+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Tytuł

Planowanie i zapotrzebowanie na personel

Na podstawie dokonywanych pomiarów technikami podanymi w kolejnym punkcie przeprowadzane są kalkulacje zapotrzebowania na personel w odniesieniu do wielkości produkcji lub częstotliwości wykonywanych zadań.

W przypadku dużej zmienności wielkości produkcji lub dużej zmienności wytwarzanych produktów tworzone są kalkulatory na podstawie których w uproszczony sposób (wypełnianie arkusza zmiennymi wielkościami) obliczane jest z dużą dokładnością zmienne zapotrzebowanie na personel.

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE