+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Tytuł

TPM Efektywność utrzymania ruchu

Efektywność sprzętu i maszyn - TPM

Świadczymy kompleksowe wsparcie w optymalizacji funkcjonowania działów utrzymania ruchu oraz poprawie efektywnego wykorzystania maszyn i sprzętu. Realizujemy w tym zakresie szkolenia, doradztwo, warsztaty praktyczne jak i realizację kompleksowych projektów wdrożeniowych:

 1. TPM - wdrażanie systemu zarządzania kompleksową efektywnością utrzymania ruchu (Total Productive Maintenance):
  - Prewencyjne utrzymanie ruchu
  - Autonomiczne utrzymanie ruchu
 2. 5S w utrzymaniu ruchu
  Kompleksowe wdrażanie standaryzacji pracy i funkcjonowania działu.
 3. OEE - wdrażanie kluczowego wskaźnika ogólnej efektywności sprzętu i maszyn (Overall equipment effectiveness) oraz wskaźniki składowe:
  - jakość,
  - dostępność,
  - wydajność,
 4. SMED - zasada i szybkich przezbrojeń, której celem jest maksymalne skrócenie czasu przestoju maszyny w trakcie jej przezbrajania. 
  Single-Minute Exchange of Die - (przezbrojenie w przeciągu 1 minuty)
 5. MTM Maintenance - wdrażanie w zakresie kluczowych remontów, konserwacji i przezbrojeń zasady ekonomiki ruchów elementarnych.
  Wdrażanie analiz ruchów elementarnych i standaryzacji na ich poziomie.
 6. Podejmowanie działań usprawniających ukierunkowane na poprawę efektywności sprzętu, maszyn i personelu utrzymania ruchu. Wykorzystanie w w/w zakresie zasad i narzędzi: 
  - PDCA
  - Diagramy Ishikawy
  - FMEA
  - burze mózgów
  - analizy MTM
  - chronometraż i obserwacje migawkowe.
 7. Normowanie czasochłonności wykonywanych czynności.
 8. Opracowywanie katalogów normatywów czasów planowanych z wykorzystaniem metod pomiaru czasów:
  - analizy MTM,
  - chronometraż,
  - obserwacje migawkowe,
  - dane zakładowe, 
  - nagrania wideo,
  - zapis własny,
  - porównywanie i szacowanie.
 9. Etatyzacja - optymalizacja i obliczanie zapotrzebowania na personel.
 10. Kalkulatory czasochłonności zmiennej czasochłonności prac remontowych, przezbrojeń i prac konserwacyjnych.

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE