+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Projekty - optymalizacja

Inżynieria produkcji – technologia

Inżynieria procesów – inżynieria produkcji – opis technologii.

W ramach poprawy konkurencyjności firm kładzie się duży nacisk na precyzyjne planowanie zapotrzebowania na kluczowe zasoby wytwórcze (materiał, maszyny, robocizna) w obszarach produkcji i świadczonych usług tak aby jak najbardziej efektywnie je wykorzystać (efektywność czasu pracy/ OEE/ OLE).

Inwestycja w systemy ERP...

Wypowiedzi

Poniżej nasze wypowiedzi, fragmenty artykułów:

Forum Goldenline.pl:

temat: Balansowanie linii montażowych

Początek dyskusji rozpoczęty przez Pana Marcina Kłaka:

Poszukuję informacji o programach służących do balansowania linii produkcyjnej. Z góry dziękuję za pomoc Marcin P.S. Przez "informację" mam na myśli cokolwiek choćby nazwę ale jeśli jeszcze macie coś ponad...

Balansowanie pracy

 Jednym z naszych obszarów naszej działalności jest realizacja projektów/ szkoleń praktycznych w zakresie:

 • balansowanie linii montażowych
 • równoważenie pracy w gniazdach produkcyjnych i poszczególnych etapach produkcyjnych
 • eliminacja wąskich gardeł wzdłuż procesu wytwórczego 

Do w/w działań wykorzystujemy m.in. następujące narzędzia/metody...

System zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie

Wybór i wdrożenie rozwiązań (wraz z oprogramowaniem) typu KMS (służących do zarządzania wiedzą) wraz z ukształtowaniem niezbędnych procedur, podziału kompetencji i obowiązków. Ukierunkowanie przede wszystkim na zarządzanie dokumentacjami, wiedzą i procedurami.

 • KMS – system zarządzania wiedzą - Knowledge Management System
 • CMS – system zarządzania treścią - Content...

Standaryzacja pracy – 5S/6S

  Posiadając bogate doświadczenie w zakresie wdrażania 5S w przedsiębiorstwach oferujemy:

 • Szkolenia oparte na praktycznych przypadkach firmy zlecającej. Realizowane są w formie treningów praktycznych przedstawiających w rzeczywistych warunkach metodykę wdrażania 5S. Takie podejście pomaga w sposób bardzo zrozumiały zrozumieć sens wdrażania szeroko pojętej standaryzacji objętej...

Skracanie czasu realizacji zleceń i czasu przepływu (Lead Time)

Skracanie czasu realizacji zleceń poprzez mapowanie procesów, redukcję zbędnych czasów przestojów jak i czasochłonności produkcji wg zasad opisanych w całej niniejszej ofercie.

Planowanie i zapotrzebowanie na personel

Na podstawie dokonywanych pomiarów technikami podanymi w kolejnym punkcie przeprowadzane są kalkulacje zapotrzebowania na personel w odniesieniu do wielkości produkcji lub częstotliwości wykonywanych zadań.

W przypadku dużej zmienności wielkości produkcji lub dużej zmienności wytwarzanych produktów tworzone są kalkulatory na podstawie których w uproszczony sposób (wypełnianie arkusza...

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

Przeprowadzenie audytu i opracowania koncepcji optymalnego modelu procesów

Poniżej przedstawiamy standardowy  zakres tematyczny warsztatów praktycznych obejmujących opracowanie optymalnego modelu procesów planowania produkcji oraz prognozowania sprzedaży i zakupów w zakładach produkcyjnych. Zakres obejmuje 1 fazę wypracowania koncepcji i opracowania planu wdrożeniowego. W kolejnym kroku...

Mapowanie procesów - VSM

Realizujemy usługi w zakresie:

 • tworzenia kompletnych map procesów stanu obecnego oraz stanu przyszłego
 • szkolenia w zakresie mapowania

Skracanie czasów przepływu, czasów oczekiwania, upraszczanie procedur, przepływu materiału i informacji. VSM wykonywane jest wg metodyki Lean Manufacturing lub za pomocą klasycznych schematów blokowych uzupełnionych o czasy...

Kompleksowa produktywność maszyn

Wdrażanie kompleksowe TPM lub wybranych elementów:

 • wskaźnika OEE (Overall Equipment Effectiveness) – głównego parametru pomiaru efektywnego wykorzystania maszyn
 • metody szybkich przezbrojeń SMED (Single Minute Exchange of Die) ukierunkowanej na skracanie czasu przestoju maszyny wynikającego z konieczności jej przezbrojenia (w razie potrzeby wspieranej analizami ruchów...
 • Gospodarka materiałowa

  Wprowadzanie prostych mechanizmów elastycznego dostosowywania poziomów zapasów w odniesieniu do zmienności zapotrzebowania produkcji. Docelowo optymalne planowanie w gospodarce materiałowej przyczynia się do redukcji średniego czasu składowania w magazynie i do redukcji zbędnych stanów magazynowych.

  Ergonomia

   

  Kształtowanie ergonomiczne stanowisk pracy, analizy ryzyka ergonomicznego i usprawnianie procesów pod kątem poprawy warunków pracy. Stosowane rozwiązania pozwalają w sposób bardziej obiektywy wdrażać zmiany ukierunkowane na poprawę warunków pracy i ergonomii. Dodatkowym atutem jest często możliwość poparcia proponowanych zmian rachunkiem zwrotu inwestycyjnego ROI.

  ZOSTAŃMY W KONTAKCIE