+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Tytuł

Gospodarka magazynowa

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie pełnej organizacji i optymalizacji gospodarki materiałowej. W zakresie niniejszego wsparcia realizowane są m.in. następujące działania:

  1. Organizacja magazynów (powierzchnia, środki transportu, personel, narzędzia pracy)
  2. Standaryzacja pracy i procesów (m.in. wdrażanie 5S)
  3. etatyzacja i kalkulacja zapotrzebowania na personel
  4. poprawa efektywnego wykorzystania zasobów (pracownicy, środki transportu, powierzchnia)
  5. redukcja pracochłonności głównych zadań realizowanych w obszarach magazynów
  6. organizacja i optymalizacja kompletacji/komisjonowania materiałów 

W/w działania realizujemy w formie:

  1. szkoleń i warsztatów praktycznych 
  2. kompleksowej realizacji projektów
  3. kierowania projektami (interim management)
  4. konsultacji i doradztwa specjalistycznego

O szczegóły prosimy pytać bezpośrednio mailowo lub telefonicznie.

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE