+48 22 290 55 44 info@staworzynski.com

Nazwa

Warsztaty praktyczne "Normowanie czasów pracy - analiza ruchów elementarnych" / 20-21.03.18 / Łódź

Zapraszamy na warsztaty praktyczne

 „Normowanie czasów pracy - analiza ruchów elementarnych"

 

 • Unikatowy program.
 • Niemal 20 lat doświadczeń trenera. Konkretne rozwiązania, sprawdzone w innych firmach.
 • Wymiana najlepszych praktyk!

 

Szkolenie dedykowane jest dla:

osób zarządzających, inżynierów, technologów i normistów, lean managerów, osób odpowiedzialnych za organizację pracy i usprawnienia, pracowników bezpośrednio produkcyjnych.

Cele szkolenia:

Pozyskanie niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • Zastosowania podstawowych i zaawansowanych metod normowania czasów pracy (NCP),
 • zastosowania zasady ekonomiki ruchów elementarnych,
 • poprawy ergonomicznego kształtowania stanowisk i metod pracy,
 • eliminacji negatywnych skutków monotonii pracy,
 • poszukiwania głównych źródeł marnotrawstwa i opracowywania sposobów ich eliminacji w aspekcie NCP,
 • wprowadzania wskaźników efektywności czasów pracy (ECP) w oparciu o normatywne czasy planowane.

 

Harmonogram szkolenia

Dzień 1

 

Pojęcie czasu z perspektywy zarządzania produkcją

 • Rodzaje czasów w procesach produkcyjnych
 • Czas dodawania wartości a główne rodzaje marnotrawstwa
 • Czas czynności niedodających wartość w procesie ulepszeń
 • Organizacja własnego czasu pracy wśród administracji i kadry zarządzającej

 

Normowanie czasów pracy - podstawowe zagadnienia

 • Cele normowania
 • Wskaźnik produktywności z zastosowaniem norm czasowych
 • Zastosowanie w kluczowych obszarach przedsiębiorstwa
 • Tempo pracy człowieka i poziom wprawy z perspektywy normowania czasów
 • Struktura czasów
 • Techniczne jednostki czasu w normowaniu
 • Budowanie normatywów czasów planowanych
 • Kalkulatory norm czasowych w oparciu o normatywy elementarne
 • Zastosowanie w systemach ERP i MRP 2
 • Pętla MRP i CRP

 

Optymalizacja czasochłonności realizacji zadań

 • Wybrane przykłady redukcji czasochłonności
 • Zasada ekonomiki ruchów elementarnych
 • Przepływ jednej sztuki (One Piece Flow)
 • Zasada „Chaku-Chaku” w produkcji i logistyce zakładowej
 • Poprawa wydajności i produktywności – różnice

 

Normowanie czasów pracy wybranymi metodami

 • Podstawowe zagadnienia, różnice w poszczególnych technikach
 • Chronometraż
 • Nagrania wideo
 • Obserwacja migawkowa
 • Zapis własny
 • Porównywanie i szacowanie
 • Analizy ruchów elementarnych metodami MTM1 (podstawy), UAS, i MTM LOG
 • Wybór odpowiedniej techniki pomiaru do konkretnego przypadku

 

Chronometraż

 • Przygotowanie formularza pomiaru czasu jednej osoby i wielu osób
 • Podział i opis odcinków przebiegu
 • Pomiar pracy - ćwiczenia

 

Nagrania wideo

 • Praktyczne zastosowanie podstawowych narzędzi obróbki wideo
 • Formularz pomiaru czasu z nagrań wideo

 

Obserwacja migawkowa

 • Przygotowanie planu i formularza obserwacji
 • Rejestracja i interpretacja przeprowadzanych obserwacji
 • Analiza wyników
 • Wykorzystanie wyników w normowaniu
 • Podejmowanie działań usprawniających

 

Dzień 2

 

Zapis własny

 • Formularz zapisu własnego
 • Zapis własny z wykorzystaniem elektronicznych rejestratorów
 • Analiza wyników
 • Wykorzystanie wyników w normowaniu
 • Podejmowanie działań usprawniających

 

Porównywanie i szacowanie

 • Zastosowanie w normowaniu
 • Ryzyko błędu normowania metodą szacowania
 • Porównywanie z wykorzystaniem istniejących normatywów

 

Analiza ruchów elementarnych metodą MTM1

 • Ogólne omówienie karty danych
 • Podział ruchów elementarnych i reguły ich zastosowania
 • Formularz analizy MTM
 • Zastosowanie w produkcji masowej
 • Wybrane przypadki zastosowania w produkcji jednostkowej

 

Analiza ruchów elementarnych metodą UAS

 • Podział ruchów elementarnych i reguły ich zastosowania
 • Formularz analizy UAS
 • Zastosowanie w produkcji seryjnej i jednostkowej
 • Ćwiczenia – analizy wykonania i planowania

 

Analiza ruchów elementarnych metodą MTM LOG

 • Metodyka realizacji projektów w optymalizacji i normowania w transporcie wewnętrznym
 • Tabela transportowa
 • Layout zakładu i magazynu
 • Analizy obciążenia pracą
 • Równoważenie pracy
 • Podział ruchów elementarnych i reguły ich zastosowania
 • Formularz analizy MTM LOG
 • Ćwiczenia – analizy wykonania i planowania
 • Planowanie zapotrzebowania na środki transportu

 

Etatyzacja i optymalizacja zapotrzebowania na główne zasoby firmy

 • Wykorzystanie norm czasowych
 • Planowanie zapotrzebowania na personel, maszyny i środki transportu
 • Kalkulacja zmiennego zapotrzebowania na personel
 • Wskaźniki obciążenia pracą i efektywnego wykorzystania czasu pracy
 • Definiowanie celów efektywnego wykorzystania czasu pracy

 

Termin i miejsce szkolenia

20-21 marca 2018 r., Łódź

 

CENA:

PROMOCJA!

​Zgłoś się do 20.02 a zapłacisz tylko 1800 zł 1600 zł netto

Cena poza okresem promocyjnym 1800 zł netto

 

CENA ZAWIERA:

 • Uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
 • Materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa
 • Obiady, poczęstunek podczas przerw

 

Chcę pobrać formularz zgłoszeniowy i zgłosić się na warsztaty!
Formularz zgłoszeniowy do pobrania → tutaj 

Wypełniony formularz prosimy przesyłać na jeden z poniższych adresów e-mail:

► danicka.patrycja@staworzynski.com
► sikora.katarzyna@staworzynski.com
► bakirdzis.daniel@staworzynski.com

 

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE