+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Projekty - zarządzanie przedsiębiorstwem

Wartościowanie pracy, systemy motywacyjne

Kwalifikowanie pracy pod kątem poziomu trudności, skali obciążenia, odpowiedzialności, kreatywności i niezbędnych kwalifikacji potrzebnych do wykonania pracy. Czynniki te uwzględniane są jako główne wyznaczniki w polityce personalnej i pałacowej co przekłada się na stworzenie obiektywnego i motywującego systemu wynagradzania.

Weryfikacja i ew. modyfikacja ukierunkowana na stworzenie...

Motywacja pracowników

Realizujemy projekty i szkolenia mające na celu zwiększenie motywacji pracowników operacyjnych, średniego i wyższego szczebla z obszarów produkcji, logistyki, magazynów, inżynierii i technologii produkcji, konstrukcji, administracji, sprzedaży, zarządzania.

Zwiększanie motywacji pracowników realizujemy poprzez:

  • wdrażanie systemów Zarządzania przez Cele (ZPC/ MBO...

Etatyzacja

Realizujemy projekty i szkolenia w kompleksowym zakresie normowania czasów pracy, gospodarki i zarządzania czasem oraz etatyzacji we wszystkich obszarach przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, centrach logistycznych, urzędów administracji państwowej, służbie zdrowia (szpitali, ośrodków zdrowia, przychodni).

Zagadnienia związane z normowaniem czasów pracy, zwiększaniem wydajności...

Normowanie czasów pracy NCP

Normowanie czasu pracy i etatyzacja

Realizujemy projekty i szkolenia w kompleksowym zakresie normowania czasów pracy, gospodarki i zarządzania czasem oraz etatyzacji we wszystkich obszarach przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, centrach logistycznych, urzędów administracji państwowej, służbie zdrowia (szpitali, ośrodków zdrowia, przychodni).

Zagadnienia związane z...

Budowanie zespołów projektowych

Budowanie (dla potrzeb przedsiębiorstwa) zespołów projektowych składających się ze specjalistów wybieranych wśród pracowników Zlecającego jak i ze specjalistów zewnętrznych. W doborze zespołów projektowych kładziony jest duży nacisk na umiejętność zastosowania odpowiednich narzędzi jak i na indywidualne cechy osobowościowe, które są niezbędne do realizacji planowanych działań usprawniających...

Studium przypadku

Przeprowadzenie analizy pod kątem opłacalności, możliwości wdrożenia wstępnie wybranej metodyki na jednym a najlepiej kilku konkretnych przypadkach z wybranego przedsiębiorstwa. Pozwala to na podjęcie obiektywnej decyzji o akceptacji dalszych kroków. Przygotowanie studium pozwala na bardziej systemowe i obiektywne podejście do planowanych działań usprawniających przedsiębiorstwo.

Zarząd...

Controlling outsourcing

Controlling finansowy

Controlling procesowy

Controlling operacyjny

Controlling projektów

Controlling procesowy

Realizujemy usługi outsourcingu controlling'u procesowego obejmującego następujące działania:

  • pomiar parametrów efektywności i jakości procesów
  • bieżące monitorowanie mierników procesów (takich jak koszt, czas, jakość i ilość), 
  • kontrola prawidłowości rejestracji mierników, ich. danych źródłowych oraz sposobów liczenia.

 

Powyższe działania...

Controlling finansowy

Controlling finansowy - w ramach wdrażania i realizacji procesów controllingu finansowego stosujemy mechanizmy monitoringu i analizy racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi, ustalania zapotrzebowania na środki finansowe, płynności finansowej oraz opłacalności funkcjonowania przedsiębiorstwa jak i podejmowanych działań rozwojowych. W ramach wdrażania controllingu finansowego wdrażamy...

Controlling operacyjny

Podobnie jak w przypadku controllingu procesowego dla controllingu operacyjnego również realizujemy usługi outsourcingu controlling'u. Obejmujemy tą usługą następujące działania:

  • pomiar parametrów efektywności i jakości procesów
  • bieżące monitorowanie mierników procesów (takich jak koszt, czas, jakość i ilość), 
  • kontrola prawidłowości rejestracji mierników, ich....

Controlling projektów

Posiadając szerokie spektrum doświadczenia w zakresie realizacji projektów usprawniających kluczowe procesy biznesowe przedsiębiorstw oprócz samej realizacji projektów optymalizujących procesy świadczymy usługi outsourcingu controllingu projektów.

Dzięki współpracy z nami w zakresie usług controllingu projektowego zyskujecie korzyści takie jak obiektywna ocena i monitoring: 

    ...

Shop-in-shop

W naszej działalności zajmujemy się również wdrażaniem zasady shop-in-shop w firmach produkcyjnych. Jest to nowoczesne koncepcja „fabryki w fabryce”. Metoda ta zapewnia:

- lepszą integrację dostawcy z odbiorcą - skrócenie czasu realizacji zamówienia - redukcję kosztów transportu - redukcję zapasów.

Jednym z przykładów zastosowania z sukcesem zasady shop-in-shop w praktyce jest...

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE