+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Tytuł

Opinie

Nasi klienci piszą o nas:

3M Poland Manufacturing Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 6
51-416 Wrocław

Wrocław, dn. 2013.09.23
Pan Paweł Staworzyński z ramienia firmy DPG Staworzyński w okresie czerwiec-lipiec 2013 przeprowadził szkolenie z zakresu tematyki „normowanie i optymalizacja czasów pracy w produkcji i logistyce”. Podczas szkolenia poruszono zagadnienia m.in. takie jak:

 • tworzenie struktur normatywów czasów
 • czas główny i uzupełniający
 • chronometraż
 • obserwacja migawkowa
 • analizy ruchów elementarnych MTM UAS i LOG
 • zasada ekonomiki ruchów elementarnych
 • optymalizacja przepływu materiału
 • optymalizacja transportu z wykorzystaniem trójkąta Schmigall’i

Wszystkie w/w tematy omówiono na konkretnych przykładach naszej firmy co w znaczny sposób przyczyniło się do zdobycia nie tylko teoretycznej wiedzy ale przede wszystkim praktycznego podejścia od kwestii normowania i optymalizacji pracy. Szkolenie to w pełni spełniło nasze oczekiwania a podejście i wiedza trenera były na wysokim poziomie merytorycznym.
Niniejszym polecam firmę DPG Staworzyński jako rzetelnego partnera w zakresie szkoleń i doradztwa biznesowego, posiadającego bogatą wiedzę i praktyczne doświadczenie w w/w tematyce.
Z poważaniem

Piotr Kruczek
Lean Deployment Manager CEE Region 3M Lean Six Sigma

 

MAN Bus Sp. Z o.o.
Poznańska 4
62-080 Tarnowo Podgórne, Sady

Firma „Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze Paweł Staworzyński” na początku roku 2012 zrealizowała warsztaty praktyczne w zakresie zastosowania zaawansowanych narzędzi analizy i optymalizacji procesów logistycznych i magazynowych dla firm produkcyjnych. Trenerem prowadzącym był Pan Paweł Staworzyński. Warsztaty przeprowadzone były w sposób fachowy i bardzo dopasowany do potrzeb naszej firmy. Jest to bezwzględnym potwierdzeniem faktu bogatej wiedzy i doświadczenia. Zważywszy na powyższy fakt, mogę w 100% polecić w/w firmę do współpracy w szkoleniach, projektach optymalizacyjnych i rekrutacyjnych.

Z poważaniem
Tomasz Magryn
Kierownik Logistyki Zakładowej
MAN Bus SP. Z o.o.

 

MAN Bus Sp. Z o.o.
Poznańska 4
62-080 Tarnowo Podgórne, Sady

Paweł Staworzyński, obecnie właściciel firm DPG Staworzyński oraz BestHunter.pl współpracował w latach 2007-2008 z firmą MAN Bus w Sadach k. Poznania. W tym czasie przeprowadził z zespołem inżynierów specjalistyczny projekt optymalizacji i pomiaru czasochłonności wszystkich operacji montażu autobusów MAN. Zespół projektowy osobiście sam zrekrutował, wyszkolił i nadzorował pod kontem prawidłowości realizacji projektu. W wyniku tego projektu powstały również dedykowane do produkcji naszej firmy kalkulatory czasochłonności zmiennych operacji montażowych.
Do dnia dzisiejszego inżynierowie MAN Bus wykorzystują wcześniej przygotowane kalkulatory.
Współpraca z Panem Pawłem Staworzyńskim jest praktycznym potwierdzeniem jego profesjonalnego podejścia do realizowanych zadań. Współpraca z firmą Pana Staworzyńskiego z pewnością wielokrotnie zaowocuje wieloma projektami usprawniającymi jak i rekrutacyjnymi, w których już obecnie wykorzystuje swoją szeroką wiedzę i doświadczenie w organizacji kluczowych procesów biznesowych.

Z poważaniem
Tomasz Skupień
Kierownik Modułu
Przygotowania Produkcji
MAN Bus SP. Z o.o.

 

MAN Trucks Sp. Z o.o.
Rudolfa Diesla 1
32-005 Niepołomice, Polska

Firma Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze Paweł Staworzyński, współpracuje z firmą MAN Trucks SP. Z o.o. w zakresie usprawniania strategicznej optymalizacji procesów logistycznych, co wpływa na procesy produkcyjne.
Potwierdzam również faktyczną wiedzę praktyczną i teoretyczną Pana Pawła Staworzyńskiego, który jest w stanie w pełni wykorzystać ją w procesach rekrutacyjnych na najwyższe stanowiska menagerskie.

Z poważaniem
Piotr Ślusarski
Kierownik Działu Logistyki

 

Onninen Sp. z o.o.
Teolin 18B, 92-701 Łódź
Łódź, 2013.06.18

Współpracując z firmą DPG Staworzyński w 2013 roku przeprowadziliśmy w głównym centrum logistycznym firmy Onninen szkolenia oraz projekt z zakresu optymalizacji i normowania czasochłonności obsługi kluczowych procesów w/w centrum. Głównymi celami współpracy było:
1) Opracowanie optymalnego modelu funkcjonowania transportu wewnętrznego i przepływu materiału w obszarze zakładu Zleceniodawcy.
2) Zbudowanie narzędzia do kalkulacji (tabela transportowa) zapotrzebowania na personel i środki transportu.
3) Obliczenie za pomocą stworzonej tabeli transportowej zapotrzebowania na personel i środki transportu dla opracowanego optymalnego modelu.
4) Przetransferowanie „know-how” w zakresie metodyki realizacji projektów optymalizacji i standaryzacji procesów transportu wewnętrznego.
5) Usprawnienie funkcjonowania transportu wewnętrznego w zakresie poprawy jakości, terminowości i efektywnego wykorzystania zasobów (pracownicy, środki transportu i powierzchnia) z wykorzystaniem narzędzi do analiz ruchów elementarnych MTM (MTM dane logistyczne).
6) Weryfikacja wskaźników efektywności pracy pracowników magazynu.
7) Przeprowadzenie serii szkoleń z zakresu zastosowania technik normowania czasów pracy w logistyce i magazynach połączonych z zagadnieniami poprawy motywacji pracowników.
8) Stworzenie i wdrożenie aplikacji dedykowanej służącej do zarządzania:
- Kluczowymi wskaźnikami, w tym m.in. efektywnością czasu pracy,
- naliczania i rozliczania premii w oparciu o stosowane wskaźniki efektywności i jakości,
- zmianami w standardach przepływu materiału (tabele transportowe i tabele czasochłonności czynności standardowych)

Dotychczasowa współpraca przebiegała zgodnie z złożeniami, a wszystkie podejmowane działania przez DPG Staworzyński realizowane były z maksymalną starannością i najwyższym profesjonalizmem. W związku z wysoką jakością usługi współpracujemy nadal oraz planujemy dalszą współpracę z firmą DPG Staworzyński. Niniejszym w pełni polecamy do współpracy firmę Pana Staworzyńskiego, która skutecznie realizuje swój cel nadrzędny – „zadowolenie klienta przez najwyższą jakość usług”.

Danuta Brichkovskiy, Manager HR             Władysław Czuj, Dyrektor Logistyki

 

BURY Sp. Z o.o.
Wojska Polskiego 4
39-300 Mielec

Pan Paweł Staworzyński reprezentujący firmę DPG Staworzyński przeprowadził dla firmy BURY Sp. z o.o. szkolenia w praktyce:

1.Optymalizacja montażu i balansowanie pracy z wykorzystaniem narzędzi MTM i diagramów

W ramach tego szkolenia przeprowadzono optymalizację pracy na jednej z linii montażowych w wyniku czego nastąpił znaczy wzrost wydajności pracowników przy jednoczesnej poprawie ergonomii stanowisk pracy. Dzięki zastosowaniu analiz MTM i wprowadzeniu zasady „ekonomiki ruchów elementarnych” zostały wyeliminowane zbędne czynności. Ponad to wiedza praktyczna pozwoliła na dalszą samodzielną kontynuację w/w działań przez zespół naszych pracowników.

2.Optymalizacja wewnątrzzakładowego przepływu materiału.

Przeprowadzono szkolenie i praktyczne ćwiczenia których efektem został zoptymalizowany przepływ materiału, wdrożono metodę przepływu „milk-run” oraz przy zastosowaniu metod analizy ruchów elementarnych transportu wewnętrznego wyeliminowano zbędne czynności. Dzięki opracowaniu nowej metody sukcesywnie obniżany jest poziom zapasu materiałów w toku produkcyjnym oraz skracany jest czas przepływu.

Niniejszym polecam Pana Pawła Staworzyńskiego i jego firmę jako rzetelnego partnera do współpracy w zakresie optymalizacji funkcjonowania kluczowych procesów przedsiębiorstwa (logistyka, produkcja, planowanie, zarządzanie przez cele).

Mielec, 11,12.2012

Z poważaniem

Robert Kowalczyk, kierownik departamentu produkcji

 

Flextronics Logistics Poland Sp. Z o.o.
Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września 17
92-410 Łódź

Rekomendujemy firmę Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze Paweł Staworzyński, jako profesjonalnego partnera biznesowego. Współpracujemy z Panem Pawłem Staworzyńskim w zakresie optymalizacji procesów logistycznych oraz produkcyjnych.
Dotychczasowa współpraca daje nam podstawy do stwierdzenia, że Firma ta doskonale poradzi sobie z zagadnieniami w podobnym zakresie , a także na płaszczyźnie związanej z rekrutacją na stanowiska menagerskie.

Z poważaniem
Adam Jezierski
Operation & IT Menager

 

Electropoli-Galwanotechnika Sp. z o.o.
Grażyńskiego 141
Bielsko-Biała 43-300

Pan Paweł Staworzyński współpracuje z naszą firmą Electropoli-Galwanotechnika od kilku lat w zakresie optymalizacji kluczowych procesów wewnętrznych naszego przedsiębiorstwa. W ramach naszej dotychczasowej współpracy wspierał nas jako Trener i doradca w zakresie:
1. Kształtowanie i optymalizacja przepływu materiału.
Przeprowadzone zostało przez Pana Pawła szkolenie w rzeczywistym projekcie z zastosowania kompleksowej metodyki optymalizacji transportu wewnętrznego (metody MTM, tabele transportowe, normowanie czasów). Dzięki wsparciu Pana Pawła skutecznie wdrożyliśmy przepływ materiału wg zasady „milk-runner’a”, zastosowaliśmy kalkulacje czasochłonności czynności dzięki którym dokładnie zostało obliczone obciążenie poszczególnych pracowników. Działania te przyczyniły się na znaczną optymalizację kosztów obsługi transportu wewnętrznego (poprawa efektywnego wykorzystania pracowników i redukcja ilości wykorzystywanych środków transportu).
2. Zastosowanie zasad ekonomiki ruchów elementarnych
Przekazana została praktyczna wiedza w zakresie analiz i optymalizacji ruchów elementarnych na przykładzie obsługi jednej z linii lakierniczych. Dzięki temu poprawiono ergonomię i wyeliminowano zbędne ruch elementarne pracowników zawieszających i zdejmujących detale przy w/w linii.
3. Optymalizacja zintegrowanego systemu planowania – rozwój i optymalizacja ERP
Przeprowadzona została analiza stanu obecnego funkcjonalności i wykorzystania naszego systemu ERP. Na podstawie niniejszej analizy wskazane zostały słabe punkty w wykorzystaniu i funkcjonalności naszego systemu i poprzez przeprowadzenie wspólnych warsztatów opracowany został optymalny model zintegrowanego planowania, które zostało zaakceptowane do dalszego wdrożenia (modyfikacje w systemie ERP i nowe metody pracy)
Podsumowując naszą dotychczasową współpracę stwierdzam, że Pan Paweł jest wysokiej klasy specjalistą o szerokim spektrum wiedzy i doświadczenia praktycznego w zakresie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstw. Rzetelność i profesjonalizm przekłada się na owocną współpracę między nami. Polecam Pana Pawła i jego firmę jako sprawdzonego partnera biznesowego w w/w zakresie.

Bielsko-Biała, 11,12.2012
Z poważaniem
Krystian Szypka, Dyrektor Generalny, członek Zarządu

 

Hutchinson Poland Sp. z o.o.
Łódź 93-331, Kurczaki 130
Łódź, 20.11.2012

Firma DPG Staworzyński w 2011 roku przeprowadziła dla naszej firmy szkolenie w praktyce z zakresu optymalizacji przepływu materiału i logistyki wewnątrzzakładowej. Podczas szkolenia z powodzeniem przekazano metodykę realizacji projektów logistycznych w oparciu o konkretne przypadki z naszego zakładu. Dzięki w/w wsparciu udało się zrealizować z powodzeniem projekt, którego efektem są następujące korzyści:
- redukcja kosztów i pracochłonności transportu wewnątrzzakładowego,
- obniżenie wielkości zapasów w toku produkcyjnym,
- skuteczne przygotowanie procesu produkcyjnego do wdrożenia systemu przepływu materiału wg zasady „milk-runner”,
- poprawa bezpieczeństwa pracy przez wyeliminowanie na hali produkcyjnej transportu z wykorzystaniem wózków czołowych.
Niniejszym polecamy firmę Pana Staworzyńskiego jako wiarygodnego i sprawdzonego partnera do współpracy w zakresie optymalizacji kluczowych procesów wewnętrznych przedsiębiorstw produkcyjnych.

Z poważaniem
Rafał Trzeciak
Production Manager

 

BURY Technologis Sp. z o.o.
Wojska Polskiego 4
39-300 Mielec

Firma DPG Staworzyński (BestHunter.pl) z powodzeniem przeprowadziła rekrutację na stanowisko Specjalisty ds. Optymalizacji Produkcji dla BURY Sp. Z o.o. w Mielcu.
Dotychczasowa współpraca daje nam podstawy do twierdzenia, że Firma ta doskonale przeprowadzi podobne projekty.

Mielec, 26.09.2012
Z poważaniem
Elżbieta Bator
Kierownik Departamentu 
Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 

Mieszko - Ośrodek Wypoczynkowo - Szkoleniowy
Pokrzywna 68a
48-267 Jarnołtówek

Rekomendujemy Firmę BestHunter.pl – Grupa Staworzyński, jako profesjonalnego partnera w zakresie wsparcia w procesach rekrutacji. W/w Firma przeprowadziła dla nas z powodzeniem rekrutację bezpośrednią do dwóch wskazanych doświadczonych specjalistów zajmujących się marketingiem i sprzedażą.
Niniejszym polecamy Firmę BestHunter.pl

Z poważaniem
Bartosz Kuffel
EURO KONSORCJUM
Działkowa 11/2
48-320 Skoroszyce

 

Krzysztof Cieśla
kierownik i inżynier projektów optymalizacyjnych
(w okresie 2008-2011)
w

MTM Polska sp. z o.o.
obecnie kierownik produkcji w

Wielton S.A.
Wrocław, dnia 2012.10.11

Pan Paweł Staworzyński w latach 2006-2010 pełniąc funkcję Prezesa Zarządu, Kierownika Projektów oraz Trenera przeprowadził szereg szkoleń i projektów w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych, około produkcyjnych i administracyjnych. Merytoryczne zagadnienia obejmowały szeroko pojętą tematykę usprawnień, wdrażania narzędzi analitycznych MTM, filozofii Lean Manufacturing, standaryzacji procesów i poprawy efektywnego wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa (pracowników, maszyn, środków transportu i materiału). Wszystkie projekty były realizowane z powodzeniem a inżynierowie oraz kierownicy projektów (ponad 20 osób), którzy przez Pana Starzyńskiego zostali zrekrutowani i wyszkoleni do potrzeb tych projektów zdobyli uznanie w wielu międzynarodowych koncernach na terenie Polski, Niemiec, USA i Rosji.
Niniejszym polecam Pana Staworzyńskiego oraz jego zespół BestHunter jako wiarygodnego i sprawdzonego partnera biznesowego w projektach rekrutacyjnych jak i działalności doradczo-szkoleniowej obejmującej tematykę optymalizacji procesów.
z poważaniem

Krzysztof Cieśla

 

TMT Sp. z o.o.
Wojska Polskiego 161, 18-402 Łomża

Łomża, dnia 2013.09.12

Firma DPG Staworzyński współpracuje z nami od maja 2013 roku wspierając firmę TMT w zakresie kompleksowego wdrożenia systemu opartego na filozofii Lean Management. Współpraca polega na wsparciu procesu wdrożeniowego w formie szkoleń praktycznych, warsztatów, konsultacji oraz operacyjnego wsparcia w rozwiązywaniu konkretnych przypadków. Proces wdrażania jest realizowany nieustannie i dzięki wspólnemu zaangażowaniu zespołu naszej firmy oraz firmy DPG Staworzyński uzyskaliśmy już znaczące wzrosty poprawy efektywności procesów.
Współpraca nasza nadal jest kontynuowana a nasze dotychczasowe pozytywne wspólne doświadczenia są podstawą do jednoznacznego stwierdzenia, że współpraca z Panem Staworzyńskim i jego firmą jest jak najbardziej godna polecenia. Krótko podsumowując firma DPG Staworzyński to rzetelne podejście, bogate doświadczenie, szeroka wiedza w zakresie Lean Management (w tym m.in. 5S, TPM, SMED, OEE, kaizen) i zarządzania przez cele, umiejętności definiowania i wdrażanie kluczowych wskaźników efektywności oraz zasad ekonomiki ruchów elementarnych. Potrafi skutecznie przekonywać i motywować pracowników do zaangażowania w proces ciągłego ulepszania oraz wdrażania filozofii Lean Management.
Polecamy firmę DPG Staworzyński jako sprawdzonego partnera biznesowego!
z poważaniem

Marek Szymański,
Prezes Zarządu TMT Sp. z o.o.

 

Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne TOP Serwis Sp. z o.o wchodzące w skład

PGE Górnictwo i Energetyka konwencjonalna S.A.
ul. Młodych Energetyków 12, 59-916 Bogatynia

Bogatynia, dn. 2013.01.17

Firma Doradztwo Przemysłowo Gospodarcze Paweł Staworzyński w okresie 11-12.2012 przeprowadziła audyt efektywności wykorzystania czasu pracy brygad remontowych Przedsiębiorstwa Usługowo - Produkcyjnego TOP Serwis Sp. z o.o.. W wyniku przeprowadzonego audytu wskazany został istotny potencjał poprawy konkurencyjności firmy oraz przedstawione zostały działania usprawniające. Działania te zostały zaakceptowane i przekazane do dalszej realizacji i wdrożenia.
Na podstawie w/w współpracy polecam firmę DPG Staworzyński jako rzetelnego partnera biznesowego, posiadającego bogatą wiedzę w tematyce optymalizacji procesów, poprawy efektywności kluczowych zasobów firmy. Wiedza ta bez względnie jest istotnym czynnikiem wspierającym rozwój i poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw.

Prezes Zarządu, Piotr Buśko

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ul. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

Łódź, dn. 2013.07.29

Pan Paweł Staworzyński reprezentując firmę DPG Staworzyński przeprowadził szkolenie w czerwcu 2013 r. z zagadnień optymalizacji i etatyzacji pracy procesów administracyjnych. Szkolenie zatytułowane „Lean Office MTM w administracji publicznej” przeprowadzono na zasadzie „treningu w praktyce” obejmując rzeczywisty projekt etatyzacji pracy całego Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki liczącego ponad 100 pracowników obsługujących procesy przygotowywania, weryfikacji wniosków, przyznawania i rozliczania dotacji unijnych. Niniejsze szkolenie objęło następujące zagadnienia:

 •  filozofia Lean Management,
 •  tworzenie wartości dodanej,
 •  definicja i eliminacja głównych źródeł marnotrawstwa,
 •  modelowanie i optymalizacja procesów,
 •  kalkulacja czasochłonności pracy wg metodyki MTM,
 •  normowanie czasów pracy,
 •  tworzenie katalogów czasów czynności standardowych,
 •  obliczanie zmiennego obciążenia pracą,
 •  etatyzacja.

Sposób realizacji szkolenia (teoria przekładana na praktyczne ćwiczenia) w znaczny sposób przyczynił się do zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej osób biorących udział w szkoleniu. Zdobyte umiejętności usprawniły dalsze prace nad projektem etatyzacji w/w departamentu.
Powyższe szkolenie w pełni spełniło nasze oczekiwania, a podejście i wiedza trenera były na wysokim poziomie merytorycznym. Polecam firmę Pana Staworzyńskiego jako sprawdzonego i wiarygodnego partnera w zakresie szkoleń i projektów optymalizacyjnych procesy administracyjne.

Z wyrazami szacunku

Agata Rutkowska

Zastępca Dyrektora
Departament ds. PO Kapitał Ludzki

 

Voss Automotive Polska Sp. Z o.o.
Nowa Wieś Legnicka 101
59-241 Legnickie Pole
Tel: +48 76 724 15 01

W okresie październik –listopad 2011 roku, firma DPG Staworzyński (BestHunter.pl) przeprowadziła na zlecenie Voss Automotive Polska Sp. Z.o .o. projekt rekrutacyjny na stanowisko Kierownika Działu Utrzymania Ruchu. Proces rekrutacyjny był przeprowadzony sprawnie, w uzgodnionym zakresie metod rekrutacyjnych jak i przewidywanego zakresu obowiązków. Kandydat spełnił nasze wymagania.
Poza oczekiwanym poziomem świadczonych przez firmę DPG Staworzyńki usług, cenimy sobie zaangażowanie i bezkonfliktowość. Skuteczność działania w zakresie procesie rekrutacji sprawia, że możemy polecić usługi firmy DPG Staworzyński wszystkim zainteresowanym.

Z poważaniem

Mirosław Suchojad Witold Telążka
Członek Zarządu Członek Zarządu

 

Vulcan sp. z o.o.
ul. Wołowska 6 Wrocław 51-116

Pan Paweł Staworzyński z ramienia firmy „Doradztwo Przemysłowo Gospodarcze Paweł Staworzyński” przeprowadził dla gminy miejsko-wiejskiej Szydłowiec wspólnie ze specjalistami firmy VULCAN projekt opracowania optymalnego modelu funkcjonowania nowo tworzonej jednostki - „Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty”. Jednostka ZEiFO powstała z połączenia Wydziału Edukacji, który znajdował się w strukturze urzędu gminy i Administracji Oświaty – dotychczasowej jednostki obsługi finansowej oświaty.

Kluczowym zadaniem Pana Staworzyńskiego w tym projekcie było przekazanie firmie VULCAN wiedzy i metodyki realizacji projektów reorganizacyjnych w procesach administracyjnych w trakcie realizacji usługi na rzecz konkretnego klienta.

W wyniku przeprowadzonego projektu opracowany został model nowej jednostki (ZEiFO), którego wdrożenie przyniesie istotne oszczędności w budżecie jednostki samorządu terytorialnego oraz poprawi efektywność zarządzania i obsługi finansowej szkół i przedszkoli.

Opierając się na naszej dotychczasowej współpracy stwierdzamy, że firma „Doradztwo Przemysłowo Gospodarcze Paweł Staworzyński” jest partnerem rzetelnym i godnym polecenia do współpracy. Pan Staworzyński posiada bogatą wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji projektów i szkoleń o szeroko pojętej tematyce modelowania i optymalizacji procesów.

Mariusz Tobor
Menadżer Działu Doradztwa

 

 

Wielton S.A.
Baranowskiego 10a
98-300 Wieluń
Wieluń, 01.10.2012

Firma „Wielton S.A.” współpracowała z portalem BestHunter.pl w zakresie rekrutacji pracowników na stanowiska: Kierownik Wydziału Produkcyjnego, Kierownik Planowania oraz Inżynier Optymalizacji Produkcji. Do zadań należało znalezienie potencjalnych kandydatów o bardzo ściśle określonym profilu, wstępna selekcja i rekomendacja najlepszych z nich. Rekomendowani przez BestHunter.pl kandydaci zostali zatrudnieni w firmie Wielton S.A. i pracują już od kilku do kilkunastu miesięcy, realizując swoje zadania.
BestHunter wyróżnia się indywidualnym podejściem do potrzeb klienta, dobrą znajomością branży produkcyjnej oraz dużym zaangażowaniem w cały proces rekrutacji.
Z przyjemnością rekomendujemy BestHunter.pl jako partnera w rekrutacji wyspecjalizowanych pracowników.

Z poważaniem

Prezes Zarządu Z upoważnienia Prezesa Zarządu
Jarosław Andrzej Szczepek Kierownik Działu Zatrudnienia i Płac
Joanna Cesarz

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE