+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Nazwa

Warsztaty CHAKU CHAKU w praktyce

1. Cele warsztatów

 • Przed realizacją niniejszych warsztatów proponujemy wyznaczenie następujących kluczowych celów:
 • Przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie zastosowania metody Chaku-Chaku.
 • Opracowanie propozycji optymalnego layout’u dostosowanego do w/w metody.
 • Opracowanie optymalnej metody montażu i opisanie jej z zastosowaniem metody analizy MTM.
 • Obliczenie planowanego wzrostu wydajności i kalkulacja ROI opłacalności oszczędności.
 • Przygotowanie planu realizacji działań wdrożeniowych.

     

2. Zakres merytoryczny warsztatów

Warsztaty przeprowadzone zostaną w ciągu 2 dni szkoleniowych (2 x 8 godz.) i obejmą następujący zakres merytoryczny.

1.   Kick-off

 • Przedstawienie celów warsztatów i agendy.
 • Zapoznanie uczestników.

 

2.   Chaku-Chaku – teoria i przykłady praktyczne

 • Wyjaśnienie zasady chaku-chaku.
 • Prezentacja przykładów.
 • Możliwości redukcji czasochłonności montażu.
 • Połączeni z zasadą ekonomiki ruchów elementarnych.

 

3.   Analiza wybranego przypadku.

 • Struktura części montowanego zespołu.
 • Obecna metoda pracy i niezbędne narzędzia.
 • Procesy maszynowe.
 • Dostawy części do stanowiska i rodzaj opakowań transportowych.

 

4.   Opracowanie optymalnej metody.

 • Opracowanie wstępnej metody zgodnej z zasadą chaku-chaku.
 • Testowanie metody w praktyce (montaż zespołu).
 • Layout gniazda montażowego.
 • Weryfikacja metody.
 • Opracowanie optymalnej metody dostaw towaru i wielkości opakowań.
 • Analiza SWOT słabych i mocnych stron zastosowania nowej metody.
 • Ostateczne zatwierdzenie optymalnej metody i layout’u.
 • Analiza MTM dla optymalnej metody i obliczenie czasów planowanych.

 

5.   Przygotowanie i przekazanie do wdrożenia.

 • Przygotowanie planu działań wdrożeniowych.
 • Kalkulacja opłacalności ROI - kosztów i oszczędności.
 • Zatwierdzenie dokumentacji opisującej optymalnej metody.

 

6.   Podsumowanie i zakończenie warsztatów.

 • Podsumowanie i ocena metody chaku-chaku.
 • Zebranie pomysłów na wdrożenie w innych obszarach przedsiębiorstwa.
 • Rozdanie certyfikatów uczestnictwa w warsztatach.

 

Więcej o chaku chaku i przykłady wideo:

http://staworzynski.com/chaku-chaku

Tematy pokrewne - One Piece Flow:

http://www.staworzynski.com/przyklady-i-prezentacje

Lean Top Management:

http://www.staworzynski.com/lean-top-management

Wydajność pracy i produktywność:

http://www.staworzynski.com/wydajnosc-i-produktywnosc

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE