+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Tytuł

Strategia

MISJA

Rozpowszechnianie najlepszych praktyk w organizacji pracy, poprawie efektywności procesów wg zasad ergonomii i poszanowania godności człowieka.

 

WIZJA

Pozycja dostawcy dostarczającego najlepsze i najskuteczniejsze praktyki na arenie międzynarodowej, zdobyta poprzez skuteczność działań opartych na wieloletnich doświadczeniach, współpracy z największymi jak i lokalnymi przedsiębiorcami, oraz dzięki wysokiemu zaangażowaniu zespołu ludzi podchodzących z pasją do stawianych zadań.

 

CELE

 • Dostarczanie klientom wyraźnych ekonomicznych korzyści i satysfakcji wynikających z optymalizacji procesów firmy z zachowaniem warunków ergonomii pracy i poszanowania godności człowieka.
 • Stały rozwój, badanie oczekiwań Klientów i ciągłe doskonalenie swojej oferty i przełożenie jej na coraz lepsze wyniki finansowe naszych klientów.
 • Transefrowanie do firm najlepszych światowych praktyk zarządzania. 

 

WARTOŚCI

 • Poszanowanie godnościowe człowieka.
 • Nauka ciągłego doskonalenia.
 • Rzetelność.
 • Uczciwość.
 • Odwaga.
 • Lojalność.
 • Dobroć.
 • Odpowiedzialność.
 • Prawdomówność.
 • Zrozumienie i wyrozumiałość.
 • Zaangażowanie.
 • Wzajemna motywacja.
 • Asertywność.
 • Partnerstwo i równouprawnienie.
 • Samokontrola.

 

Kontakt z nami       Nasze doświadczenie        Nasze realizacje        Opinie o nas

 

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE