski Operation & IT Menager”
Adam Jezierski Operation & IT Menager Flextronics Logistics Poland Sp. Z o.o.
„Pan Paweł Staworzyński reprezentujący firmę DPG Staworzyński przeprowadził dla firmy BURY Sp. z o.o. szkolenia w praktyce. Optymalizacja montażu i balansowanie pracy z wykorzystaniem narzędzi MTM i diagramów .W ramach tego szkolenia przeprowadzono optymalizację pracy na jednej z linii montażowych w wyniku czego nastąpił znaczy wzrost wydajności pracowników przy jednoczesnej poprawie ergonomii stanowisk pracy. Dzięki zastosowaniu analiz MTM i wprowadzeniu zasady „ekonomiki ruchów elementarnych” zostały wyeliminowane zbędne czynności. Ponad to wiedza praktyczna pozwoliła na dalszą samodzielną kontynuację w/w działań przez zespół naszych pracowników.”
Robert Kowalczyk Kierownik Departamentu Produkcji BURY Sp. Z o.o.
„Współpracując z firmą DPG Staworzyński w 2013 roku przeprowadziliśmy w głównym centrum logistycznym firmy Onninen szkolenia oraz projekt z zakresu optymalizacji i normowania czasochłonności obsługi kluczowych procesów w/w centrum. Dotychczasowa współpraca przebiegała zgodnie z złożeniami, a wszystkie podejmowane działania przez DPG Staworzyński realizowane były z maksymalną starannością i najwyższym profesjonalizmem. W związku z wysoką jakością usługi współpracujemy nadal oraz planujemy dalszą współpracę z firmą . Niniejszym w pełni polecamy do współpracy firmę Pana Staworzyńskiego, która skutecznie realizuje swój cel nadrzędny – „zadowolenie klienta przez najwyższą jakość usług”.”
Władysław Czuj Dyrektor Logistyki Onninen Sp. z o.o.
„Firma Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze Paweł Staworzyński, współpracuje z firmą MAN Trucks SP. Z o.o. w zakresie usprawniania strategicznej optymalizacji procesów logistycznych, co wpływa na procesy produkcyjne.Potwierdzam również faktyczną wiedzę praktyczną i teoretyczną Pana Pawła Staworzyńskiego, który jest w stanie w pełni wykorzystać ją w procesach rekrutacyjnych na najwyższe stanowiska menagerskie.”
Piotr Ślusarski Kierownik Działu Logistyki MAN Trucks Sp. Z o.o.
„Paweł Staworzyński,  właściciel firmy DPG Staworzyński  współpracował w latach 2007-2008 z firmą MAN Bus w Sadach k. Poznania. W tym czasie przeprowadził z zespołem inżynierów specjalistyczny projekt optymalizacji i pomiaru czasochłonności wszystkich operacji montażu autobusów MAN. Zespół projektowy osobiście sam zrekrutował, wyszkolił i nadzorował pod kontem prawidłowości realizacji projektu. W wyniku tego projektu powstały również dedykowane do produkcji naszej firmy kalkulatory czasochłonności zmiennych operacji montażowych.Do dnia dzisiejszego inżynierowie MAN Bus wykorzystują wcześniej przygotowane kalkulatory.Współpraca z Panem Pawłem Staworzyńskim jest praktycznym potwierdzeniem jego profesjonalnego podejścia do realizowanych zadań. Współpraca z firmą Pana Staworzyńskiego z pewnością wielokrotnie zaowocuje wieloma projektami usprawniającymi jak i rekrutacyjnymi, w których już obecnie wykorzystuje swoją szeroką wiedzę i doświadczenie w organizacji kluczowych procesów biznesowych.”
Tomasz Skupień Kierownik Modułu MAN Bus Sp. Z o.o.
„“Firma „Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze Paweł Staworzyński” na początku roku 2012 zrealizowała warsztaty praktyczne w zakresie zastosowania zaawansowanych narzędzi analizy i optymalizacji procesów logistycznych i magazynowych dla firm produkcyjnych. Trenerem prowadzącym był Pan Paweł Staworzyński.Warsztaty przeprowadzone były w sposób fachowy i bardzo dopasowany do potrzeb naszej firmy. Jest to bezwzględnym potwierdzeniem faktu bogatej wiedzy i doświadczenia.””
Piotr Kruczek Kierownik 3M Poland Manufacturing Sp. z o.o.

Chcesz zapoznać się z naszymi szczegółowymi referencjami?

POTRZEBUJESZ INDYWIDUALNEJ OFERTY?

Każdy klient jest inny i potrzebuje personalnego podejścia! Jeżeli chcesz byśmy przygotowali
dla Ciebie usługę dopasowaną do Twoich potrzeb, zostaw numer telefonu, postaramy się pomóc!

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych powyżej w celu otrzymywania informacji związanych z działaniami DPG Staworzyński. Mam świadomość, iż podane przeze mnie powyżej dane będą przetwarzane przez DPG Staworzyński z siedzibą przy ul. Topolowej 16 w Jeleniej Górze 58-570 (administrator danych). Podanie powyższych danych jest dobrowolne. W każdej chwili przysługuje mi prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawienia, a powyższa zgoda może być odwołana w każdym czasie.

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!

SzkoleniE

W ramach ciągłego doskonalenia zachęcamy naszych klientów do uczestnictwa w warsztatach praktycznych oraz szkoleniach. Realizujemy szkolenia otwarte jak i zamknięte dostosowując się do potrzeb naszych klientów tak aby zrealizować cel jakim jest podnoszenie kompetencji pracowników co przekłada się na ich większą efektywność.

Projekt

Istotnym elementem w drodze do sukcesu jest pomysł ale jeszcze ważniejsze działanie. Aby tak było potrzebna jest wiedza oraz czas. W związku z tym, że nie zawsze tak jest wychodzimy naprzeciw realizując kompleksowo projekty strategiczne oraz operacyjne podnoszące rentowność, poprawiające organizację pracy i efektywność kluczowych procesów przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i jednostek administracyjnych.

Audyt

Jednym z istotnych kroków optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa jest postawienie odpowiedniej diagnozy stanu obecnego, zdefiniowania słabych i mocnych stron w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz wskazania kluczowych ograniczeń i wąskich gardeł w rozwoju biznesu. W celu przeprowadzenia takiej diagnozy realizujemy audyt operacyjny (efektywności procesów).