+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Tytuł

Przemysł energetyczny i paliwowy

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie optymalizacji procesów utrzymania ruchu w firmach z branży energetycznej i paliwowej (elektrownie, rafinerie):

 • pomiary i badania konkretnych przypadków w zakresie realizacji zleceń remontowych,
 • poszukiwanie głównych źródeł strat i pomiary ich czasochłonności,
 • normowanie czasów planowanych - katalogi normatywów, tworzenie kompleksowe kalkulatorów czasochłonności czynności remontowych,
 • definiowanie i wdrażanie usprawnień ukierunkowanych na poprawę efektywności i wydajności brygad remontowych,
 • skracanie czasów realizacji zleceń remontów i prac budowlanych,
 • wdrażanie wskaźników efektywności,
 • definiowanie i wdrażanie celów dla brygad remontowych i osób kierujących brygadami,
 • wprowadzanie systemów motywacyjnych powiązanych z operacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na wzrost jakości, bezpieczeństwa, ergonomii i wydajności pracy,
 • etatyzacja i kalkulacja zmiennego zapotrzebowania na personel remontowy,
 • wartościowanie pracy,
 • szkolenia i praktyczne warsztaty z normowania prac remontowych,
 • obserwacje migawkowe.

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE