+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Nazwa

Optymalizacja zapasów

Szkolenie otwarte:

      1Cele:
 
Głównymi celami proponowanego projektu są:
-     Przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej opartej na przykładach praktycznych w zakresie metod optymalizacji zapasów materiałowych i wyrobów gotowych.
-     Wskazanie niezbędnych działań do podjęcia w celu uzyskania redukcji zbędnych zapasów.
 
 
 
 
 
 
 
2.    Korzyści
 
Uczestnicy szkolenia zdobędą niezbędną wiedzę teoretyczną jak i praktyczną w kompleksowym podejściu do procesów optymalizacji zapasów znacznie wychodząc poza aspekty działów zakupów i sprzedaży.
Dzięki przeprowadzonym ćwiczeniom praktycznym opartym na doświadczeniu trenera prowadzącego, przekazane metody działań optymalizacji zapasów będą łatwe do przeniesienia w rzeczywisty  ciągły proces redukcji zapasów.
 

 

 
 
3.    Zakres i forma realizacji
1)    Analiza ABC XYZ w klasyfikacji 9 analitycznych grup zapasów - teoria
-     teoria i sposób liczenia analiz ABC XYZ,
-     analiza wartościowa i ilościowa zapotrzebowania wg danych historycznych i prognozowanych,
-     wybór długości okresu dla przygotowywanych analiz,
-     średnie obroty i odchylenie standardowe,
-     definicja wartości brzegowych współczynnika zmienności dla grup X, Y i Z.
 
 
 
 
 
 
 
 
2)    Analiza ABC XYZ w praktyce – ćwiczenia
-     wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych, systemu MRP i optymalizacja przygotowania analizy,
-     eksport danych źródłowych – obroty ilościowe, wartości średnie zapasów materiałowych,
-     przeprowadzenie analizy i interpretacja danych,
-     weryfikacja brzegowych wartości współczynnika zmienności,
-     weryfikacja potencjalnych nie prawidłowych danych wynikających z błędów rejestracji ruchów materiałowych,
-     omówienie wyników.
 
 
 
 
3)    Rodzaje zapasów i ryzyko ich wyczerpania - teoria i ćwiczenia
-     podział zapasów na rotacyjny, bezpieczeństwa i całkowity,
-     określanie współczynnika bezpieczeństwa i poziomu obsługi klienta,
-     częstotliwości dostaw i zmienność zapotrzebowania,
-     obliczanie zapasów – ćwiczenia.
 
 
4)    Wielkości wpływające na planowanie zakupów i zapasów materiałowych – teoria i ćwiczenia

 

-     określanie poziomów zapasów – rotacyjny, bezpieczeństwa i całkowity,
-     dane MRP – czas realizacji zamówienia, okres MRP, minimalna wielkość zamawiana, częstotliwość dostaw.
 
5)    Wielkości wpływające na planowanie zapasów wyrobów gotowych – teoria i ćwiczenia
-     określanie poziomów zapasów – rotacyjny, bezpieczeństwa i całkowity,
-     dane MRP – czas realizacji zamówienia, okres MRP, minimalna wielkość zamawiana,
-     dane CRP – planowanie z uwzględnieniem zdolności produkcyjnych,
-     czasy technologiczne – realizacji zamówienia i przepływu,
 
 
 
6)    Weryfikacja i optymalizacja zapasów całej listy materiałowej - ćwiczenia
-     wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych do grupowej weryfikacji zapasów,
-     kompleksowa weryfikacja wyników i modyfikacja głównych danych planistycznych,
-     podejmowanie działań ukierunkowanych na redukcję zapasów,
-     określanie priorytetów wg klasyfikacji wartościowej ABC,
-     opracowywanie harmonogramu PDCA działań usprawniających ukierunkowanych na redukcję zbędnych zapasów.
-     aktualizacja danych planistycznych w systemach MRP.
 
 
 
 
 
 
 
7)    Prognozowanie popytu, planowanie i harmonogramowanie produkcji - podstawy
-     warunki niezbędne w optymalizacji zapasów,
-     dane systemowe MRP,
-     pętle MRP i CRP w planowaniu i harmonogramowaniu produkcji,
-     zmiany kolejki produkcyjnej w krótkiej perspektywie czasowej,
-     prognozy popytu,
-     struktury planistyczne,
-     terminy realizacji zamówień klienta.
 
 
 
 
 
8)    Optymalizacja przepływu materiału - podstawy
-     przepływ materiału wewnątrzzakładowy – redukcja pracochłonności obsługi transportu i poziomu zapasów w toku produkcyjnym,
-     JIT i JIS – planowanie dostaw dokładnie na czas i w sekwencji produkcyjnej,
-   Kanban i Milkrunner – system ssący wspierający proces redukcji zapasów w dostawach wewnętrznych i zewnętrznym łańcuchu dostaw.
 
 
4.    Trener prowadzący
 
Zewnętrzny ekspert wyznaczony do realizacji w/w usługi:
Kierownik projektów i trener (Paweł Staworzyński) z kilkunastoletnim doświadczeniem w realizacji działań usprawniających w różnych branżach produkcyjnych i usługowych.
 
Przykładowy plik analizy ABC XYZ do optymalizacji i redukcji poziomu zapasów:
Prezentacja:

 

Tematy pokrewne:
 
Czas trwania:
Szkolenie zaplanowane jest na 2 dni po 8 godzin włącznie z przerwami. Podczas szkolenia przeprowadzone zostaną wykłady teoretyczne jak i ćwiczenia praktyczne z zakresu zastosowania wyżej wymienionych zagadnień.
 
Miejsce i termin:
Terminy i lokalizacje szkoleń ustalamy wg indywidualnych zgłoszeń i potrzeb. O aktualne terminy prosimy pytać bezpośrednio. Szkolenia organizujemy na terenie całej Polski.
 
Zgłoszenie i warunki uczestnictwa
Szczegóły warunków uczestnictwa zawarte są w regulaminie umieszczonym na stronie internetowej:
Zgłoszenie uczestnictwa należy potwierdzić przez prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza pobierając go bezpośrednio klikając na poniższy przycisk:
 
 

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE