+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Projekty - utrzymanie ruchu

ERGO lean TPM

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w szkoleniu opartym o najlepsze wieloletnie międzynarodowe praktyki kompleksowego wdrażania zmian ukierunkowanych na wzrost efektywności wykorzystania pracy przy jednoczesnej poprawie warunków i zadowolenia pracowników. W ramach szkolenia trener prowadzący przekazuje w oparciu o praktyczne doświadczenia jak prawidłowo i skutecznie podchodzić do...

Przemysł energetyczny i paliwowy

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie optymalizacji procesów utrzymania ruchu w firmach z branży energetycznej i paliwowej (elektrownie, rafinerie):

 • pomiary i badania konkretnych przypadków w zakresie realizacji zleceń remontowych,
 • poszukiwanie głównych źródeł strat i pomiary ich czasochłonności,
 • normowanie czasów planowanych - katalogi normatywów, tworzenie...

Kompleksowa efektywność

Wdrażanie kompleksowe TPM lub wybranych elementów:

 • wskaźnika OEE (Overall Equipment Effectiveness) – głównego parametru pomiaru efektywnego wykorzystania maszyn
 • metody szybkich przezbrojeń SMED (Single Minute Exchange of Die) ukierunkowanej na skracanie czasu przestoju maszyny wynikającego z konieczności jej przezbrojenia (w razie potrzeby wspieranej analizami ruchów...
 • TPM Efektywność utrzymania ruchu

  Efektywność sprzętu i maszyn - TPM

  Świadczymy kompleksowe wsparcie w optymalizacji funkcjonowania działów utrzymania ruchu oraz poprawie efektywnego wykorzystania maszyn i sprzętu. Realizujemy w tym zakresie szkolenia, doradztwo, warsztaty praktyczne jak i realizację kompleksowych projektów wdrożeniowych:

 • TPM - wdrażanie systemu zarządzania kompleksową efektywnością utrzymania...
 • SMED MTM

  Świadczymy kompleksowe wdrożenia zasady szybkich przezbrojeń SMED w połączeniu z kompleksowym wdrożeniem systemu TPM i zasady 5S.

  SMED łączymy z zasadą ekonomiki ruchów elementarnych i opracowując standardy przezbrojeń tworzymy analizy ruchów elementarnych SMED MTM.

  SMED MTM jest najwyższym poziomem standaryzacji i optymalizacji przezbrojeń.

  ZOSTAŃMY W KONTAKCIE