+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Nazwa

Organizacja pracy i efektywne zarządzanie czasem

Celem niniejszego szkolenie jest nauka praktycznych rozwiązań pozwalających na poprawę efektywnego wykorzystania czasu pracy własnego oraz osób podległych. Główny nacisk skoncentrowany jest na praktyczne ćwiczenia w wybranym zakładzie w oparciu o rzeczywiste zdarzenia i realizowane zadania. Uczestnicy szkolenia otrzymają niezbędną wiedzę teoretyczną, która będzie przekładana na możliwości zastosowania w praktyce w danym zakładzie w którym odbywa się szkolenie. W miarę możliwości ingerencji podczas szkolenia w obecnie stosowane metody organizacji pracy przeprowadzane będą próby zastosowania i optymalizacji dotychczas przyjętych rozwiązań.

1.        Pojęcie czasu z perspektywy zarządzania produkcją

 1. Rodzaje czasów w procesach produkcyjnych
 2. Czas dodawania wartości a główne rodzaje marnotrawstwa
 3. Czas czynności nie dodających wartość w procesie ulepszeń
 4. Organizacja własnego czasu i pracowników podległych

 

2.        Efektywne wykorzystanie czasu – ćwiczenia praktyczne

 1. Planowanie realizacji zadań
 2. Nadawanie priorytetów i terminów realizacji
 3. Kolejność realizacji zadań
 4. Praktyczne ćwiczenia z planowania pracy z wykorzystaniem najprostszych metod
 5. Realizacja i rozliczanie wykonanych zadań z wykorzystaniem systemów ERP

 

3.        Optymalizacja pracy – ćwiczenia praktyczne

 1. Definiowanie i wybór najistotniejszych procesów wymagających usprawnień
 2. Przygotowanie do obserwacji i pomiarów
 3. Dokonanie obserwacji i pomiaru
 4. Podział czynności na dodające wartość i nie dodające wartości
 5. Ustalenie głównych źródeł powstawania zakłóceń
 6. Poszukiwania możliwych działań usprawniających – burza mózgów
 7. Przygotowanie propozycji zmian i przekazanie do dalszego rozpatrzenia
 8. Wdrożenie zmian

 

4.        Pomiary czasu pracy – podstawowe zagadnienia

 1. Cele normowania czasów.
 2. Wskaźnik produktywności z zastosowaniem norm czasowych
 3. Tempo pracy człowieka i poziom wprawy z perspektywy normowania czasów
 4. Kalkulatory norm czasowych w oparciu o normatywy elementarne
 5. Zastosowanie w systemach ERP i MRP 2
 6. Obserwacje migawkowe – zastosowanie w celu poprawy organizacji pracy

 

5.        Motywacja pracowników do efektywnej pracy – podstawowe zagadnienia

 1. Zarządzanie przez cele
 2. Definicja kluczowych wskaźników efektywności
 3. ECP – efektywność czasu pracy
 4. OEE – efektywność maszyn
 5. Humanitaryzacja pracy a wzrost wydajności pracy
 6. Poprawa ergonomii pracy i zastosowanie ekonomii pracy

 

6.        Motywacja pracowników do efektywnej pracy – ćwiczenia grupowe

 1. Zebranie problemów pracownik-przełożony.
 2. Wybór najistotniejszych problemów.
 3. Opisanie najczęstszych sytuacji oraz przyczyn powstawania wybranych problemów.
 4. Symulacja rozmowy z pracownikiem ukierunkowanej na rozwiązanie problemu.
 5. Podsumowanie rozmowy i podjętych ustaleń.
 6. Przekazanie ustaleń podjętych z pracownikiem do wdrożenia.

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE