+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

×

Komunikat o błędzie

Strict warning: Only variables should be passed by reference w staworzynski_preprocess_page() (linia 19 z /home/boostnet/staworzynski.com/sites/all/themes/staworzynski/template.php).

Zakładki podstawowe

Tytuł

Optymalizacja kosztów

Optymalizacja kosztów (racjonalizacja) funkcjonowania przedsiębiorstwa jest jednym z głównych celów naszej działalności. Większość projektów jakie są przez nas realizowane wpływają na optymalizację kosztów bezpośrednio lub pośrednio oddziałowując na efektywność wykorzystania kluczowych zasobów (pracownicy, surowiec, materiał, środki trwałe, maszyny...). Działania nasze koncentrują się głównie na niskonakładowych  usprawnieniach generujących bardzo korzystny stosunek oszczędności do poniesionych kosztów. Oszczędności generowane są już w pierwszym miesiącu od wdrożenia, a wskaźnik zwrotu inwestycyjnego ROI w okresie 1-3 lat osiąga bardzo często poziom nawet wyższy niż 15-20. Oznacza to, że na każdą wydaną złotówkę po okresie 1-3 lat uzyskujemy 15-20 złotych oszczędności (sic!).

Optymalizacja wiąże się nie koniecznie z redukcją kosztów a ich unikaniem poprzez lepsze planowanie i poprawą efektywnego wykorzystania zasobów, które generują lub będą generować największe koszty w firmie.

Optymalizację kosztów realizujemy w formie:

W celu prawidłowego zdefiniowania najważniejszych grup kosztowych danej firmy przeprowadzana jest ich klasyfikacja wg prostej i wielokrotnie sprawdzonej na całym świecie klasyfikacji Pareto lub ABC wspieranej dodatkowo analizą XYZ. Dla potrzeb przeprowadzania klasyfikacji Pareto/ ABC poddawane są analizie konta analityczne firmy. Dodatkowo weryfikowane są w celu prawidłowego rozdzielenia kosztów pod kątem rodzajowym. W przypadku kiedy firma nie posiada podziału kosztów na konta analityczne klasyfikację taką przeprowadza się dodatkowo do celów późniejszej analizy.

W wyniku sklasyfikowania wszystkich rodzajów kosztów do trzech grup A, B i C w pierwszej kolejności poddawane są analizie szczegółowej koszty z grupy A, które stanowią największy udział w kosztach. W wyniku analizy szczegółowej wskazywane są konkretne działania ukierunkowane na poprawę efektywności wykorzystania zasobów generujących najwyższe koszty. W wyniku podjęcia wdrożeń poszczególnych rozwiązań następuję stopniowa poprawa efektywności wykorzystania kluczowych zasobów i redukcja zbędnych kosztów. 

Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest nie redukowanie kosztów tylko wykorzystanie dostępnych możliwości zwiększenia sprzedaży świadczonych usług lub wytwarzanych dóbr bez konieczności ponoszenia większych kosztów i angażowania dodatkowych zasobów wytwórczych. Takie rozwiązanie jest najlepsze aczkolwiek szczególnie w okresie spowolnienia gospodarczego lub kryzysu w wybranych branżach nie zawsze jest możliwe.

 

Bardzo przydatnym w dążeniu do najlepszych praktyk w unikaniu zbędnych kosztów jest 3 fazowa koncepcja planowania procesów:

 • Faza 1 - Projektowanie
 • Faza 2 - Planowanie
 • Faza 3 - Produkcja

Do realizacji działań optymalizacji kosztów już w fazie 1 przydatne są narzędzia analizy i wyceny czasochłonności ruchów elementarnych, min. MTM.

Zajmujemy się optymalizacją kosztów:

 • utrzymania i amortyzacji maszyn
 • środków transportu
 • personelu
 • materiału
 • powierzchni
 • nadprodukcji
 • konstrukcji
 • odpadów
 • reklamacji

Koszty optymalizujemy przede wszystkim poprzez poprawę organizacji pracy i optymalizację kluczowych procesów zachodzących wewnątrz firmy.

PRZYKŁADY:

Jak bardzo istotnym jest zagadnienie normowania czasu pracy szczególnie w odniesieniu do konkretnych metod pracy pokazują przykłady umieszczone na poniższych stronach:
http://www.staworzynski.com/?przyklady-i-prezentacje,128
http://www.staworzynski.com/artykuly/montaz-wiazek-elektrycznych#overlay-context=artykuly/wskaznik-zwrotu-inwestycyjnego-roi

Przy normowaniu czasu pracy bardzo istotnym jest aby norma odnosiła się do optymalnej metody pracy, której czasochłonności może być niejedno krotnie krótsza o kilkadziesiąt procent od powszechnie stosowanych metod.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi szkoleniami obejmującymi tematykę normowania czasów pracy NCP:

http://www.staworzynski.com/normowanie-czasow-ncp#overlay-context=normowanie-czasow-ncp

http://www.staworzynski.com/normowanie-czasu-pracy#overlay-context=normowanie-czasow-ncp

http://www.staworzynski.com/ekonomika-ruchow-elementarnych#overlay-context=normowanie-czasu-pracy

Działania te przekładają się na ociągnięcie następujących celów:

 • poprawę efektywnego wykorzystania zasobów (pracownicy, materiał, maszyny, środki transportu, powierzchnia),
 • definicję i redukcję głównych źródeł marnotrawstwa (MUDA),
 • eliminację zbędnych czynności, redukcję pracochłonności,
 • eliminację wąskich gardeł,
 • redukcję zbędnych zapasów materiałów,
 • poprawę jakości i redukcję kosztów reklamacji,
 • skrócenie czasu przepływu materiału i realizacji zleceń,
 • optymalizacje rozwiązań konstrukcyjnych,

Wyżej wymienione cele osiągane są przez działania które są opisane na innych stronach naszego serwisu, min przez wdrażanie:

 • standaryzacji - powszechnie przyjętej metody 5S,
 • Lean Manufacturing - całościowo filozofii "szczupłego wytwarzania",
 • TPM (Total Productivity Manitenace) - metody kompleksowego zarządzania produktywnością maszyn,
 • One Piece Flow - zasady przepływu jednej sztuki,
 • Pull i Kanban - zasady "ssania" i sygnalizacji Kanaban,
 • Zasady ekonomiki ruchów elementarnych - najczęściej przez zastosowanie narzędzi analitycznych MTM,
 • Balansowania pracy - przez zastosowanie m.in. wykresów Yamazumi, analiz MTM i zasady Chaku-Chaku,
 • Zaawansowanych systemów IT służących do planowania opartych na systemach ERP, APS, MES i WMS
  (wdrażanie optymalnych konfiguracji i procedur obsługi poszczególnych modułów IT),
 • MBO - Management by Objectives - Zarządzania Przez Cele - ZPC,
 • BSC - Balanced Scorecard - Strategicznej Karty Wyników - SKW,
 • JIT - Just in Time - zasady dostaw "dokładnie na czas",
 • JIS - Just in Sequence - zasady dostaw "dokładnie w sekwencji",
 • Shop in Shop - zasady fabryka w fabryce,
 • i wiele innych narzędzi sprawdzonych w wielu przedsiębiorstwach na całym Świecie,

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo przeglądając naszą pełną ofertę lub kontaktując się bezpośrednio z nami:

http://www.staworzynski.com/?kontakt,4

 

Ogólnie odnosząc się do optymalizacji kosztów najlepszym rozwiązaniem które stosujemy jest unikanie zbędnych kosztów przez ich lepsze przewidywanie. Stosujemy w takim przypadku sprawdzonej na arenie międzynarodowej zasady 3 etapów optymalizacji:

 1. Etap powstawania koncepcji wdrożenia produktu lub usługi.
  Są to działania skoncentrowane przede wszystkim na optymalizacji rozwiązań konstrukcyjnych i modeli realizacji przyszłych procesów wytwórczych. Usprawnienia w tej fazie generują najmniej kosztów w stosunku do możliwych oszczędności.
 2. Planowanie przed wdrożeniem produktu, uruchomieniem jego wytwarzania.
 3. Proces ulepszeń po uruchomieniu produkcji. 

Podczas realizacji w/w działań stosujemy sprawdzone analizy służące do precyzyjnego planowania zapotrzebowania na pracowników, maszyny i powierzchnię. Takie działania unikania kosztów są możliwe do zastosowania jeszcze w odpowiednio wczesnej fazie planowania np. uruchomienia nowej produkcji czy też otwarcia nowego oddziału firmy.

W takim przypadku udaje się uniknąć zbędnych nakładów i dzięki temu zminimalizować konieczność przeprowadzania bardzo ciężkiego procesu redukcji kosztów.

Niestety jednak unikanie kosztów w sposób idealny w rzeczywistych warunkach konkurencji i dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku jest nie możliwe. Dlatego też istotnym jest również optymalizacja kosztów już istniejących.

Optymalizacja kosztów istniejących przekłada się na poprawę efektywnego wykorzystania zasobów które można zaangażować np. przy wzroście produkcji bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów wytwarzania.

W fazie końcowej optymalizacji kosztów następuję proces ich redukcji.

 

Linki  

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja ZUS

 

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE