+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Projekty - produkcja

Wartościowanie pracy

Wartościowanie pracy, systemy motywacyjne

Kwalifikowanie pracy pod kątem poziomu trudności, skali obciążenia, odpowiedzialności, kreatywności i niezbędnych kwalifikacji potrzebnych do wykonania pracy. Czynniki te uwzględniane są jako główne wyznaczniki w polityce personalnej i pałacowej co przekłada się na stworzenie obiektywnego i motywującego systemu wynagradzania.

Weryfikacja...

Transport wewnątrz produkcyjny

LEAN LOGISTICS MTM

najlepsze wsparcie logistyki

Oferta na przeprowadzenie warsztatów praktycznych wraz z pokierowaniem projektem usprawniającym funkcjonowanie transportu wewnętrznego

Poniżej przedstawiam ofertę projektu logistycznego Grupy DPG Staworzyński.

Dodatkowo oferta dostępna w wersji PDF: oferta projektu logistycznego

 

1.     Wstęp,...

Optymalizacja produkcji

Projekty optymalizacyjne

Outsourcing, doradztwo, zarządzanie, kierowanie i pełna realizacja projektów optymalizacyjnych i restrukturyzacyjnych poprawiających funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Wsparcie na poziomie operacyjnym i strategicznym.

Normowanie czasu

Normowanie czasu pracy i etatyzacja

Realizujemy projekty i szkolenia w kompleksowym zakresie normowania czasów pracy, gospodarki i zarządzania czasem oraz etatyzacji we wszystkich obszarach przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, centrach logistycznych, urzędów administracji państwowej, służbie zdrowia (szpitali, ośrodków zdrowia, przychodni).

Zagadnienia związane z normowaniem...

KAIZEN KVP

Ciągły proces ulepszeń

Wdrażanie ciągłego procesu ulepszeń w formie klasycznego Kaizen lub podobnego KVP (Kontinuierlichen Verbesserungs-Prozes). Bardzo istotnym elementem w budowaniu systemu produkcyjnego jest wdrożenie sprawnie funkcjonującego procesu ciągłej poprawy.

KAIZEN

Z punktu widzenia filozofii najlepszym rozwiązaniem jest Kaizen. Jednak w Polsce i wielu innych...

Ergonomia pracy

Kształtowanie ergonomiczne stanowisk pracy, analizy ryzyka ergonomicznego i usprawnianie procesów pod kątem poprawy warunków pracy. Stosowane rozwiązania pozwalają w sposób bardziej obiektywy wdrażać zmiany ukierunkowane na poprawę warunków pracy i ergonomii. Dodatkowym atutem jest często możliwość poparcia proponowanych zmian rachunkiem zwrotu inwestycyjnego ROI.

Efektywność maszyn na produkcji

Świadczymy kompleksowe wsparcie w optymalizacji funkcjonowania działów utrzymania ruchu oraz poprawie efektywnego wykorzystania maszyn i sprzętu. Realizujemy w tym zakresie szkolenia, doradztwo, warsztaty praktyczne jak i realizację kompleksowych projektów wdrożeniowych:

 • TPM - wdrażanie systemu zarządzania kompleksową efektywnością utrzymania ruchu (Total Productive Maintenance): -...
 • Controlling produkcji

  controlling operacyjny

  Podobnie jak w przypadku controllingu procesowego dla controllingu operacyjnego również realizujemy usługi outsourcingu controlling'u. Obejmujemy tą usługą następujące działania:

  • pomiar parametrów efektywności i jakości procesów
  • bieżące monitorowanie mierników procesów (takich jak koszt, czas, jakość i ilość), 
  • kontrola prawidłowości...

  VSM produkcji

  Mapowanie procesów - VSM

  Realizujemy usługi w zakresie:

  • tworzenia kompletnych map procesów stanu obecnego oraz stanu przyszłego
  • szkolenia w zakresie mapowania

  Skracanie czasów przepływu, czasów oczekiwania, upraszczanie procedur, przepływu materiału i informacji. VSM wykonywane jest wg metodyki Lean Manufacturing lub za pomocą klasycznych schematów...

  5S/6S na produkcji

    Posiadając bogate doświadczenie w zakresie wdrażania 5S w przedsiębiorstwach oferujemy:

  • Szkolenia oparte na praktycznych przypadkach firmy zlecającej. Realizowane są w formie treningów praktycznych przedstawiających w rzeczywistych warunkach metodykę wdrażania 5S. Takie podejście pomaga w sposób bardzo zrozumiały zrozumieć sens wdrażania szeroko pojętej standaryzacji objętej...

  Audyt produkcji

  Audyt operacyjny (efektywności procesów)i.

  Z jednym z istotnych kroków optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa jest postawienie odpowiedniej diagnozy stanu obecnego, zdefiniowania słabych i mocnych stron w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz wskazania kluczowych ograniczeń i wąskich gardeł w rozwoju biznesu.

  W celu przeprowadzenia takiej diagnozy realizujemy audyt...

  Planowanie i harmonogramowanie produkcji

  Przeprowadzenie audytu i opracowania koncepcji optymalnego modelu procesów

  Poniżej przedstawiamy standardowy  zakres tematyczny warsztatów praktycznych obejmujących opracowanie optymalnego modelu procesów planowania produkcji oraz prognozowania sprzedaży i zakupów w zakładach produkcyjnych. Zakres obejmuje 1 fazę wypracowania koncepcji i opracowania planu wdrożeniowego. W kolejnym kroku...

  ZOSTAŃMY W KONTAKCIE