+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Nazwa

Optymalizacja logistyki wewnętrznej

Szkolenie otwarte
„Optymalizacja obsługi magazynów i logistyki wewnątrzzakładowej” Lean Logistics MTM

Nauka praktycznych rozwiązań przyjętych jako najlepsze praktyki międzynarodowe sprawdzone w wielu koncernach o zasięgu ogólnoświatowym jak i przedsiębiorstwach o zasięgu lokalny. Nauka analiz i optymalizacji wykorzystania środków transportu, czasu pracy pracowników, pokonywanych tras i czasochłonności wykonywanych operacji manualnych. Standaryzacja pracy i równoważenie obciążenia pracą w obsłudze funkcjonowania magazynów i kompleksowo przepływu materiału. Wdrażanie zasad systemu ssącego (PULL) wspieranego metodami sygnalizacji KANBAN i transportu wg zasady MILK RUNNER'a. Normowanie czasów pracy i etatyzacja w obsłudze logistyki wewnętrznej z wykorzystaniem technik analizy ruchów elementarnych MTM.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym „Projekty optymalizacji logistyki wewnętrznej”. Szkolenie to jest oparte na wieloletnim doświadczeniu specjalistów wdrażających usprawnienia w obszarach transportu wewnętrznego, przepływu materiału i magazynów.

Cele szkolenia

Głównymi celami szkolenia jest

przetransferowanie „know-how” w zakresie metodyki realizacji projektów optymalizacji i standaryzacji procesów transportu wewnętrznego,

oraz nauka praktycznych rozwiązań:

 • optymalizacji funkcjonowania transportu wewnętrznego w zakresie poprawy jakości, terminowości i efektywnego wykorzystania zasobów (pracownicy, środki transportu i powierzchnia) z wykorzystaniem narzędzi do analiz elementarnych ruchów logistycznych,
 • wprowadzania wskaźników efektywnego wykorzystania zasobów (pracownicy, środki transportu i powierzchnia),
 • redukcji kosztów transportu wewnętrznego,
 • kalkulacji zapotrzebowania na personel oraz środki transportu wewnętrznego.

Korzyści

Uczestnicy szkolenia zdobędą niezbędną wiedzę teoretyczną jak i praktyczną w zakresie kompleksowej realizacji projektów optymalizacyjnych funkcjonowanie transportu wewnętrznego i magazynów.

Dzięki przeprowadzonym ćwiczeniom praktycznym opartym na doświadczeniu trenera prowadzącego, przekazane metody działań optymalizacji zapasów będą łatwe do przeniesienia w rzeczywiste warunki każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego jak i centrum logistycznego.

 

Forma realizacji szkolenia

Szkolenie przeprowadzone zostanie w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych opartych na doświadczeniu przetransferowanym z międzynarodowej grupy specjalistów posiadającej ponad 70 letnie doświadczenie w zakresie optymalizacji procesów. Zakres tematyczny szkolenia:

 

Proponowany sposób realizacji działań:

 

Dzień 1

            Prezentacja metodyki projektów „logistycznych”:

Mapowanie ruchów fizycznego transportu materiałów

 • tworzenie layout’ów przepływu,
 • definicja tras i typów transportów.

Tabele transportowe

 • tworzenie na podstawie mapy ruchów materiałowych,
 • naniesienie w formacie tabeli specyfiki zakładu,
 • przygotowanie do wypełnienia danymi ilościowymi.

Obliczanie częstotliwości ruchów materiałowych

 • na podstawie danych systemowych MRP,
 • na podstawie wywiadów i pomiarów manualnych.

Obliczanie czasochłonności wykonywanych zadań

 • metodami analiz ruchów elementarnych MTM,
 • chronometrażem i nagraniami wideo,
 • metodami szacowania i porównywania,
 • podstawowe aspekty normowania czasów w transporcie wewnętrznym.

Planowanie zapotrzebowania na personel

 • tworzenie arkuszy kalkulacji zmiennego zapotrzebowania,
 • kalkulacje zapotrzebowania netto i brutto z uwzględnieniem absencji,
 • monitoring prawidłowości kształtowania poziomu zatrudnienia.

 

Dzień 2

Optymalizacja funkcjonowania transportu i magazynów:

 • Eliminacja ilości pokonywanych przebiegów.
 • Wykorzystanie diagramów Sankey do planowania layout’ów zakładu.
 • Redukcja czasochłonności prac manualnych.
 • Standaryzacja pracy i wdrażanie 5s w obszarach transportu i magazynów.
 • Wdrażanie sprawdzonych metod powiązanych z Lean Manufacturing.
 • System ssący Kanban.
 • Supermarkety i „mleczarze” (milk-runner).
 • Poprawa ergonomii i minimalizacja negatywnych skutków monotonii pracy.
 • Zasada chaku-chaku w przepływie matriału.
 • Tablice planistyczne Fifo i Heijunka.
 • Przepływ jednej sztuki w kategoriach skali mikro (stanowisk produkcyjnych) i skali mikro całego zakładu.
 • Dostawy Jit (Just In Time) I Jis (Just In Sequence) w transporcie wewnętrznym i zewnętrznym.
 • Zasada „shop in shop” w optymalizacji przepływu materiału pomiędzy dostawcami zewnętrznymi a klientami.
 • Kształtowanie poziomu zapasów w toku produkcyjnym i podejmowanie działań redukujących.

 

Dzień 2 i 3

Ćwiczenia praktyczne z zakresu zastosowania metodyki projektów „logistycznych”:

 • Mapowanie ruchów fizycznego transportu materiałów
 • Tworzenie tabel transportowych
 • Obliczanie częstotliwości ruchów materiałowych
 • Obliczanie czasochłonności i obciążenia na poszczególnych trasach
 • Optymalizacja przepływu i metod pracy
 • Kalkulacja zapotrzebowania na personel
 • Kalkulacje zwrotów opłacalności wdrożenia usprawnień
 • Przygotowanie harmonogramu wdrożenia

 

Trener prowadzący

Szkolenie przeprowadzone zostanie przez trenera i managera projektów z kilkunastoletnim doświadczeniem w optymalizacji procesów Pawła Staworzyńskiego z kilkunastoletnim doświadczeniem w realizacji szkoleń usprawniających w różnych branżach produkcyjnych i usługowych.

Więcej informacji o trenerze:

http://www.staworzynski.com/?5s,115

Referencje:

http://www.staworzynski.com/?referencje,18

Metody i narzędzia prezentowane na szkoleniu z powodzeniem stosowane są od ponad 60 lat na całym świecie w dużych międzynarodowych koncernach jak i w mniejszych firmach o zasięgu lokalnym.

Terminy

Terminy i lokalizacje szkoleń ustalamy wg indywidualnych zgłoszeń i potrzeb. O aktualne terminy prosimy pytać bezpośrednio. Szkolenia organizujemy na terenie całej Polski.

z poważaniem

Paweł Staworzyński

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt naciskając poniższy przycisk: kontakt

 

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE