+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Projekty - zarządzanie przedsiębiorstwem

Audyt wewnętrzny / operacyjny

Jednym z istotnych kroków optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa jest postawienie odpowiedniej diagnozy stanu obecnego, zdefiniowania słabych i mocnych stron w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz wskazania kluczowych ograniczeń i wąskich gardeł w rozwoju biznesu.

W celu przeprowadzenia takiej diagnozy realizujemy audyt operacyjny (efektywności procesów).

Na podstawie...

Restrukturyzacja i plany naprawcze

Główny zakres naszej działalności koncentruje się wokół działań związanych z przygotowywaniem oraz realizacją planów naprawczych i restrukturyzacyjnych. Specjalizujemy się w restrukturyzacjach ukierunkowanych na wdrażanie najlepszych praktyk w zarządzaniu kluczowymi procesami firmy. W ramach restrukturyzacji przedsiębiorstwa przygotowujemy i wdrażamy plany naprawcze przygotowywane z...

Anioły biznesu

Charakter naszej głównej działalności jaką jest doradztwo, szkolenia i realizacja projektów w zakresie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstw przekłada się na szereg wartościowych kontaktów biznesowych.

Relacje z naszymi partnerami biznesowymi mogą być bardzo przydatne w kojarzeniu właścicieli firm już istniejących z aniołami biznesu, chcących zainwestować w...

Zarządzanie ograniczeniami - TOC

Wdrażamy procesy zarządzania ograniczeniami zgodnie z zasadami teorii ograniczeń (TOC - Theory of Constraints). Realizujemy projekty i warsztaty praktyczne w zakresie poszukiwania i eliminacji kluczowych ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstw. W ramach niniejszych działań realizujemy w praktyce podstawowe kroki ukierunkowane na:

 • Identyfikację ograniczeń w...
 • Nadzór korporacyjny

  Nadzór korporacyjny (Corporate Governance) - budowanie i wdrażanie relacji pomiędzy osobami zarządzającymi a właścicielami. 

  Z perspektywy naszego doświadczenia i realizowanych działań jako nadzór korporacyjny wdrażamy systemowe rozwiązania oparte na wieloletnich praktykach i najlepszych rozwiązaniach przetransferowanych z międzynarodowych koncernów do różnej wielkości firm na rynku...

  Analiza ryzyka zawodowego i ergonomiczego

  Realizujemy usługi badania występowania ryzyka zawodowego ze szczególnym naciskiem na badanie ryzyka ergonomicznego.

  Zarządzanie przez wartości - Managing by Values

  Metoda zarządzania przez wartości (Management by Values - MBV) w obecnych czasach silnego nacisku na ciągłą poprawę konkurencyjności jest bardzo istotnym elementem skutecznego i efektywnego zarządzania.

  Połączenie metody zarządzania przez wartości z filozofią lean management pozwala na zwiększenie skuteczności wdrażania zmian ukierunkowanych na wzrost wydajności pracy czy wykorzystania...

  Wydajność pracy

  tak proste i popularne stwierdzenie potrafi nieść za sobą wiele interesujących działań i praktyk:

  "Zrobić a się nie narobić"

  to popularne stwierdzenie w biznesie niesie za sobą kluczowe, wręcz strategiczne cele przedsiębiorstw, czyli działań poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw najlepiej w taki sposób aby pracodawca ponosił jak najniższe koszty wytwarzania przy jednoczesnym...

  Zarządzanie przez cele MBO+BSC

  Przykładowy program wdrożenia i szkoleń z zakresu MBO KPI i BSC

  Wdrażanie metody zarządzania przez cele (MBO – Management by Objectives) w całych strukturach przedsiębiorstwa od określenia celów na poziomie Zarządu poprzez rozdzielanie i kaskadowanie do stanowisk operacyjnych najniższych w strukturach przedsiębiorstwa. W ramach wdrażania MBO realizowane jest m.in.:

 • Tworzenie...
 • Lean Management i Lean Manufacturing

  Jako specjaliści z kilkunastoletnim doświadczeniem podejmujemy się wdrożeń kompleksowych systemów zarządzania przedsiębiorstwem bazujących na filozofii szczupłego wytwarzania (Lean Manufacturing). Opracowujemy indywidualne plany wdrożeniowe systemów opartych na Lean Management z uwzględnieniem specyfiki danej firmy jak i indywidualnej sytuacji.

  Podczas wdrażania filozofii Lean...

  Projekty optymalizacyjne

  Outsourcing, doradztwo, zarządzanie, kierowanie i pełna realizacja projektów optymalizacyjnych i restrukturyzacyjnych poprawiających funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Wsparcie na poziomie operacyjnym i strategicznym.

  • Planowanie i harmonogramowanie produkcji

  Optymalizacja kosztów

  Optymalizacja kosztów (racjonalizacja) funkcjonowania przedsiębiorstwa jest jednym z głównych celów naszej działalności. Większość projektów jakie są przez nas realizowane wpływają na optymalizację kosztów bezpośrednio lub pośrednio oddziałowując na efektywność wykorzystania kluczowych zasobów (pracownicy, surowiec, materiał, środki trwałe, maszyny...). Działania nasze koncentrują się głównie...

  ZOSTAŃMY W KONTAKCIE