+48 22 290 55 44 info@staworzynski.com

Tytuł

Zarządzanie przez wartości - Managing by Values

Metoda zarządzania przez wartości (Management by Values - MBV) w obecnych czasach silnego nacisku na ciągłą poprawę konkurencyjności jest bardzo istotnym elementem skutecznego i efektywnego zarządzania.

Połączenie metody zarządzania przez wartości z filozofią lean management pozwala na zwiększenie skuteczności wdrażania zmian ukierunkowanych na wzrost wydajności pracy czy wykorzystania innych kluczowych zasobów przedsiębiorstwa. Zastosowanie zasad MBV w zarządzaniu przez cele (MBO) wpływa istotnie wzrost świadomości pracowników o potrzebie monitorowania poprzez kluczowe wskaźniki (KPI) poziomu wcześniej zdefiniowanych wartości. Odpowiednio wdrożona metoda zarządzania przez wartości daje możliwość uzyskania efektu humanitarnego podejścia do optymalizacji procesów a w szczególności zwiększania wydajności pracy ludzkiej. Uwzględnienie humanitaryzmu i ergonomii pracy w procesie zwiększania wydajności istotnie wpływa na zmniejszenie oporu przed zmianami i obawą pracowników przed zbytnim przeciążeniem pracą.

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE