+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Nazwa

Warsztaty praktyczne z optymalizacji wybranego stanowiska lub procesu

Warsztaty praktyczne z optymalizacji wybranego stanowiska pracy.

1.Cele warsztatów

Poprawa wydajności i jakości wykonywanej pracy na wybranym stanowisku poprzez realizację następujących działań:

 • Diagnoza stanu obecnego, organizacji i metod pracy wybranego procesu lub stanowiska.
 • Opracowanie propozycji zmian.
 • Przetestowanie zaproponowanych zmian bezpośrednio na stanowisku – w miarę możliwości w trakcie warsztatów.
 • Weryfikacja skuteczności wdrożenia i ewentualne korekty już po przeprowadzonych warsztatach.
   

2. Zakres merytoryczny warsztatów

     Warsztaty przeprowadzone zostaną wg następującego schematu:

Krok 0. Wybór stanowiska, procesu, produktu.

Przed przystąpieniem do warsztatów wybrane zostanie stanowisko lub gniazdo, grupa stanowisk, konkretny proces oraz zadanie, które będą przedmiotem warsztatów. Ostateczny wybór będzie potwierdzony wspólnie przez Zleceniodawcę i Prowadzącego warsztaty.

Krok 1. Analiza i diagnoza stanu obecnego

W pierwszym etapie przeprowadzone zostaną obserwacje w wybranym obszarze, analiza stanu obecnego: 

 • sposobu organizacji i metod pracy,
 • przygotowanie i zakończenia do realizacji zlecenia,
 • przygotowania materiału,
 • wykonania zlecenia,
 • rozliczenia wykonanego zadania.

Krok 2. Opracowanie propozycji zmian 

 1. Na podstawie zebranych informacji i wniosków z kroku pierwszego zostaną zaproponowane i wspólnie omówione propozycje zmian usprawniających. Przeprowadzona zostanie wspólnie burza mózgów z pracownikami uczestniczącymi w warsztatach (w tym pracownikami wykonującymi zadanie). Trener prowadzący będzie uczestnikom podsuwał propozycje w taki sposób, aby uczestnicy generowali samodzielnie jak najwięcej pomysłów wg wskazówek trenera.
 2. Sporządzona zostanie lista proponowanych zmian możliwych do wdrożenia od razu (również w formie prowizorycznych, bezpiecznych zmian) w trakcie dalszej części warsztatów oraz zmian do wdrożenia w późniejszym terminie.
 3. Wynik warsztatów wraz z opisem problemów oraz propozycji zmian zostaną zapisane w raporcie A3.

Krok 3. Przetestowanie zmian w trakcie warsztatów

 1. Po zaakceptowaniu zmiany możliwe do przetestowania natychmiastowego zostaną przetestowane od razu w trakcie warsztatów przez wdrożenie tymczasowych rozwiązań pozwalających na przeprowadzenie testu dla kilku cykli.
 2. Zmiany nie możliwe do przetestowania w trakcie warsztatów zostaną przeanalizowane z perspektywy możliwych korzyści a sposób ich wdrożenia zostanie omówiony i zapisany w raporcie A3.

Krok 4. Wdrożenie zmian

 1. Wyznaczeni pracownicy podczas warsztatów i zapisani w raporcie A3 podejmą się wdrożenia pozostałych zaakceptowanych zmian oraz kontroli i ewentualnych korekt prawidłowości wdrożenia.

Wdrożenie zmian zostanie przeprowadzone samodzielnie przez pracowników firmy Zleceniodawcy. Wsparcie procesu wdrażania przez Trenera prowadzącego jest możliwe aczkolwiek wymaga odrębnych ustaleń. 

Krok 5. Weryfikacja po wdrożeniu

Ten krok jest opcjonalny do wykonania wspólnie z trenerem:

 1. Trener prowadzący złoży dodatkową wizytę w ustalonym terminie po wdrożeniu zmian (nie później niż po 60 dniach od warsztatów) w celu weryfikacji prawidłowości wdrożenia zmian oraz dokonania oceny prawidłowości wprowadzonych zmian.
 2. Po zweryfikowaniu – przeprowadzeniu obserwacji bezpośrednio na stanowisku trener prowadzący przeprowadzi spotkanie, na którym dokonana zostanie ocena. Omówione zostaną korzyści i problemy wynikające z wdrażanych zmian. Ustalone zostaną niezbędne działania korygujące.
 3. Na koniec podsumowane zostaną wyniki oraz zaktualizowany raport A3 do przeprowadzonych warsztatów.

 

... zapytaj nas o szczegóły warsztatów:

http://staworzynski.com/kontakt

 

Więcej o warszatach i przykłady wideo:

http://staworzynski.com/przyklady-i-prezentacje

 

Tematy pokrewne - 5s i 6s:

http://staworzynski.com/5s-6s

 

Lean Top Management:

http://www.staworzynski.com/lean-top-management

 

Wydajność pracy i produktywność:

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE