+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Tytuł

Ergonomia pracy

Kształtowanie ergonomiczne stanowisk pracy, analizy ryzyka ergonomicznego i usprawnianie procesów pod kątem poprawy warunków pracy. Stosowane rozwiązania pozwalają w sposób bardziej obiektywy wdrażać zmiany ukierunkowane na poprawę warunków pracy i ergonomii. Dodatkowym atutem jest często możliwość poparcia proponowanych zmian rachunkiem zwrotu inwestycyjnego ROI.

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE