+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Nazwa

Symulacja Lean Manufacturing

Symulacja „Lean Manufacturing”
1. Wstęp i cel szkolenia

CEL - Celem symulacji „Lean Manufacturing” jest nauka w praktyce działań usprawniających wg filozofii „szczupłego wytwarzania”, z wykorzystaniem podstawowych metod z nią powiązanych oraz dodatkowo wspieranych zasadą „ekonomiki ruchów elementarnych” (m.in. narzędzia MTM).

PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIE - Uczestnicy szkolenia razem z doświadczonym Managerem Projektów usprawniających przeprowadzą symulację produkcji zaczynając od klasycznej metody, następnie poprzez dodawanie kolejnych działań usprawniających kończąc na w pełni zoptymalizowanym procesie wg filozofii Lean Manufacturing wspieranej dodatkowo ekonomiką ruchów elementarnych. W wyniku tej symulacji wyjaśniona zostanie zasada poszukiwania najlepszych praktyk (Best Practice) w optymalizacji procesów.

INDYWIDUALNY WYBÓR PRODUKTU - Dla potrzeb konkretnej grupy szkoleniowej do symulacji może zostać wybrany produkt indywidualnie np. oprócz różnych modeli samochodów można wybrać produkty i usługi stanowiące odzwierciedlenie specyfiki wybranego zakładu, np. takie modele jak:

 • samochody osobowe (Porsche, Alfa Romeo, Audi, Mercedes, BMW, Fiat, Opel, Renault, Citroen),
 • ciężarówki (MAN, Scania, Mercedes),
 • autobusy (MAN, Mercedes, Solaris, Scania),
 • maszyny przemysłowe i rolnicze,
 • samoloty i helikoptery (Airbus, Boeing, F16, Black-Hawk),
 • sprzęt wyposażenia domów, min. AGD i meble
 • obiekty budowlane
 • usługi bankowe - kredyty hipoteczne,
 • usługi finansowe – ubezpieczenia majątkowe,
 • procesy finansowo-księgowe,
 • procesy zmian konstrukcyjnych

Standardowo dla potrzeb szkolenia stosuje się modele samochodów Porsche. W przypadku wyboru innego produktu lub usługi program symulacji i oferta dostosowywane są indywidualnie do potrzeb.

PRAKTYCZNA NAUKA BEST PRACTICE - Dzięki temu praktycznemu doświadczeniu uczestnicy nauczą się rozpoznawać podstawowe rodzaje marnotrawstwa, dowiedzą się w praktyce jak je eliminować z wykorzystaniem podstawowych metod organizacyjnych. Ostatecznie zdobędą szersze spojrzenie na sztukę redukowania i unikania zbędnych kosztów, redukcji zbędnych zapasów, poprawy jakości procesu wytwórczego jak i samej jakości produktu. Bardzo istotnym celem symulacji jest zwiększenie świadomości o korzyściach wdrożenia „Best Practice Lean Manufacturing” w swoim przedsiębiorstwie.

W trakcie symulacji uczestnicy warsztatów poznają zagadnienia:

 • definicja i eliminacja marnotrawstwa,
 • tradycyjne metody organizacji produkcji i sposobu ich optymalizacji,
 • proces ulepszeń Kaizen w praktyce,
 • przepływ jednej sztuki, system pchający i ssący (ciągniony) oraz różnice,
 • skracanie czasu przepływu
 • ekonomika ruchów elementarnych w procesie ulepszeń, całkowita eliminacja zbędnych ruchów elementarnych lub ich upraszczanie,
 • równoważenie pracy (wykresy Yamazumi/Taktowanie/Balansowanie) - eliminacja zapasów w toku produkcyjnym - analiza oszczędności i zwrotów inwestycyjnych ROI

 

2. Harmonogram szkolenia

W standardowym cyklu szkolenie trwa 1 lub 2 dni i jest realizowane wg poniższego harmonogramu. Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu do dodatkowego wsparcia projektowego. Harmonogram standardowy (dla cyklu 2 –dniowego):

 

DZIEŃ 1

Etap 1

Wykład:

 • Podstawy filozofii Lean Manufacturing.
 • Rozpoznanie wartości dodanej i rozdzielenie od głównych rodzajów marnotrawstwa.
 • Omówienie klasycznej organizacji produkcji.

Część praktyczna:

 • Symulacja procesu wytwarzania na wybranym modelu wg klasycznych metod.
 • Podsumowanie wyników.

   

Etap 2

Wykład:

 • Ciągły proces ulepszeń, filozofia Kaizen.
 • Podstawowe metody rozwiązywania problemów – 5W (5 x dlaczego), burze mózgów.

Część praktyczna:

 • Przeprowadzenie pierwszych usprawnień, poprawa przepływu materiału.
 • Symulacja procesu wytwarzania po dokonaniu pierwszych usprawnień.
 • Podsumowanie wyników i porównanie z wynikami z etapu 1.

 

DZIEŃ 2

Etap 3

Wykład:

 • Podstawy metody 5S w standaryzacji pracy, ustawienia (layout’u) stanowisk, samodyscyplina i samokontrola.

Część praktyczna:

 • Kolejne usprawnienia procesu wytwarzania i dostarczania materiału do stanowisk, system ssący (ciągniony) i wykorzystanie sygnalizacji Kanban, standaryzacja pracy i układu stanowisk.
 • Symulacja procesu wytwarzania po dodaniu kolejnych usprawnień.
 • Podsumowanie wyników i porównanie z wynikami z etapów 1 i 2.

 

Etap 4

Wykład:

 • Równoważenie pracy przy pomocy wykresów taktowania pracy (jap. Yamazumi).
 • Skracanie czasu przepływu. Produkcja ściśle wg zamówienia klienta.
 • Wąskie gardła.
 • Zasada ekonomiki ruchów elementarnych.
 • Kalkulacje zwrotów inwestycyjnych ROI (Return of Investment).

Część praktyczna:

 • Wprowadzenie kolejnych usprawnień: zrównoważenie podziału pracy, eliminacja i uproszczenie zbędnych ruchów elementarnych, eliminacja wąskiego gardła.
 • Symulacja procesu wytwarzania po dodaniu kolejnych usprawnień.
 • Zdefiniowanie najlepszych rozwiązań (Best Practice) dla symulowanego procesu.
 • Zebranie wszystkich wyników poszczególnych etapów, podsumowanie korzyści oraz obliczenie wskaźnika zwrotu inwestycyjnego ROI.

W ramach w/w cyklu szkoleniowego jako standardowe wyroby do symulacji wykorzystywane są modele samochodów osobowych Porsche. Jako opcjonalne rozwiązanie możliwy jest wybór innego wyrobu, np. podobnego lub identycznego z wyrobami wytwarzanymi w danej firmie. Opcjonalne rozwiązanie wymaga dodatkowych ustaleń kosztowych i czasowych proponowanego szkolenia.

 

3. Dodatkowe opcje do szkolenia.

Dodatkowe wsparcie praktyczne trenera i managera projektów: W ramach realizowanych warsztatów możliwym jest dodatkowe wsparcie w formie praktycznej nauki na konkretnych przykładach firmy zlecającej. W ramach wsparcia mogą być wspólnie zrealizowane fragmenty lub całości projektów optymalizacyjnych. Wsparcie polega na pomocy w budowaniu harmonogramów projektów, definicji zadań niezbędnych do realizacji, praktycznym wsparciu i nauce prawidłowej realizacji wcześniej zdefiniowanych zadań. Do realizacji w/w punktu ustalane są indywidualnie zakresy przykładów i czas potrzebny na ich przerobienie.

Indywidualny wybór produktu: Przy indywidualnym wyborze produktu koniecznym jest oddzielne ustalenie zakresu warsztatów, poziomu skomplikowania symulacji oraz niezbędnych prac związanych z przygotowaniem. Szczegóły tej opcji ustalane są zawsze indywidualnie.

 

4. Trener prowadzący i grupa szkoleniowa

Kierownik projektów i trener (Paweł Staworzyński) z kilkunastoletnim doświadczeniem w realizacji działań usprawniających w różnych branżach produkcyjnych i usługowych. Metody i narzędzia wykorzystywane w trakcie proponowanych warsztatów są z powodzeniem stosowane od ponad 70 lat na całym świecie w dużych międzynarodowych koncernach jak i w mniejszych firmach o zasięgu lokalnym.

Szkolenie jest dedykowane do osób zarządzających, inżynierów, technologów jak i pracowników bezpośrednio produkcyjnych. Minimalna wielkość grupy szkoleniowej to 8 osób a maksymalna to 16.

 

Dodatkowe koszty:
 

Modele do symulacji:

 - dla szkolenia standardowego – bez dodatkowych opłat

- dla indywidualnie dobranego symulowanego modelu wg wybranej opcji koszty zakupu/przygotowania modeli przeniesione są bezpośrednio na zleceniodawcę lub ustalane są indywidualnie. Dotyczy tylko szkoleń zamkniętych „in company”.

Delegacje trenera:

Koszty związane z noclegami w hotelu, koszty przejazdów, wynajmu sal szkoleniowych, organizacji spotkań integracyjnych – będą dodatkowo doliczane wg faktycznie poniesionych kosztów lub w przypadku wcześniejszych ustaleń mogą zostać zryczałtowane. Dotyczy tylko szkoleń zamkniętych „in company”.

Dodatkowe wsparcie praktyczne: przy wyborze dodatkowego wsparcia koszt będzie naliczany wg stawek dziennych, których wysokość zależna będzie od terminów oraz ilości dni. Dotyczy tylko szkoleń zamkniętych „in company”. Do wszystkich podanych wartości dodatkowo doliczamy aktualną stawkę podatku VAT.

 

5. Terminy

Terminy realizacji wg indywidualnych ustaleń z uczestnikami szkolenia. Obecnie szkolenia te są prowadzone również w formie „in company”. Indywidualni uczestnicy mogą zostać dołączeni do takich szkoleń po uprzedniej zgodzie firmy na której terenie jest prowadzone szkolenie.

 

Z poważaniem Paweł Staworzyński      

 

powyższa oferta w pliku PDFOferta szkolenia - "Symulacja Lean Manufacturing".pdf

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE