+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Tytuł

Zarządzanie ograniczeniami - TOC

Wdrażamy procesy zarządzania ograniczeniami zgodnie z zasadami teorii ograniczeń (TOC - Theory of Constraints). Realizujemy projekty i warsztaty praktyczne w zakresie poszukiwania i eliminacji kluczowych ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstw. W ramach niniejszych działań realizujemy w praktyce podstawowe kroki ukierunkowane na:

  1. Identyfikację ograniczeń w systemie - diagnoza stanu obecnego.
  2. Ocena i wybór ograniczenia kluczowego.
  3. Opracowanie działań niezbędnych do eliminacji zdefiniowanego ograniczenia.
  4. Przyporządkowanie dostępnych zasobów i procesów do zdefiniowanych działań ukierunkowanych na eliminację ograniczenia.
  5. Realizacja działań usprawniających zgodnie z cyklem Deminga (PDCA).
  6. Powrót do kroku 1.

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE