+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Szkolenia otwarte

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem tematycznym szkoleń jakie prowadzimy.

Program naszych szkoleń oparty jest na kilkunastoletnim doświadczeniu w realizacji projektów wdrożeniowych szeroko pojętych optymalizacji.

Dzięki temu doświadczeniu tworzymy zakresy szkoleń kładąc nacisk na przekaz wiedzy, doświadczenia i teorii przez pryzmat praktycznego doświadczenia i najlepszych praktyk.

Ponad 70 letnie know-how międzynarodowych grup doradczych które transferowaliśmy głównie z USA i Niemiec  do Polski dodatkowo owocuje najwyższą jakością realizowanych przez nas szkoleń.

Nasze szkolenia obejmują zagadnienia nie tylko związane z Lean Manufacturing i Lean Management. Tematy i zagadnienia jakie podejmujemy to:

 • Lean Management
 • Ergonomia i monotonia pracy
 • Motywacja pracowników
 • Zarządzanie przez cele (ZPC/MBO)
 • Strategiczna karta wyników (SKW/BSC)
 • Ekonomika ruchów elementarnych (m.in. MTM)
 • Humanitaryzacja pracy
 • Wartościowanie pracy i systemy motywacyjne

Jak o nas piszą nasi klienci w zakresie realizowanych projektów oraz uczestnicy szkoleń proponujemy abyście przekonali się sami klikając poniższy przycisk z linkiem do strony referencje:

Nacisk na ciągłą poprawę jakości świadczonych przez nas usług skutkuje systematyczną analizą anonimowych ocen dokonywanych przez naszych klientów dzięki czemu zakres merytoryczny ciągle poprawiamy ukierunkowując się jeszcze większość jakości naszych usług szkoleniowych i doradczych. Poniżej umieszczamy link do skanu ocen jednej z grup osób które przeszkoliliśmy.

Kliknij na poniższy obrazek:

Oceny jakie otrzymujemy za przeprowadzane szkolenia to ponad 95% maksymalnej oceny (SIC!)

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszych szkoleń otwartych:

Nazwa szkolenia Treść
Lean Office MTM w administracji publicznej

Szkolenie otwarte: "realizacja projektów Lean Office MTM  w administracji publicznej"

Szanowni Państwo,zapraszamy na szkolenie otwarte dotyczące szeroko pojętej tematyki optymalizacji procesów administracyjnych i wdrażania zasad Lean Office połączonych z metodami analitycznymi MTM. 

1. Cele szkolenia

Głównymi celami proponowanych działań są:

 • Nauka w praktyce metod analizy czasochłonności (MTM) wykonywania czynności administracyjnych
 • Nauka w praktyce...
Otwarte
Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów i zapobieganie ich powstawaniu

- teoria i praktyka -

 

Szkolenie zaplanowane jest na 1 dzień szkoleniowy. Podczas szkolenia przeprowadzone zostaną wykłady teoretyczne praktyczne ćwiczenia na przykładach uczestników  z zakresu zastosowania niżej wymienionych zagadnień:

  I.        Teoria w zakresie metod rozwiązywania problemów

1.     5x dlaczego jako podstawowa metodyka w rozwiązywaniu problemów.

...
Praktyka
Normowanie czasów NCP

NCP

kurs technik normowania czasów

(chronometraż, analizy MTM etc.)

 

Szkolenie dedykowane do kierowników, inżynierów procesowych, technologów i osób zajmujących się usprawnianiem procesów. Celem szkolenia jest nauka podstaw normowania w aspekcie kształtowania metod pracy, ich standaryzacji i optymalizacji.

 

Program szkolenia:


Pojęcie czasu z perspektywy zarządzania produkcją

 • Rodzaje czasów w...
Otwarte
Symulacja Lean Manufacturing Symulacja „Lean Manufacturing” 1. Wstęp i cel szkolenia

CEL - Celem symulacji „Lean Manufacturing” jest nauka w praktyce działań usprawniających wg filozofii „szczupłego wytwarzania”, z wykorzystaniem podstawowych metod z nią powiązanych oraz dodatkowo wspieranych zasadą „ekonomiki ruchów elementarnych” (m.in. narzędzia MTM).

PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIE - Uczestnicy szkolenia razem z doświadczonym Managerem Projektów usprawniających przeprowadzą symulację produkcji zaczynając od...

Praktyka
Optymalizacja logistyki wewnętrznej

Szkolenie otwarte
„Optymalizacja obsługi magazynów i logistyki wewnątrzzakładowej” Lean Logistics MTM

Nauka praktycznych rozwiązań przyjętych jako najlepsze praktyki międzynarodowe sprawdzone w wielu koncernach o zasięgu ogólnoświatowym jak i przedsiębiorstwach o zasięgu lokalny. Nauka analiz i optymalizacji wykorzystania środków transportu, czasu pracy pracowników, pokonywanych tras i czasochłonności wykonywanych operacji manualnych. Standaryzacja pracy i równoważenie...

Otwarte
Transport wewnętrzny - optymalizacja

SZKOLENIA LOGISTYKA, DORADZTWO I PROJEKTY LOGISTYCZNE

W zakresie naszej działalności zajmujemy się kompleksową organizacją od podstaw oraz optymalizacją już funkcjonującej logistyki wewnątrz zakładowej.

 • Optymalizujemy gospodarkę materiałową i zarządzanie zapasami.
 • Usprawniamy kompleksowo łańcuchy dowtaw.
 • Wrażamy zasadę dostaw Just in Time (JiT) i Just in Sequence (JiS).
 • Zwiększamy efektywne wykorzystanie środków transportu, powierzchni i czasu...
Praktyka
Warsztaty symulacji Lean Manufacturing

Symulacja Lean Manufacturing

Temat: Symulacja „Lean Manufacturing”

1. Wstęp i cel szkolenia

CEL - Celem symulacji „Lean Manufacturing” jest nauka w praktyce działań usprawniających wg filozofii „szczupłego wytwarzania”, z wykorzystaniem podstawowych metod z nią powiązanych oraz dodatkowo wspieranych zasadą „ekonomiki ruchów elementarnych” (m.in. narzędzia MTM).

PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIE - Uczestnicy szkolenia razem z doświadczonym Managerem Projektów...

Otwarte
Warsztaty praktyczne z optymalizacji wybranego stanowiska lub procesu Warsztaty praktyczne z optymalizacji wybranego stanowiska pracy.

1.Cele warsztatów

Poprawa wydajności i jakości wykonywanej pracy na wybranym stanowisku poprzez realizację następujących działań:

 • Diagnoza stanu obecnego, organizacji i metod pracy wybranego procesu lub stanowiska.
 • Opracowanie propozycji zmian.
 • Przetestowanie zaproponowanych zmian bezpośrednio na stanowisku – w miarę możliwości w trakcie warsztatów.
 • Weryfikacja skuteczności...
Praktyka
Wdrożenie Lean Management MBO BSC MTM

Temat programu:     

Przeprowadzenie cyklu szkleń i wsparcia kompleksowego

 • wdrożenia filozofii Lean Management,
 • motywacyjnego systemu zarządzania przez cele (MBO) i
 • strategicznej karty wyników (BSC).

Poniżej przedstawiamy przykładowy program (zakres tematyczny) cyklu szkoleń ukierunkowanych na kompleksowe wdrożenie systemu opartego na filozofii Lean Management, zasadach Zarządzania przez Cele (ZPC/ MBO), strategicznej karcie wyników (BSC/...

Praktyka
Normowanie czasu pracy

Realizujemy projekty i szkolenia w kompleksowym zakresie normowania czasów pracy, gospodarki i zarządzania czasem oraz etatyzacji we wszystkich obszarach przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, centrach logistycznych, urzędów administracji państwowej, służbie zdrowia (szpitali, ośrodków zdrowia, przychodni).

Zagadnienia związane z normowaniem czasów pracy, zwiększaniem wydajności łączymy bezpośrednio z aspektami motywacji pracowników i tworzenia systemów motywacyjnych.

...

Praktyka
5S - 6S - warsztaty praktyczne 2 dni

1.   Cele

Głównymi celami przeprowadzenia proponowanych warsztatów jest:

 • Zrozumienie teorii i zasad wdrażania 6S.
 • Nauka w praktyce wdrażania całości 6S na wybranych przypadkach firmy zleceniodawcy.
 • Zrozumienie celów zastosowania i korzyści dla pracownika i pracodawcy wynikających z wdrożenia 6S.
 • Przygotowanie propozycji konkretnych działań wdrożeniowych.
 • Powiązanie 6S z innymi zasadami i narzędziami szczupłego wytwarzania.
 •  

  ...
  Praktyka
  Optymalizacja planowania produkcji w integracji z zakupami i sprzedażą

   Warsztaty praktyczne:

  „Optymalizacja modelu planowania produkcji  w integracji ze sprzedażą i zakupami”

  1.   Cele                                                                                                                                           

  Głównymi celami przeprowadzenia proponowanych warsztatów jest:

  1)   Opracowanie optymalnego modelu biznesowego zintegrowanego planowania kluczowych procesów przedsiębiorstwa z maksymalizacją wykorzystania...

  Praktyka
  Audyt i skuteczna optymalizajcja logistyki wewnętrznej Skuteczny audyt i optymalizacja logistyki wewnątrzzakładowej.

  Wymiana dobrych praktyk…

   

  Cele audytu logistyki wewnętrznej.

 • Diagnoza stanu obecnego sposobu organizacji pracy i realizacji kluczowych procesów.
 • Opracowanie propozycji optymalnego modelu biznesowego firmy.
 • Przedstawienie propozycji wprowadzania kluczowych wskaźników efektywności zasobów i jakości procesów firmy.
 • Przygotowanie kompleksowego planu realizacji działań...
 • Praktyka
  Szkolenie - wdrożenie KPI MBO BSC Szkolenie w zakresie wdrożenia kluczowych wskaźników (KPI) przedsiębiorstwa i systemu zarządzania przez cele (MBO).

  1.     Cele

  • Nauka w praktyce podstawowych zasad definiowania oraz wdrażania kluczowych wskaźników wraz z systemem zarządzania przez cele.
  • Opracowanie optymalnego modelu biznesowego procesów „zarządzania kluczowymi wskaźnikami i celami przedsiębiorstwa”.
  • Zdefiniowanie i wdrożenie kluczowych wskaźników przedsiębiorstwa.
  • Zdefiniowanie i...
  Praktyka
  Benchmark Tour

  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertę Benchamrkingową.

  Zwiedzaj z nami najlepsze zakłady produkcyjne w Polsce!!!

   

  Najbliższe zwiedzanie:

  • Szkolenie SMED połączone ze zwiedzaniem fabryka DeLaval we Wrocławiu

          Kliknij i zobacz program

   

  • Optymalizacja strumienia wartości dodanej i łańcucha dostaw połączone ze zwiedzaniem zakładu produkcyjnego Man Trucks Niepołomice - 3 listopada.

          ...

  Praktyka
  Warsztaty CHAKU CHAKU w praktyce

  1. Cele warsztatów

  • Przed realizacją niniejszych warsztatów proponujemy wyznaczenie następujących kluczowych celów:
  • Przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie zastosowania metody Chaku-Chaku.
  • Opracowanie propozycji optymalnego layout’u dostosowanego do w/w metody.
  • Opracowanie optymalnej metody montażu i opisanie jej z zastosowaniem metody analizy MTM.
  • Obliczenie planowanego wzrostu wydajności i kalkulacja ROI opłacalności...
  Efektywność sprzętu i maszyn - TPM

  Świadczymy kompleksowe wsparcie w optymalizacji funkcjonowania działów utrzymania ruchu oraz poprawie efektywnego wykorzystania maszyn i sprzętu. Realizujemy w tym zakresie szkolenia, doradztwo, warsztaty praktyczne jak i realizację kompleksowych projektów wdrożeniowych:

      1. TPM - wdrażanie systemu zarządzania kompleksową efektywnością utrzymania ruchu (Total Productive Maintenance):

  •     Prewencyjne utrzymanie ruchu
  •     Autonomiczne utrzymanie ruchu
  ...
  Praktyka
  Ekonomika ruchów elementarnych - MTM

  Przeprowadzamy warsztaty oparte na wybranych przykładach z firmy zlecającej szkolenie. Głównym naciskiem podczas szkoleń jest poznanie praktycznych sposobów zastosowania oraz przedstawienie korzyści wynikających z zastosowania analiz ruchów elementarnych. Podczas warsztatów poruszane są następujące tematy:

  • praktyczne zastosowanie analiz ruchów elementarnych wg wybranych metod MTM
  • analiza metod wykonania 
  • optymalizacja metody pracy przez symulację różnych...
  Praktyka
  Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy

  Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

  Kliknij na poniższy obraz i pobierz pełny formularz : 

    Szczegółowych informacji w sprawie szkoleń udzielają: Agata Oleszczuk : +48 797 328 279 oleszczuk.agata@staworzynski.com Tomasz Borowik : +48 669 878 264 borowik.tomasz@staworzynski.com  

                     Warunki uczestnictwa                  

  o szczegóły prosimy pytać bezpośrednio w/w koordynatorów szkolenia.

  Ergonomia w praktyce

  Szanowni Państwo,
  zapraszamy do udziału w szkoleniu opartym o najlepsze wieloletnie międzynarodowe praktyki w badaniu i organizacji pracy zgodnie z zasadami ergonomii, ekonomiki ruchów elementarnych i filozofii lean management.

   

  1.Konkurencyjność naszego szkolenia

  • Zakres merytoryczny obejmuje nie tylko zagadnienia związane z ergonomią ale również aspekty optymalizacji i standaryzacji pracy w systemach lean management ze zgodnością ergonomicznego...
  Praktyka
  Lean TOP Management

  Certyfikowane szkolenie otwarte:

  „lean management & lean manufacturing” one day show dla kardy zarządzającej

  jednodniowe szkolenie "one day show" dla kadry zarządzającej i kluczowych pracowników z zakresu 

  „lean management i lean manufacturing” prowadzone przez: 

  managera posiadającego kilkunastoletnie doświadczenie w w/w tematyce jako inżynier, manager projektów i prezes zarządu.

  Szkolenie to obejmuje szerokie spektrum działań związanych ze...

  Otwarte
  Kaizen i Gemba Walking w logistyce materiałowej

  ZAKRES TEMATYCZNY WARSZTATÓW

  • przedstawienie pojęcia MUDA,
  • omówienie założeń 7 strat, oparte na przykładach,
  • zapoznanie z rodzajami strat,
  • nabycie umiejętności praktycznej identyfikacji poszczególnych typów marnotrawstwa w systemach magazynowych i wewnętrznej logistyki materiałowej.
  • poznanie metod poszukiwania strat w procesie logistyki magazynowej.
  • poznanie działań pozwalających na eliminację strat w magazynie.
 • Pojęcie...
 • Praktyka
  Standaryzacja i optymalizacja

  Szkolenie otwarte „Standaryzacja i optymalizacja pracy”


  Szanowni Państwo,
  Zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym „Standaryzacja i optymalizacja pracy”. Szkolenie to obejmuje szerokie spektrum działań związanych ze standaryzacją i optymalizacją stosowanych metod pracy w realizacji zadań wybranych obszarów przedsiębiorstw.

  Konkurencyjność naszego szkolenia

  • Zakres merytoryczny obejmuje całościowo zagadnienia związane z procesem standaryzacji i...
  Otwarte
  Organizacja pracy i efektywne zarządzanie czasem

  Celem niniejszego szkolenie jest nauka praktycznych rozwiązań pozwalających na poprawę efektywnego wykorzystania czasu pracy własnego oraz osób podległych. Główny nacisk skoncentrowany jest na praktyczne ćwiczenia w wybranym zakładzie w oparciu o rzeczywiste zdarzenia i realizowane zadania. Uczestnicy szkolenia otrzymają niezbędną wiedzę teoretyczną, która będzie przekładana na możliwości zastosowania w praktyce w danym zakładzie w którym odbywa się szkolenie. W miarę możliwości ingerencji...

  Praktyka
  Ekonomika ruchów elementarnych

  Optymalizacja produkcji w zastosowaniu ekonomiki ruchów elementarnych i Lean Management

  Szanowni Państwo,

  Zapraszamy na szkolenie otwarte poświęcone nauki w praktyce zastosowania zasady ekonomiki oraz analiz ruchów elementarnych w połączeniu z filozofią Lean Management.

   

  Cel szkolenia

  Głównym celem jest praktyczna nauka:

  • redukcji czasochłonności pracy poprzez zastosowanie zasady ekonomiki ruchów elementarnych,
  • analiz z ruchów...
  Otwarte
  Planowanie produkcji, zakupów i sprzedaży Przeprowadzenie audytu i opracowania koncepcji optymalnego modelu procesów Poniżej przedstawiamy standardowy  zakres tematyczny warsztatów praktycznych obejmujących opracowanie optymalnego modelu procesów planowania produkcji oraz prognozowania sprzedaży i zakupów w zakładach produkcyjnych. Zakres obejmuje 1 fazę wypracowania koncepcji i opracowania planu wdrożeniowego. W kolejnym kroku podejmowane są działania wdrożeniowe zdefiniowane w 1 etapie działań, których zakres podany jest poniżej.... Praktyka
  Optymalizacja zapasów

  Szkolenie otwarte:

        1. Cele:   Głównymi celami proponowanego projektu są: -     Przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej opartej na przykładach praktycznych w zakresie metod optymalizacji zapasów materiałowych i wyrobów gotowych. -     Wskazanie niezbędnych działań do podjęcia w celu uzyskania redukcji zbędnych zapasów.               2.    Korzyści   Uczestnicy szkolenia zdobędą niezbędną wiedzę teoretyczną jak i praktyczną w kompleksowym podejściu do procesów optymalizacji...
  Otwarte
  Redukcja zapasów materiałowych

  Wprowadzamy systemowe narzędzia służące do poprawy poziomu rotacji zasobów materiałowych. Efektem takich działań jest uwolnienie znacznych środków finansowych zamrożonych w zapasach, których poziom dostosowuje się dynamicznie do zmieniających warunków rynkowych.

 • Zastosowanie metod analitycznych ABC i XYZ
 • Wykorzystanie automatycznych narzędzi aplikacji ERP/MRP do kształtowania optymalnego poziomu zapasów
 • Wdrażanie kluczowych wskaźników, m.in. głównie poziomu rotacji...
 • Praktyka
  Lean OFFICE MTM

  Szkolenie otwarte: "realizacja projektów Lean Office MTM"

  Szanowni Państwo,

  zapraszamy na szkolenie otwarte dotyczące szeroko pojętej tematyki optymalizacji procesów administracyjnych i wdrażania zasad Lean Office połączonych z metodami analitycznymi MTM. 

  1. Cele szkolenia

  Głównymi celami proponowanych działań są:

  - Nauka w praktyce metod analizy czasochłonności (MTM) wykonywania czynności biurowych.

  - Nauka w praktyce metodyki realizacji projektów...

  Otwarte
  Reengineering Reengineering (czyt. reinżyniering)/ Business Process Reengineering (BPR) lub KAIKAKU

  To koncepcja wdrażania zmian i usprawnień oznaczająca przemyślenie od nowa i przeprojektowanie procesów w firmie, prowadzące do poprawy procesów jak i osiąganych wyników. Przeprojektowaniu podlega od podstaw cały wybrany proces lub cała organizacja (zmiany kompleksowe a nie kosmetyczne). Reenginering zakłada znaczne zmiany organizacyjne procesów, nie zaś drobną poprawę, dlatego ważną rolę...

  Praktyka

  ZOSTAŃMY W KONTAKCIE